Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (17088)
    • (LTJ, LTV) (6363)
      • Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) (1969)
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items at this level: 1969.

Sindri Pétursson, Jóhann, 2014. Temporary areas : using temporality to improve the image and liveabilty of Upper-Breiðholt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aasen, Hanna-Louise, 2020. Nyckelparametrar för en levande landsbygd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aasen, Hanna-Louise, 2021. Återupptagen persontrafik på Västerdalsbanan : en studie av järnvägens betydelse för mobilitet och en fossilfri framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abdulah, Maroa, 2016. Högstadieelevers upplevelser och användning av en nutida skolgård : inspiration för skolgårdsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abdulah, Maroa, 2019. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abrahamsson, Emil, 2017. Fabriken under förändring, från dystopi till utopi? : en diskurs om stadsplanering och omvandlingsprocessen av industrilandskapet som kulturhistoriskt sammanhang.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abusharar, Iman, 2020. Materialval : återanvändning av markmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ackar, Viktorija and Barna, Patricia, 2020. Förtätning : olägenhet eller tillgång för städernas barn?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Adler, Sarah, 2017. Trädinventering i urban miljö : syfte, metod och användning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agelii, Saga, 2021. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agelii, Saga, 2019. Med eller utan träd? : en studie av stadsträd med fokus på artdiversitet och med exempel från Sveriges tre största städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aggebrandt, Malin, 2014. Växtväggar i nordiskt stadsklimat . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aggebrandt, Malin, 2018. Åkarp södra stambanan, gestaltningsförslag för omgivningen av Åkarp station. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahlfridh, Emmy and Skogman, Emma, 2023. Barnens spårvagnshållplats : en fallstudie om barns perspektiv vid spårvagnshållplatsen Lund C. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahlgren, Zacharias and Daniel, Jönsson, 2006. Finansiering av lantbruksfastigheter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahlqvist, Anna, 2013. Viktiga kvaliteter i utemiljö kring äldreboende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahmad, Doaa, 2023. Gentrifiering som bortdrivning : en kvalitativ studie om hyresgästernas upplevelser av en stadsförnyelseprocess i Mjølnerparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahnesjö, Sofia, 2019. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ainina, Ifa Nur, 2023. Beyond the blueprint : a critical view on plans for transit-oriented development (TOD) in the new indonesian capital. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Airijoki, Oskar, 2017. Välkommen till dödens landskap : en hermeneutisk studie av Flackarps gravplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Airijoki, Oskar, 2020. Why it felt wrong to remove the glass – investigating site and site-narratives at Regjeringskvartalet, Oslo, Norway. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ajanki, Jenny and Engvall, Lotta, 2022. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Albinsson, Nils, 2005. Import av entreprenad- & lantbruksmaskiner. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Albright Österberg, Tove Helénéh, 2019. Inre Arkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aleksandrova, Silviia, 2013. Sustainability principles for St. Petersburg landscape with Scandinavian experience in mind : application of Swedish green space research result of “the eight characteristics”. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfengård, Matilda and Troedsson, Tova, 2019. Bostad – en vara eller icke vara? : en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Hanna, 2019. Skapandet och rätten till staden : en undersökning av samhällsplaneringens roll i människors medskapande av platser och möjlighet att uttrycka motstånd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Hanna, 2021. Torget som demokratisk arena : en nödvändighet eller en anakronism?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Håkan, 2004. Spill från rundbalspress med och utan knivar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Karin, 2021. Framtidens klimatneutrala bostäder : en studie av bostadsbyggande aktörers syn på framtidens bostäder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alinder, Mirjam, 2015. Gummigranulatets lekvärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alinder, Mirjam, 2018. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allababidi, Rasha, 2023. En skötselplan och utvecklings idéer för stadsparken i Laholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allard, Siri, 2021. Flexibla gaturum : ett gestaltningsförslag över en gatusträckning för en minskad skyfallsproblematik i Erikslustområdet, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allard, Siri, 2017. Skissmodellen för landskapsarkitekten : ett verktyg till att förutse resultatet av landskapsarkitektens idéer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allawi, Rawan and Ek Mitchell, Ida, 2021. Läplanteringars betydelse för jordbruket och biologisk mångfald : med fokus på uppbyggnad och artsammansättning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allberg, Maja, 2017. Min barndoms trädgård : perenner och lignoser i växtzon VI. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allenmark, Klara, 2020. Temporära platser som dialog : en exempelstudie av Friisgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Almquist, Signe and Rydén, Wilhelm, 2024. Planering av besöksdestinationer : en fallstudie om besöksnäringen och landskapet på Öland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Almqvist, Daniel, 2020. Riskhantering av invasiva främmande växter : med fokus på träd och buskar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alvbåge, Elin, 2022. Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler : en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Amanda, Karlsson, 2017. Öppen dagvattenhantering i stadens offentliga rum : klimatanpassning i Landskrona. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ambjörn, Marcus and Lagerstedt, Per, 2005. Hackelselängden beroende av skördemetod. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Anders, 2014. Landskapsanalys över Malmö Stadsbiblioteks utbyggnad i ett kulturhistorisk perspektiv : planering i praktiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Andrea-Maria and Gredvall, Helena, 2023. Trädskador : en studie om att hantera skador på träd i urbana miljöer med inplastning som skötselåtgärd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Andreas, 2013. Tillgänglighet i offentliga utemiljöer, tillträde för alla : en fallstudie från Helsingborgs stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Anette, 2021. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Annette, 2005. Kons fertilitet : kostnader och åtgärder. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Annie, 2024. Regional fysisk planering : lösningen på planeringens utmaningar eller ytterligare en komplexitet?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Annie, 2016. Regional planering i förhållande till kommunal planering : en fallstudie med Region Skåne och Sjöbo kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Carin, 2022. Cykelparkeringar i parker : en studie av fyra exempel i två svenska cykelstäder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Caroline, 2017. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Christoffer, 2020. Tidig höjdutveckling av lignoser i landskapsplanteringar : en jämförande studie av Vindarnas Park i Lund och landskapslaboratorierna i Alnarp och Snogeholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Christoffer, 2021. Tingvalla : en ny-gammal entré till Söderåsen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Ellen, 2018. Aspekter på belysning i urban miljö ur ett trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Erik, 2022. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Erika, 2021. Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas : a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Fredrik, 2014. Bullerproblematik och akustisk design : projektering som verktyg för att bearbeta högre ljudnivåer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Jenny, 2005. Reducerad jordbearbetning : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Joel, 2019. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Joel, 2017. Slum at the center : participation and radical planning in Villa 31, Central Buenos Aires. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Johanna, 2019. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Johanna, 2017. (O)jämställd fysisk aktivitet : Lunds kommun och Aktivia som praktiskt exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Johannes, 2013. Miljötänk i skötseln av golfbanor : igår och idag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Julia, 2015. Konsten att komponera en rabatt. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Karin, 2015. Den utvidgade förskolegården : en förstudie inför skapandet av naturlekmiljöer i Örebro. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Karl, 2013. Växtbäddar för stadsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Kristoffer, 2005. Att bygga för lönsamhet : en fallstudie om utbyggnad av mjölkproduktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Lina, 2021. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Linnéa, 2020. Artdiversitet bland den grå parkstadens buskar : en studie över buskdiversiteten i Malmös centrala delar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Malin, 2022. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Mathias, 2013. Konstruerade våtmarker för jaktbara sim- och dykänder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Mattias, 2004. Gårdsbutiken : att välja marknadsföringsstrategi. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Natalia and Byström, Sandra, 2020. Långsiktig utveckling av vedartad vegetation på skolgårdar i urban miljö : en uppföljning av projektet Gröna skolgårdar efter tio år. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Per-Olof, 2008. Försäljning av närvärme : med halm som bränsle. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Pernilla, 2013. Växtmaterial för klättrande barn . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Victoria, 2015. Professorn 16 : en historisk privatträdgård 1910. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andreasson, Dennis, 2014. Hur ser vi på, och planerar vi för, kyrkogården som offentligt rum?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andreasson, Dennis, 2017. Nyliberal stadsplanering : oxymoron eller symbios? En litteraturstudie och ideologianalys av Älvstadenprojektet i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andreasson, Fredrik and Lindblad, Mattias, 2019. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andén, Kajsa, 2022. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andén, Kajsa, 2020. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aneljung, Sara and Ederyd, Joanna, 2015. Den offentliga platsens exkluderande och inkluderande förmåga : utifrån fysiska element på Gustav Adolfs torg i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Angelin, Anna, 2020. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Angelin, Anna, 2017. Kan alla tak bli gröna tak? : uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Annersten, Petronella, 2022. Skyfallsplanering i Malmö stad : före och efter översvämningarna 2014. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ansari, Mohammad Nayeem Aziz, 2008. Opportunities and challenges of urban and peri-urban forestry and greening in Bangladesh : Dhaka city as a case. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Appelgren, Julia, 2014. Strategier för bilsnåla städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Appelros Aronsen, Maria, 2020. Paradisets hemvist – ovan molnen är himlen alltid blå : en paradisisk mötesplats för själar och alla andra kolumbarium/glashus/paradisisk vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arai, Elin, 2020. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arent, Aleksandra, 2023. Implementation of shepherdism in the reclamation of the Bełchatów brown coal mine as care for the environment, people and the economy. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arkander, Ellen, 2014. Betydelsen av social konsekvensbeskrivning : att sia om en hållbar framtid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arkander, Ellen and Nordahl, Anna, 2017. Hamnområde i omvandling : ett gestaltningsförslag för Varvsstadens nya offentliga rum. First cycle, G2E. Alanrp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arnehed, Filip, 2019. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arnås, Linn, 2014. Cykelns plats i staden : metoder för en ökad och säkrare cykling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arnås, Linn and Elg, Klara, 2016. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arulf, Fanny and Scott, Sujaila, 2022. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ellinor, 2022. A landscape analysis : Investigating restorative features within urban greening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ellinor and Bäckman, Amanda, 2020. Litteraturstudie gröna korridorer i urbana landskap : begreppsanalys och applicering i exempelstäderna Boston, London och Malmö.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Magdalena, 2018. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ulrika, 2024. Förvaltning av miniskogar i urban miljö : exempel från tre svenska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Viktoria and Karlsson, Stina, 2006. Att närma sig Boden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ask, Emelie, 2013. Att kartlägga sociala värden i stadens utemiljö : sociotopkartering som metod i Stockholm och Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ask, Emelie, 2015. Systemtänkande, ekosystemtjänster & produktionslandskap : en fallstudie i Elleholm, Karlshamns kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ask, Malin, 2022. Gestaltning av Ebbamölla : en naturalistisk gestaltning för en blöt ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Askaner, Julia, 2019. Invasiva växter och orsaker till spridning : en fördjupad studie av arterna Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum och Impatiens glandulifera. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Askfelt, Josefine, 2018. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Askfelt, Josefine and Pettersson, Sara, 2016. Energiförbrukning hos byggnader med gröna tak : ur ett globalt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Asp, Lisa, 2017. Kan en trädgård göra skillnad? : studie om betydelse av en anpassad utemiljö i det dagliga arbetet med människor med ASD. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aspegren, Ellen, 2016. Landskapsingenjörers användning av GIS. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aspersand, Matilda, 2021. Lekplatser för barn och biologisk mångfald : en fallstudie kring sambandet mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Asplind, Anna, 2024. En konstnärlig designprocess - med dans som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Astrup, Ninna, 2020. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aulin, Gustav, 2013. Tätare och grönare : en fallstudie längs Eriksfältsgatan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aurell, Ellen, 2023. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Averdal, Rebecca, 2014. Stadsodlingen som mötesplats : odlingar på allmän platsmark i Göteborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axberg, Saga, 2017. Att stärka identitet : en studie av landskapsarkitekters tolkningar och konkretisering av visioner på Tenstaterrassen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelblom, Caroline and Wiström, Sophie, 2019. Reconquer Reconquista & the space of opportunities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axell Johansson, Gustav, 2019. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Anders, 2005. Arbetsmiljön på plantskolor : en psykosocial och ergonomisk studie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Emma, 2018. Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Emma and Eriksson, Matilda, 2020. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Frida, 2015. Finbetong eller fulbetong? : en studie kring betongens varande eller inte varande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Frida and Ryding, Therése, 2017. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Johanna, 2013. Miljonprogrammen 2.0 – tillsammans med brukarna : förslag till förändringsprocess med fallstudie i miljonprogramsområdet Storvreten i Tumba. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Patrik, 2013. Växter för miljöer där barn leker : en analys med utgångspunkt från Halmstad kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Sara, 2021. Från klippt gräsmatta till blommande äng : generella gestaltningsmodeller och platsanpassade koncept för nya ängsytor i Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Babadi, Anahid, 2020. Droppeparken; where the city’s rhythm meets nature’s cycle : a design proposal to raise awareness on stormwater in Gothenburg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backlund, Amanda, 2018. Finns det plats för liv på kyrkogården? : om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backlund, Amanda and Bengtsson, Evelina, 2020. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backman, Amanda and Johansson, Ann-Sofie, 2016. Förskolegårdens utformning och dess betydelse för barns lek och lärande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Backman, Amanda and Johansson, Ann-Sofie, 2018. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Balke, Sofie, 2019. Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bally, Elsa, 2022. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bally, Elsa and Rödholm, Alma, 2019. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Banck, Carl-Johan, 2016. Filmen som verktyg för landskapsarkitekter : inventering och analys av processer på en plats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bardosson, Bodil, 2005. Tycker dagens naturbrukselev att djurskötaryrket har hög status?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Barna, Patricia, 2018. Bostadsgårdens betydelse för en hållbar stadsutveckling ur barnens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Barone, Michael, 2021. Olika trädsubstrats vattenhållande kapacitet och dräneringsförmåga : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Barrett, Jenny, 2014. Landskapet genom linsen : ett panorama över bakgrundens betydelse i dukens odysséer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bartenius, David, 2016. Skateboardåkning : ett fenomen i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bauer, Sara, 2014. Jämställd rörelse : genusperspektiv på aktivitetsparker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bauer, Sara and Söderberg, My, 2019. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Behnamfar, Amin, 2014. Stenungsund hazards : coastal flooding. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bellan, Patrick, 2014. Kinesiska träd och buskars potential för odling i södra Sverige : inventering och analys av Alnarps västra Kinafält. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Belwin, Viktoria, 2021. Plats för vattnet! : ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Belwin, Viktoria, 2018. Territoriella produktionsformer vid synliggörande av genussystem på offentliga platser exempel: Mårtenstorget. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Anna, 2013. Vad händer på rådhustorget? : ett gestaltningsförslag av rådhustorget i Vadstena. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Evelina, 2018. Urbana mikroklimat : designstrategier för solstrålning, vind, luft- och ljudkvalité. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Freddy, 2008. Är GPS-styrning lönsamt. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Jens, 2014. In-between green : analys av förutsättningarna för en temporär park i Hagstorp, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Josefine and Engstrand, Lisa and Fransson, Tilda, 2022. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Rebecca, 2008. För- och nackdelar med markplattor av natursten : studie av funktion i gatumiljö hos några sydsvenska kommuner. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Sara, 2014. Den ska vara nära och rolig : en inventering och utvärdering av Köpings kommunala lekplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Arvid, 2021. Det urbana sjukhuset och den postindustriella staden : drivkrafter och argument bakom en rumslig integration av nya sjukhusområdet i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Arvid, 2023. Svartbäcken upp i dagen : spår i landskapet av ett underjordiskt vattendrag och Uppsalas blöta natur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Hanna, 2024. Omgestalta gatan : en omfördelning av gatans utrymme för att lösa den förtätade stadens utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Hanna, 2018. Vegetationen och den upplevda tryggheten : betydande faktorer i den bostadsnära utemiljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Lovisa and Crona, Per, 2013. Mining for culture : performance arts center Ställberg’s Mine. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Marja, 2017. Att ordna gatan efter cykeln : en undersökning av omställningen från bilstad till stadsanpassad trafik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Marja, 2019. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Moa, 2019. Hotade djurarter i trädgårdar och parker : bevarande av biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Sofie, 2015. Betydelsen av naturkontakt i tidig ålder för framtida naturanknytning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Sofie, 2019. Bygglekplatsens utmaningar och möjligheter : om barns behov av utmaningar och samhällets behov av säkerhetskrav. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Susanna, 2005. Kraftfoderstation till hästar : äter hästen grovfoder eller halm efter konsumtion av små kraftfodergivor?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg Luokkala, Linda, 2022. Hälsa och välmående i den privata trädgården : exempel på social hållbarhet i Rostorp igår, idag och i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergdahl, Susanne, 2016. Takgårdar för barn : ett aktuellt stadsbyggnadsproblem?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berge, Martin, 2014. Landskapsarkitektur som länk mellan platsen och dess användare : att fnna mening i vår byggda omgivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergendahl, Johan, 2024. Kommunal trädförvaltning i Karlstad : vanliga misstag och dess konsekvenser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Amanda and Le Veau, Elouise, 2014. Stora Södergatan : communicating a street´s potential through site reading. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Amy, 2017. Grading the ecosystem services : an analyze of the ecosystem services in the public parks of Tokyo. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Amy, 2015. Skelettjord - ur trädens synvinkel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Annie and Andersson, Alice, 2023. Vegetation för regnbäddar : med fokus på vintervärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Fredrik, 2013. Social hållbarhet i planeringen av Masthusen : en komparativ studie från vision till Breeam-certifiering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Linda, 2004. Påverkar järninjektioner risken för ledinflammationer hos smågrisar?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergils, Minna and Karlsson, Emelie, 2024. Sandplanteringar och torktåligt växtmaterial : från växtbädd till växtkombinationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergkvist, Linnéa, 2020. Plats för tjejer! : en studie av tjejers användning och attityder till det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglind, Lisa, 2018. Torget som demokratisk arena : och hur den påverkas av utomhusreklam och kommersialiseringen av det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergljung, Johan and Pedersen, Flemming, 2021. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Josefine, 2021. Ångbåtsparken : tt gestaltningsförslag om att bevara ett varande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Karin, 2013. Attraktiv utemiljö med fokus på äldrevård : viktiga aspekter i utformningen av utemiljöer vid service- och demensboenden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Mattias, 2022. Biokolets egenskaper och funktion i urbana vegetationssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergman, Laura Kristine Marianne Grace, 2016. Civil participation in slum development projects : a case study of the civil participation in project Viva Lago Soldati, in Buenos Aires. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergqvist, Anna, 2018. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergqvist, Ellen and Hjern, Lisa, 2018. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergqvist, Thea, 2020. Tätortsnära skog i Skellefteå : relationer mellan rekreativa faciliteter, skötsel och storlek. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergqvist, Tim, 2017. Ingenting är lika pålitligt som förändring : återfotografering som metod för att uppmana till diskussion om framtida markanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergsten, Lovisa, 2016. Flytta eller stanna? : unga vuxnas flytt från landsbygdskommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Brianna, 2022. Möjligheter till restaurering i svenska skogslandskapet : en studie om mångbruk och skötselmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Erika, 2013. Att tala om de offentliga rummen : om begrepp och metaforer i planeringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Erika and Thorén Lindgren, Axel, 2015. Living, perceiving and participating in Uganda : an exploration into methods for adding children’s perspective to a rural community development project. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Johan and Johansson, Martin, 2004. Värphöns : påverkar de ekonomin på växtodlingen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Louise and Engberg, Alice, 2023. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Maria, 2006. Låga marktäckande perenner som undervegetation : i park- och trädgårdsmiljö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Sara, 2013. Grön rehabilitering i planering : förebygga och behandla stress. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bermell, Veronica, 2016. En analys av kulturhistoriska -natur- och sociala värden i den över 150 år gamla Rosenforsparken : ett första steg till att hitta åtgärder för att kunna utveckla, bevara och förstärka värdena i parken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bermoos Kaf, Sarah and Håkansson, Frea, 2021. Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen : för en smart och hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertils, Emelie, 2018. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertilsson, Maja, 2019. Växtväggens framtid i staden : ett hjälpmedel för planering av hållbara städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertilsson, Max, 2022. Det gröna torget : hur kan vi förbättra biodiversiteten på torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertland, Sanne, 2018. Parkstråk längs Ronnebyån : ett gestaltningsprogram med utgångspunkt i Cradle to Cradle och Ronneby Brunnspark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Biel Jönsson, Anna-Lena, 2013. Utformning av synlig regnvattenhantering i privata trädgårdar och bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bienitzer, Per-Niclas, 2004. Ekonomin under omläggningsåren vid övergång till kravgodkänd produktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bjelkengren, Birgit, 2013. Implementering av den Europeiska Landskapskonventionen i Sverige : att hantera verktyget i praktiken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björk, Linnéa, 2013. Principer och riktlinjer för attraktivare tågpendling : analys av Stationssamhället Vinslöv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björk, Lisa and Milton, Jonna, 2013. Urban kannibalism : relationen mellan människa och produktionslandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björk, Matilda and Johansson, Antonia, 2023. En plats mellan radhusen : ett idéförslag till utveckling av utemiljön för att stärka kvalitéer i bostadsområdet Dala. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björklund, Sofie, 2014. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman, Ingrid, 2023. Levande historia i Nilstorp : biologiskt kulturarv och hållbar stadsutveckling i 1950-talets omsorgsfulla stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman Jones, Emma, 2014. Landskapsarkitektur och hållbar design : förhållningssätt, tillämpning och värdering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman Jones, Emma, 2017. Landskapsarkitektur och scenkonst : en undersökning av gränsland och ämnesöverskridande interaktioner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman Sjölund, Fanny and Cenet, Kübele, 2023. Naturbaserat kustskydd i Nyhamnen : en dynamisk övergång mellan hav och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björnfot Larsson, Tintin, 2020. Det industriella kulturarvet : en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björnson, Erik, 2004. Jämförelse mellan två olika plastningsprinciper, Cross Pac kontra konventionell plastning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björnsson, Helge, 2013. Grönyteopinion : hur väcker man intresse för stadsgrönska?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blank, Ida, 2014. Bilfria områden : en utredande studie tillämpat i ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blasberg, Fredrik and Dahlstedt, Ylva, 2022. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blick, Amanda, 2014. Öppna öronen! En blivande landskapsarkitekts utforskande av ljudets roll i platsskapandet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blob, Helene, 2023. Framtidens klimatanpassade trädgårdar : gröna rum i trädgårdsstaden Elisefarm: ett gestaltningsarbete med växtfokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Block, John, 2016. Nordiska växtväggar med fokus på konstruktion och bevattning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blom, Malin, 2023. Planteringarna på Göteborgs Jubileumsutställning 1923 : en undersökning av växtmaterialet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomberg, Anders, 2013. Jakten på en hållbar stad : reflektioner kring hållbarhet samt en applicering av BREEAM Communities på Bo01. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomberg, Louise, 2022. Om sten: bearbetade landskap : en upplevelsebaserad studie av natursten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomqvist, André, 2024. Cederträd – framtidens stadsträd : en utmanare i klimatförändringarnas tid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomqvist, Christina, 2005. Livet mellan husen : ett utvecklingsförslag för Disagården. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomqvist, Gustaf, 2006. Alternativa stråbränslen i växtföljden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomqvist, Ida, 2014. Ekosystemtjänster som planeringsverktyg : 2 studier av hur ekosystemtjänster kan inkluderas i samhälls- och landskapsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomstrand, Hanna, 2018. Hur mycket vatten finns i din trädgård? : en studie av hållbar dagvattenhantering för trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomstrand, Hanna, 2021. Metoder för växtkomposition : en redogörelse av komponenter och metoder bakom skapandet av perennrabatter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomstrand, Hanna, 2018. Växtdynamik i ett landskap under förändring : vegetation som teknisk lösning för att avhjälpa jorderosion i slänter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomé, Oskar, 2023. Konst – ett verktyg för att appropriera rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blumenstein, Lucca, 2015. In competition : how to participate in a competition and what to learn from it. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blücher Suneson, Ragnar, 2020. Almsjukan i Malmö : en tillbakablick. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boberg, Fanny, 2014. Utemiljöns betydelse i vården : ett gestaltningsförslag för en uteplats vid Sollentuna sjukhus med målsättningen ökad livskvalitet och förbättrad arbetsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bodelius, Stina, 2013. Lek på kartan : strategisk lokalisering av lekplatser med exempel i Landskrona. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bolin, Maria, 2014. Evig temporäritet och skön platsmarknadsföring : kulturkartans betydelse för kulturellt hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bolin, Maria and Laurin, Niklas, 2013. Läroprocesser i nätverksstyrning : vägen till hållbar utveckling?. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bolin, Ylva, 2013. En fredad plats : om kyrkogårdens och begravningsplatsens roll nu och i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boman, Anna and Odell Kling, Amanda Margaretha, 2024. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bondre, Anamaria Mădălina, 2019. Children's participation in the railway planning process : an assessment of the swedish transport administration's practices. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bordes, Ida and Lindell, Mikaela, 2021. Hållbar användning av marksten i utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borg Nilsson, Izabelle and Funck, Madeleine, 2022. Stadsbruk : i vilken mån kan Malmö kompensera för den åkermark som förstörs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borglund, Linn, 2019. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borner, Johan Singharat, 2018. Ett perforerat samhälle : att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bosdottir, Alva, 2019. Urban ängsplantering : litteraturstudie och ett gestaltningsförslag i gatumiljö i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bosrup, Klara and Holmström, Tilda, 2024. Trygga tunnlar – hur designelement påverkar känslan av trygghet i gångtunnlar : en studie av underpassager i Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boström, Julia, 2016. Cultural heritage in planning : urban transition in Hjorthagen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boström, Patrik and Ekenstam, Carl af, 2006. Utvärdering av miljöbonus IP-lantbruk. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Braegelmann, Hannah Kit Kraynick, 2023. Can urban tree re-inventories inform future species selection? : diameter at breast height as an indicator for tree performance in Malmö municipality’s tree database. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brand, Kajsa, 2016. Vinterfägring : hur en utemiljö kan framhävas vintertid genom en intressant växtkomposition. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid, 2018. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid, 2020. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brass, Barbara, 2014. Värdering av träd i urban miljö : en jämförelse mellan fem olika trädvärderingsmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bratt, Jenny and Eriksson, William, 2005. Arbetsmiljö i stora mjölkkobesättningar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bratt, Ludvig, 2016. Vindkraftens visuella påverkan på landskapet : med utgångspunkt i tre olika tidsepoker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bratt, Sara, 2010. Modellen som verktyg : gjutsandsmodellen som hjälpmedel i designprocessen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bratthäll, David, 2016. Walk the plan : an exploration of linear landscapes. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brattström, Martin, 2020. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brattström, Martin, 2022. Tredimensionella klätterväxter : potentialen i att använda fristående klätterväxter som alternativ till konventionella stadsträd för att skapa urbana ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bright, Danielah and Vinbo, Linda, 2021. Designade växtsamhällen : perennplanteringar för en torr och solig ståndort i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brinck, Rebecka, 2019. Att leda dagvatten till trädgropar i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brinck, Rebecka, 2020. Från gestaltning till förvaltande av grönytor : hur hänger gestaltarens visioner ihop med förvaltarens rutiner?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bringevik, Peter, 2004. Närklimat vid avvänjning av smågrisar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brising, Karolina , 2014. Gestaltning med vinterfägring : tre förslag på prydnadsplanteringar för Storgatan i Lomma. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brobeck, Jacob, 2018. Öppna dagvattensystem : som komponent för hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brocki, Mikael, 2023. Growing on the roof : But in what? Examing substrates/growing media for rooftop farming. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brodin, Annie, 2018. Landskapsarkitektur som dialog : att utveckla inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brodin, Karin, 2016. Jämställd gestaltning : analys och design för Sibbarps aktivitetsyta. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brodin, Karin, 2013. Social hållbarhet i planering och gestaltning : hur kan målet realiseras?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brogard, Monika, 2016. Hur påverkas det offentliga rummet av en privat ägare? : en studie om fallet Mobilia. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brolin, Håkan, 2005. Sverigestallet eller uppbundet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brorsson, Ludvig and Holmqvist, Herman, 2020. Trädrötters utbredning på bjälklag : en pilotstudie om möjligheten att använda ljudtomografi på bjälklag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Broström, Ida, 2008. Användning av lignoser i Norrbotten zon VI. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bruhn, Frida, 2014. Ekosystemtjänster hos öppen dagvattenhantering : utgångspunkt för lokalt anpassad grönytefaktormodell. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brunila, Kirsti, 2019. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brunnström, Åse, 2004. Stureholm : en herrgårdsträdgårds historia, utveckling och framtida skötselmål. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brusewitz, Elin, 2016. Att planera för social hållbarhet : en studie av strategier och hur de kan tillämpas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brännström, Charlotte, 2014. Hållbar planering och förvaltning av urbana våtmarksparker. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brånhult, Anna, 2013. Historical perspectives on landscape and contemporary planning challenges : how landscape dynamics and the landscape’s past can contribute to current landscape planning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bugge Marin, Åsa, 2013. Tillfällig ljussättning i stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bullaku, Qëndresa, 2023. Hur kul är leken? Konceptuella skisser på utformning för roligare lek i tre av Malmös lekplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bunse, Simon, 2022. Stationen i stadsrummet : landskapet runt Stockholms tunnelbanestationer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Burgman, Paula, 2018. Hälsofrämjande utomhusmiljöer i vårdsammanhang : en fallstudie kring utomhusmiljön vid några svenska sjukhus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Burman, Annie, 2017. Den riktiga naturlekplatsen : en lekplats av vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byrlén, Jennifer, 2017. Finns det samband mellan upplevd kvalitet i parker och skötselkostnader inom parkförvaltning?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byström, Bim, 2022. Common ground : proposing a new site approach for promoting socio-spatial integration in public leisure space. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byström, Bim, 2020. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byström, Sandra, 2016. Takträdgården : en grön plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en takträdgård med fokus på estetik och biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäck, Fredrik and Isaksson, Fredrik, 2004. Är reducerad jordbearbetning ett alternativ?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäcklund, Viktoria, 2022. Kulturarvet som medel för platstolkning och platsspecifik utveckling : perspektiv på kulturarvet vid Kustdammarna i Lomma. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäcklund, Viktoria and Svensson, Ellen, 2024. Att uppleva stadens jättar : en litteratur- och enkätstudie om stadens stora, gamla träd och deras betydelse som naturelement i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäckman, Amanda, 2022. Implementering i tuff terräng : en studie om implementering av grönstruktur i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäckman, Henrik, 2006. Underhållskostnader på rundbalspressar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäckstedt, Erik, 2016. Skötselbeskrivning för naturmark : en jämförelse mellan tätort och landsbygd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bärg, Anna, 2019. Green spaces in urban environments as a human restoration resource. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bärg, Anna, 2013. Konstgjorda våtmarksöar : flytande reningsverk?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bårdén, Louise, 2016. Plats för vatten : ett gestaltningsförslag för Höganäs hamn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Båvius, Henrik and Johansson, Tobias, 2004. Det svenska jordbrukets framtid. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Béve, Julia, 2013. Stimulerande utemiljö för personer med autistiskt syndrom : ett gestaltningsförslag i habiliteringssyfte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Börjesson, Martin and Nilsson, Jim, 2004. Självgående renslastare till sockerbetor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Börjesson Skölling, Emilia and Ragnå, Louise, 2019. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cankalp, Maria, 2024. Dagens och morgondagens hållbara landskapsarkitektur : klimatberäkning som vägvisare i designprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cankalp, Maria, 2022. Parametrisk modellering i designprocessen : ett verktyg för att förutse smitvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cardesjö, Therese, 2003. Lamellrandsröta i hästhoven. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlborg, Annika, 2004. Vårdprogram för Österby bruks köksträdgård. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlgren, Ingela, 2024. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Chasmine, 2021. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Henrik, 2004. Arbetsrationalisering genom samarbete : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Lars, 2005. Finansiering av djurstall. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Linn and Björfors, Daniel and Persson, Jessica, 2019. Omprojektering av parkeringsytor : en väg mot multifunktionella gröna ytor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Lisa, 2014. Klimatzonen : vintersval trädgård i kontorsbyggnad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Lottie, 2016. Integrering av urbana ekosystemtjänster i stadsplanering : pilotstudie och utveckling av Ramboll Liveable Matrix. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Lottie, 2013. Stadsmiljöns betydelse för en stads identitet : med Malmö som referensstad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Maria, 2005. Design proposal for milk centre with mechanical cooling for dairy cattle in tropical climate. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Moa, 2016. Naturens möjligheter inom naturbaserad rehabilitering : personalens syn på naturens roll i naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad mental ohälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Niklas, 2021. Regnbäddar med svampkultur : en utvärdering av möjligheten att applicera svampkultur i regnbäddar för dess förmåga att bryta ner föroreningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlström, Emma, 2018. ”Den är väldigt speciell. Du kanske vet?” : upplevelsen av konsten i Stockholms tunnelbana. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlström, Emma, 2021. Ljus i mörker : ett gestaltningsförslag för Sigehults begravningsplats. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carman, Martina, 2016. Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsförslag till en privatträdgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carpenter, Amy and Karlsson, Sara, 2019. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cartajenas, Alexis Ken, 2023. Fractal and entropy analysis of traditional and modernist building facades in street-level view : the case of Sweden’s growing cities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cartbo, Frida, 2014. Clean up this mess? : in search for qualities and translation modes in the city district of Vilans strandängar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cedergren, Aron, 2006. Miljökonsekvensbeskrivning för en utökning av befintlig djurhållning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cederholm, Agnes, 2024. Naturbaserade åtgärder vid återöppnande av vattendrag : gestaltningsförslag till restaurering av Munka-Ljungby-bäcken med tjockskalig målarmussla, Unio Crassus, som målart. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Centring, Nicklas, 2016. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Centring, Nicklas, 2019. Det här är min plats! : ett arbete om barns platser och platsskapande i urban och suburban kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chapman, Erikka, 2020. Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chimura, Rie, 2023. Designing intermediate community use during Brownfield phytoremediation in the post-industrial urban redevelopment project : a Case Study in Nyhamnen, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chimura, Rie, 2022. Intermediate Community Use during Brownfield Remediation Phytoremediation’s Applicability Analysis in the Post-Industrial City of Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chojnowski, Kamil, 2020. Dowspuda and its broken heritage. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Christensen Strömgren, Sanne, 2015. Träd som temperaturreglerare i stadsmiljö : en litteraturstudie gällande trädval för urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Christensson, Malin, 2013. Rekreativa och funktionella hundrastgårdar : ökad vardagsrekreation som möjlig lösning på en urban konflikt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Christensson, Malin, 2015. Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Christiansen, Annika, 2016. Öppen dagvattenhantering : funktion och upplevelsevärden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Claesson, Maria, 2019. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Claesson, Monica and Simicic, Mariana, 2013. Botaniska trädgårdar : en källa till inspiration och kunskap för träd i urban miljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Classon, Sofia, 2015. Att rena mark med växter : en undersökning av fytoremediering som reningsmetod samt tillämpningsprinciper. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Clausen, Hanna, 2021. Multifunktionella möjligheter för matlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Coquand, Natalie, 2013. Den sociala miljökonsekvensbeskrivningen : en kvalitativ studie i hur sociala frågor hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Coquand, Natalie, 2016. Landsbygd i översiktsplanering : en rumslig diskursanalys med exemplet Svedala. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Crawford, Vigg Rufus, 2022. Det Prydliga- vs. det Naturlika förvaltningsidealet : hur två typer av förvaltningsideal kom till och deras respektive främjande av stödjande ekosystemtjänster, med förnalagret som infallsvinkel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Croneborg, Gabriella, 2019. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Croner, Malin, 2014. Gentrifiering - en segregerande process? : en fallstudie av området Seved och stadsplanerarens inställning till processen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Croner, Malin, 2017. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dabbour, Nada, 2019. Hållbar konsumtion och Skåpet Tage : en studie som undersöker hur Malmö stad verkställer hållbar konsumtion på lokal nivå och vad för roll Skåpet Tage spelar i detta. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlberg, Mathilda, 2019. Samhällelig resiliens i ett föränderligt klimat : en undersökning av resilienta åtgärder i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlberg, Mathilda and Nyman, Linnea, 2021. Samspel mellan industri och stad : en studie av utvecklingen av tätortsnära industriers utemiljö, med utgångspunkt i uppdrag för Markaryd kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlberg, Sara, 2013. Skolgårdsutformning till grund för utomhuspedagogik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlbäck, Felix, 2021. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlgren, Clara, 2020. Skötseln av extensiva gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlin, Filippa, 2015. Urban akvakultur i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlin, Filippa and Berglind, Lisa, 2018. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlin, Matilda, 2016. Landskapets förändring över tid : om hur landskapet kring Marsvinsholmsslott i Skåne förändrats under de senaste århundradena. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahllöf, Jessica and Hjort, Therese, 2018. En utvecklingsplan för området Lernacken vid Brofästet i Malmö : en plan för att öka rekreationsvärdena i ett befintligt naturområde i Malmö kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlqvist, Emilia, 2022. Alriksgårdens trädgård : en trädgårdshistorisk undersökning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlstrand, Mattias, 2004. Lammproduktionens ekonomiska påverkan av MTR. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Linda, 2015. Hälsofrämjande naturelement : argument för att prioritera en grönare arbetsplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Matilda, 2020. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Matilda, 2018. Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Oskar, 2022. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Stina, 2014. Thamesmead : brutalistisk vision och brutal verklighet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahm, Elin, 2013. Trädgård för de unga : ett gestaltningsförslag till en del i Kumla stadspark, riktad till barn och unga. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Danielsson, Moa, 2018. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Danielsson, Moa, 2016. Markpackning : problem och lösningar i villaträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Danielsson Ahumada, Nicole, 2017. Vegetation för regnbäddar : aspekter att tänka på. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Davidsson, Fanny, 2013. Från ickeplats till plats : en diskussion kring gestaltning av Burgårdsplatsen i Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Davéus, Anna, 2016. Urbana mikroklimat i samband med förtätning : strategier för gestaltning av urbana miljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

De Vahl, Erik, 2020. Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? : Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dehner, Izabella, 2024. Medborgardialoger : en studie om hur tre olika kommuner samlar information från invånare genom medborgardialoger. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Denovan, Linnea, 2024. Crossing laws and lawns : exposing the site at sea, Öckerö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Didrik, Sofia and Andersson Teleman, Katja, 2014. Breaking the habitual : ett gestaltningsförslag för Hagebys nya aktivitetscentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dieckhoff, Lisa Maria, 2015. Är det här ditt landskap? : en studie i att analysera ett landskap utifrån brukaren. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Domachowska, Katarzyna, 2024. Lush Mental Landscapes : effects of Horticulture Therapy on Depression, Anxiety Disorder, Post-Traumatic Stress Disorder and Autism Spectrum Disorder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Doms, Camilla, 2017. Den fysiska modellen som kommunikationsverktyg för praktiserande landskapsarkitekter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dooley, Montagu James, 2021. The benefits and detriments of non-native plants in urban environments. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dreber, Martin, 2000. Ljuddämpning av ventilationsfläktar i djurstallar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dreierström, Cecilia, 2005. Tungelsta med trädgårdstema. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dreyer, Jennifer and Hägnander, Sara, 2024. Blågröna lösningar i Gåsebäck. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dromberg, Ellinor and Hulthén, Jenny, 2024. Belysning i grönområden : en analys i konflikten mellan ekologi och trygghet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dunér, Petra and Lindberg, Yrsa, 2021. Perennpaletten : en guide till pålitliga och långlivade perenner för fuktiga- och torra ståndorter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dyer, Ann-Louise, 2013. Krontätheten hos olika lövträdarter i avlövat tillstånd : en studie av trädkronors genomsläpplighet av solljus under vintern. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dysting, Kajsa, 2022. Social hållbarhet i förtätning : en flerfallstudie av tre skånska kommuners arbete med social hållbarhet i planeringsprocesser av urbana förtätningsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dåderman, Tove, 2014. Det gröna kulturarvet : grönstruktur inom riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ebelin, Ulrika, 2020. Stadskärnors utveckling i relation till detaljhandeln : en studie om hur konsumtionsförändringar inom detaljhandeln påverkar stadskärnors utveckling och attraktivitet som handels- och mötesplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ebelin, Ulrika and Fänge, Elin, 2022. Integrating nature in urban areas : how natural structures and features in urban spaces contribute to human health and well-being as well as biodiversity. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eckersten, Clara, 2013. Att kommunicera landskapsarkitektur - om problematiken med bilden som kommunikationsmedel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eckersten, Erik, 2022. Nästa station: Igelbäckens naturreservat : gestaltning av en övergiven tunnelbanestation till en naturreservatsentré. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eckersten, Felicia, 2015. Utvecklingsförslag för rid- och mountainbikeslingor i Järavallens naturreservat : en empirisk undersökning hur konflikter mellan områdets olika nyttjare och negativ naturpåverkan kan minimeras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ederyd, Joanna and Aneljung, Sara, 2019. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edeskog, Karin, 2015. Förtätning för förändring : om bebyggelseförtätning i miljonprogramsområden, med exempel från Fittja, Gårdsten och Holma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edin, Viola, 2015. Utvärdering av hållbarhetsaspekter i projektet Mitt gröna kvarter i Örebro : har projektet uppnått dess intention om hållbarhet?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edman Hellberg, Lisa, 2016. Den svenska grupphusträdgården under 1970-talet : faktorer och idéer som varit centrala för dess utformning och användning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edström, Emelie, 2015. Termisk komfort i byggd miljö : mikroklimatanalyser med ENVI-met som analysverktyg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edström, Victoria, 2018. Hälsodesign för grön rehabilitering på lantgård : ett gestaltningsförslag för att utveckla GreveGardens utemiljö i linje med aktuell forskning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edvinsson, Daniel, 2004. Nötkött : kriterier vid inköp av nötkött i restaurangbranschen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Efraimsson, Rasmus, 2018. Besökscentrum vid Söderåsen från Åstorp : ett gestaltningsförslag till ny entré utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Efraimsson, Rasmus, 2019. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ehrsköld, Sandra, 2016. Hur gör vi stadens gröna ytor grönare? : ett gestaltningsförslag med fokus på utveckling av Kungsgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ek, Clara and Hjelm, Lisa, 2020. Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ek Linde, Fredrika, 2015. Blandstaden som planeringsideal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ek Mitchell, Ida, 2023. Krapperups köksträdgård : på spaning efter den moderna köksträdgården i det historiska landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekberg, Maria, 2005. Vårtor på mjölkkornas spenar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekblad, Gunilla, 2013. Idéträdgården “Under bar himmel" : en återblick på uteplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekdahl, Marie and Kapusta, Gunnel, 2006. Känsla och mening i trädgården : riktlinjer för utformning av utemiljö vid demensboenden med tillämpning på projekt Vega i Lomma. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekeblom, Johan, 2014. Platsen som marknadsföring : en undersökning av fenomenet brandspace och dess konsekvenser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekelund, Josef, 2023. Natur-lika planteringar med inhemska perenner : gestaltningsförslag för kvarteret Törnrosen, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekelund, Katrina, 2013. Social hållbarhet och förtätning : en kritisk studie i förtätningens sociala paradoxer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekelöf, Joakim Evert and Wiklund, Andreas, 2006. Droppbevattningens inverkan på kvalitet och kvantitet hos Solanum tuberosum L i jämförelse med konventionell spridarebevattning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekenberg, Hanna, 2013. Den blandade staden : ideal och metoder för att skapa social mångfald i boende och offentliga rum med Norra Sorgenfri som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekenberg, Hanna and Lundén, Fanny, 2015. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekholm Bailes, Jenny, 2021. Arbetet med att gynna vilda pollinatörer i Sverige : strategier och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekholm Bailes, Jenny, 2023. Övergångar : att göra gränser till möten i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Anders, 2004. Mjölkproduktion : planering för om-, till- och nybyggnad. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Anna, 2015. Röster i staden : om medborgardialog som demokratiskt verktyg i stadsplaneringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Anna, 2018. A place for play in Ng’ambo : a design proposal with children in focus for a public space in an informal settlement of Zanzibar, Tanzania.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Johan, 2007. Kontrollerad trafik i fält : ett odlingssystem för Sverige?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Louise and Holmqvist, Sofia, 2022. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Victor, 2022. Etableringsbevattning av stadsträd : hur kan en biologiskt optimal bevattningsregim utformas och samtidigt vara resurseffektiv att utföra?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklundh-Thorén, Cecilia, 2013. Att gestalta med stadens mellanrum som fördröjande system : ett gestaltningsförslag med utgångspunkt i den hårdgjorda staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekman, Ida, 2016. Biologisk mångfald i boendenära lägen : inspiration, förutsättningar och betydelsen för människan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekman, Ida, 2018. Den urbana stäppen : en utforskning av naturliga stäpper och hur stäppens växter kan användas för att skapa urbana planteringar med höga upplevelsemässiga och biologiska värden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekman, Lars, 2003. Hantering och lastning av nöt på gården : praktiska studier vid hämtning av slaktdjur - råd för att minska stress och skador på djur och människor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eknor, Helga, 2018. Design för meningsfull lek. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eknor, Helga, 2020. Kanalplan : ett gestaltningsförslag för urban natur öster om Munksjön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekstam, Jenny, 2019. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekstrand, Anna and Brolin, Thilde, 2023. ”Alla” är välkomna hit : exkluderande design på stationstorgen i Hyllie och Rosengård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Galina, 2020. Compatible spaces for emotional support of child and adolescent patients : design of in-between and outdoor spaces in healthcare settings. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Linn, 2013. Grönytefaktorn som planeringsverktyg : bostadsgårdens utveckling över tid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Linn, 2019. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Marcus, 2019. Omsluten av digitala fullskalemodeller : en undersökning av potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Marcus, 2017. Virtuella landskap : en diskussion om VR‐modellen som representationsform i planering och gestaltning av framtida landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Mats, 2008. Managementperspektiv på grisproduktion i Lojsta. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Stina, 2023. Estetiska värden hos gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekwall, Anna-Karin, 2013. En annan värld : tre gestaltningsförslag till Millennieskogens meditationsrum i Malmö Botaniska trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

El Ghandour, Ibrahim, 2012. Landscrapers : architecture & landscape in a dialogue. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elern von, Sofie, 2015. Att tillämpa ekosystembaserade anpassningsåtgärder i Sverige för kustrelaterade klimatförändringshot. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elfström, Linnea, 2022. Vegetationstyper för restytor i urban miljö : en jämförelse av gräsmatta, äng och naturalistisk plantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elg, Klara, 2014. Stadsodlingens plats och roll i staden : exempel från Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eliasson, Jennifer, 2023. Betydelsen av artvariation i Malmös alléer : artvariation på olika skalor för förebyggandet av sjukdomar och skadegörare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eliasson, Linnéa, 2022. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eliasson, Sandra, 2013. Rain gardens i staden : att välja rätt växter för tillfälligt torra och våta miljöer i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ellert Ezeldin, Sara, 2013. Trekanten är inte fyrkantig : gestaltandet av en mötesplats på parkeringsplatsen Trekanten. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elvertsson, Linus, 2004. Tidsstudie : grovfoderhantering. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Emanuelsson, Karin, 2014. Hur rekreation kan mätas i Grönytefaktormodellen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Endre, Emilia and Henning Backlin, Saga, 2024. Utemiljöns betydelse inom äldrevården : med äldreboendet Blombuketten som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eneström, Linda, 2024. Dagvatten- och skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse : kriterier som styr utformningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engberg, Jill, 2015. Vegetation på lekplatser : möjligheter och problematik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engdahl, Jan-Olof, 2006. Lönsamheten vid nystart av slaktsvinsproduktion : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engel, Laura Anuschka Xenia, 2021. “The garden is a place of connection to nature and life” : the implications of urban green community projects and place attachment to individuals and society. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Englander, Linnea, 2020. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engquist, Marit, 2006. Alléerna på Barsebäcks gods : bevarandeplan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engqvist, Björn, 2014. Bostadsgårdar i Landskrona 1917-1937 : fallstudie av kvarteren Gripen, Lyckan och Cykeln 1. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engström, Erica, 2013. Kyrkogårdens trädkrans - hur förnyas den?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Enoksson, Viktoria, 2017. Planera för gröna stråk! : hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad ?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Enoksson, Viktoria and Forssell, Sofie, 2015. Positiva fotavtryck : hur kan man använda sig av hållbarhetsteorin Cradle to Cradle?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Hanna, 2014. Holmbergska tomten i Lund : en fallstudie utifrån begreppet ”Urban Wilderness”. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Hedda, 2019. Att röra sig i staden : en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Hedda, 2021. Yngre barns deltagande i sin utemiljö : en studie av metoder för förskolebarns delaktighet på en förskolegård i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Karin, 2024. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Anders and Gauffin Jatta, Felicia, 2023. Tomrummens territorialitet : en studie av tre urbana tomrums komplexitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Anna, 2013. Odla ditt bostadsområde! Stadsodlingens betydelse, drivkrafter och genomförande : en fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Carl, 2016. Utjämning av flödestoppar på bostadsgårdar : med öppna dagvattensystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Elise and Lyth, Anna, 2015. Fler nyanser av grönt och blått : hur hållbar dagvattenhantering kan rymmas i Malmös täta stadsväv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Jan Pontus, 2019. Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor : vilka rekommendationer finns och vilka material används?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Jimmy, 2016. Möjligheter och hinder med att hantera brukarmedverkan i upphandling av skötsel av utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Karin, 2013. Storkärnan i Löddeköpinge : utveckling av bostadsnära natur för ökad användning och stärkt identitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Marie, 2016. Barrväxter i stadsmiljö : attityder kring användning av barrväxter i svenska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Matilda, 2018. Det handlar om kvalitén på ljudlandskapet och inte om frånvaro av ljud : en studie om tysta ljudlandskap i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Max and Wikholm, Marcus, 2019. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Pontus, 2006. Ett nytt växtsortiment : för inglasade miljöer. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Rebecca, 2015. Ekologisk hållbar utveckling i kommunal planering : en kritisk granskning av Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Rebecca, 2015. Ekologisk hållbar utveckling i kommunal planering : en kritisk granskning av Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Rebecca, 2019. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Sanna Margareta, 2013. Den eviga debatten? : om naturalism eller formalism som förhållningssätt inom svensk landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Sebastian Kreymann, 2017. Grå-gröna lösningar : för en hållbar dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Thomasine, 2022. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Ylva, 2019. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Ylva, 2017. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson Lantz, Rasmus, 2023. Kyrkogårdarnas gröna kulturarv i den hållbara stadsutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson Lantz, Rasmus, 2020. Vilka trädarter kan inom 50 år bli invasiva i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erlandsson, Charlotte, 2024. Arbetsmarknadens förväntningar på den nyexaminerade landskapsingenjören : vilka kunskaper är viktiga att få med sig från utbildningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erlandsson, Josefina, 2013. En studie i visuell kommunikation : applicerad på Linnés Orangeriträdgård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erlingsson Lundgren, Amanda, 2014. Kan grönare arbetsplatser minska stress?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erlingsson Lundgren, Amanda and Kristoffersson, Mathilda, 2016. Ett bilfriare stadslandskap? : hur förarlösa bilar kan forma framtidens stadsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erséus, Lisa, 2015. Offentliga platser i en urbaniserad värld med exempel från den snabbt växande staden Nairobi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erséus, Lisa and Unnersjö, Sofi, 2015. Planeringsprocessen : Vilka metoder finns att använda som planerare för att uppnå en god stad? En undersökning av det prisade projektet, ”Making space in Dalston”. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espegren Lindeberg, Johanna, 2019. Att hävda Revingeheds värden : att bevara natur i ett föränderligt sällskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espegren Lindeberg, Johanna, 2021. Revingefältet genom kamerans lins : att utforska ett landskap med fotografering som metod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espinosa, Olivia, 2023. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ewerlöf, Cecilia, 2024. När rekreation och naturvärden möts i den tätortsnära skogen : en analys av Thorslundsskogen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fahlsten, Sara, 2006. Urbana utväxter : konsumtionskoncentrat. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Falck, Mona, 2014. Utemiljön ur ett ekosystemtjänstperspektiv : undersökning och gestaltning med fokus på en bostadsgård i stadsdelen Norra Fäladen, Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Falgén Lilja, Johanna and Lundaahl Jern, Hanna, 2017. Vinddämpande vegetation : strategier för att minska vindens påverkan i bebyggd miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Farzin Saba, Nafiseh, 2016. Medborgardialog och delaktighet i Områdesprogram Lindängen : en studie av programmets policy för involvering av (invandrar-)boende i Lindängen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fenclová, Tereza, 2020. Natural playscapes : quality principles for designing urban outdoor play environments. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fernehall, Nilgun, 2017. Under ytan : hur designa naturpool för privat trädgård?. First cycle, G2E. Anlarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Filipsson, Daniel, 2004. Utformning av kulvertgaller i lösdriftsstall med hela golv för mjölkkor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fischer, Jenny, 2017. Bidrar spridningskorridorer till ökad biodiversitet? : en litteraturstudie över för- och motargument. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fischer, Jenny, 2020. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fjällbäck, Julia, 2018. Att vara eller inte vara en del av staden : en undersökande studie av det materiella rummets inverkan på människors möjligheter till personliga uttryck i städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flack, Anna, 2018. Miljökvalitet och tillfälliga förskolegårdar : en undersökning av goda utemiljöer och utvärdering av åtta modulförskolor i Mellansverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flack, Anna, 2015. Vårens paradrabatt : om komposition med lökar och knölar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flodin, Helena, 2015. Det soldyrkande folket! : en studie kring behov av skugga på våra badplatser, tillämpat i gestaltningsprinciper. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flodin, Helena, 2013. Planeringsaspekter för hur uteliggares liv hanteras i stadens offentliga rum : med exempel från Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Flygar, David, 2020. Platsanalysmetoder genom brukarmedverkan : fallstudie av tre exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelfors, Lovisa, 2015. Från Åkerholme till Askgravlund : ett gestaltningsförslag för en askgravlund vid Alsike kyrka i Uppland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelmark, Pernilla, 2016. I arbetarens trädgård : en studie av gruv- och bruksarbetares trädgårdar i Höganäs under första halvan av 1900-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelström, Jenny, 2014. Kastanjeblödarsjuka : ett allvarligt hot mot våra hästkastanjer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelström, Lovisa, 2017. En anpassad grön utemiljö för tonåringar med psykisk ohälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Folke, Thea, 2021. Att vårda ett levande kulturarv : värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Folkesson, Amanda and Wigbratt, Felicia, 2022. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Folkesson, Johan, 2015. ¿Vacker och säker? : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fors, Lina, 2015. Urban regnskog, vatten & vegetation som designresurs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsberg, Erik, 2006. Närvärme med bioenergi i Västra Ämtervik. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsberg, Saga, 2024. Hur kan dammar påverka den urbana biologiska mångfalden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsberg, Sofia, 2008. Det sköna landskapet : med antroposofin som inspiration. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsfält Ljungberg, Anna, 2021. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsfält Ljungberg, Anna and Andersson, Matilda, 2023. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman, Anna-Carin, 2007. Växter och jord i urban miljö : en fallstudie vid Västergatan i Eslöv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman, Ivan, 2014. Humor i landskap : en introduktion till humor i landskapsarkitektur med fokus på Benign violation theory. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman, Ivan, 2017. Spårvägsövergångar : en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman Semb, Joel, 2018. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman Semb, Joel, 2020. Combining space for recreation and flood accomodation : a design proposal for Länghem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsström, Daniela, 2015. Odling som en del av läroplanen : positiva aspekter av utomhuspedagogik i skolmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fossgreen, Yrsa, 2022. Planering för ridvägar : en jämförelse av två Skånska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fransson, Diana and Brolén, Emma, 2022. Läkande landskap : bioremediering som medel för att utveckla postindustriella förorenade miljöer, en studie av Lokstallarna i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Franzén, Emma, 2006. Prästgårdsträdgårdar : barndomsskildringar från 14 prästgårdsträdgårdar i Växjö stift. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Franzén, Victor, 2013. Växttekniska problem i bostadsområden : en fallstudie om åtgärder och kostnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredlund, Johan, 2004. Ekonomi i odling av ekologiskt potatisutsäde. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredriksson, Carl and Sjölander, Johan, 2005. Uppvärmning med spannmål och trädbränslen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredriksson, Martin, 2006. Optimal välfärd och hälsa för kalvar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredriksson, Niclas, 2006. Muramaris anläggningshistoria 1915-24. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredriksson Bratthäll, David, 2016. Gebvägen, mötesplatsen, torget : en utveckling av ett koloniområde i Landskrona. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Freng Blümke, Amanda, 2023. Grönare gata på 25 kvadrat : en studie av utmaningar och möjligheter med biodiversitetsfrämjande parklets i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Freng Blümke, Amanda, 2019. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Friberg, Emilia and Rajamäe, Kaisa, 2017. Barns utemiljö vid asylanläggningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Friberg Olsson, Emilia, 2014. Rehabilitering i staden : att planera för dem som inte tar någon plats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frid, Joakim, 2019. Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridberg, Pernilla, 2020. Buskar : användning i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridberg, Pernilla, 2023. Managing diversity : the forest development types as a framework for management within mixed forest systems. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridh, Sara, 2006. Filmiska landskap : film som representation, verktyg och handling i landskapsarkitektur. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridén, Magnus, 2001. Metod för beräkning av kalkylvärdet vid införsäkring av lantbruksbyggnader. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frohm, Johanna, 2021. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frostensson, Andreas, 2005. Planering : fallstudie av en mjölkgård. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frängsmyr, Jakob and Nilsson, Stina, 2020. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fröjd, Linnea and Wendel, Sofia, 2017. Vilse i paradoxen : en diskursanalytisk studie av planeringens arbete för minskad segregation genom projektet Culture Casbah. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frölich, Ida, 2015. Perennplanteringar i Vellinge kommun : en fallstudie av en kommun med skötseln utlagd på entreprenad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Funck, Madeleine, 2024. Natur mot stressrelaterad psykisk ohälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fänge, Elin, 2021. When lawns become forests : how natural/forest-like vegetation can better human health and well being in urban areas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gabrielson, Malin and Madsen, Karin, 2005. Djurskydd : för paragrafernas eller djurens skull?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gabrielsson, Elias and Stål, Victor, 2020. Växtsubstrat för en hållbar stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Galle Rambe, Magdalena, 2013. Dynamiskt ljus : om ljus som ett redskap för att skapa föränderlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gamberg, Marit, 2013. Omföring från gräsmatta till äng : fördelaktigt i urban och semiurban miljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ganestam, Lisa, 2014. An attempt in theorizing the urban design competition through the means of rhetoric . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gard, Charlotta and Peters, Tanja, 2015. Leklandskap i skolmiljö : förslag till gestaltning av utemiljön på Lunds Montessorigrundskola. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gartmark, Jesper, 2023. Biologisk mångfald utan skötsel : vad privatpersoner kan göra för den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gaunitz, Anne, 2006. Den enkla naturen och andligheten : en fallstudie om vad den fysiska miljön kan betyda på en pilgrimsvandring. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gebremariam Chamiso, Lamrot, 2024. Det inglasade uterummets möjliga sociala effekter : en undersökning av vinterträdgårdens hälsofrämjande effekter ur ett socialt interaktionsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gend, Jonni, 2017. Handlingsplan för snö-och halkbekämpning : för Sveriges kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gerdin, Lina, 2013. Uteliggarens plats i stadens offentliga rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Germundsson, Carin, 2006. Strötorvsanvändning i djurstallar : en litteraturgenomgång. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ghiaei Moghaddam, Roxana, 2023. Blandstaden som planeringsideal för socialt hållbar stadsutveckling : en inblick i gentrifierings- och segregationsprocesser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ghiaei Moghaddam, Roxana, 2021. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ghoreishi, Armin, 2023. Förutsättningar för samverkan : lärdomar om samverkansprocesser i fallet CTC. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gillefalk, Lina Lo, 2018. Det rekreativa Säveåstråket : ett utforskande av sammanhang, atmosfär och process space i ett vattenlandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gillefalk, Lina Lo, 2016. Sparsamhetens estetik : en studie av Catherine Dees 'aesthetics of thrift' och Gästisparken i Vellinge. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ginel, Ksenija, 2020. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Godsk, Johannes, 2020. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gomez Ramirez, Carlos Eduardo, 2024. Implications of Densification on Equal Access to Urban Green Spaces in Malmö, Sweden : a Case Study. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Good, Johanna, 2016. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gottberg, Emil, 2013. Artificiell natur : om ett kalkbrotts brytpunkt mellan industri och natur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gottlow, Vanja and Persson, Maria, 2020. Resiliens ur ett trädperspektiv : en kartläggning av Malmö stads trädbestånd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grahm, Malte, 2020. Representation av landskap i arkitektmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granberg, Josefina, 2019. En studie av den japanska natursynen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grandell, Karl-Johan, 2023. Samplanerad drift över förvaltningsgränser : en fallstudie av Lunds kommuns grönyteskötsel i Södra Sandby och Revinge by. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granell, Emma, 2019. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granholm, Tua, 2017. Det barnrika landskapets värde : ett pedagogperspektiv på verksamhet i förskolans utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granlund, Anna, 2013. Perenner och annueller i offentliga anläggningar i norra Sverige : en värdebedömning ur ekonomisk-, användnings- och utformningssynpunkt. First cycle, G2E. 2013: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granqvist, Elin and Lindqvist, Caroline, 2014. Att beskriva platser : Platsstudier och analys av Rundelsgatan och Regementsgatan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granrot, Stéphanie, 2013. Naturinspirerad trädgård : ett designförslag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Green, Olof, 2019. Villaträdgården som lundmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Green, Pauline, 2021. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Greiff, Moa, 2013. Går det att skapa en bostadsmiljö för alla i staden i den postmoderna demokratin?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gross, Anton, 2013. Vem får tala i staden? : en undersökning av reklam i Göteborg och hur den hanteras i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gross Liljenström, Madeleine, 2014. Linjeavvattning i ny skepnad : förslag till hur nya mönster på linjeavvattningens galler kan bidra till upplevelsen av en plats. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gross Liljenström, Madeleine, 2014. Perenners värde i stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grudziecki, Justyna, 2014. Kännetecken för välutformade skolgårdar : med exempel från en grundskola i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grudziecki, Justyna and Buachoom, Pitchayan, 2016. The landscape architect's guide to the world of solid waste. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grudziecki, Matteus, 2016. Barnens plats i den fysiska och virtuella världen : lekens betydelse och funktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grundh, Ida, 2021. Bullerreducerande metoder för exponerade boendemiljöer nära bilvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gruwert, Cassie Lexiia and Svensson, Felicia, 2018. En skolgårdsgestaltning utifrån perspektiven hos barn i flera åldrar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grönvik, Mats, 2005. Creativity and gardening : a case study from Bandhagen in Stockholm. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gudmundsson, Lydia, 2005. Uppbyggnaden av ett foderstatsprogram för dikor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gullstrand, Rebecka, 2013. Bygga bort problemen : Kan förtätning öka den sociala hållbarheten i miljonprogramsområden? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gunnarsson, Emma, 2013. Stadsnära skogar : en plats för både skogsföryngring och människors rekreation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Erik, 2014. Effektivitetsmått för kyrkogårdsförvaltning : fungerar kostnad per grav som effektivitetsmått?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Ingrid, 2005. EU ger eko bland korna : från uppbundet till lösdrift. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Jonas and Gunnarsson, Karl-Anders, 2005. Samarbete mellan lantbruksföretag : möjligheter och problem. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Malin, 2019. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Maria, 2018. Landskapsplanering : ett regionalt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Vilma, 2023. Effekten av olika amträd på art- och strukturutveckling i landskapsplanteringar : exemplet Klaus Vollbrechts Park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustavsson, Ola and Nordlund, Erik, 2007. The Royal Mutanda River Lodge, Zambia : an example of landscape design in accordance with ecotourism principles. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustavsson, Oscar, 2015. Nyskapande och utvecklande parkskötsel genom reflekterande praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gutiérrez Briceño, Inés, 2022. Wild bee species and farming practices in horticultural farms in Madrid : finding paths towards agroecological transitions. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gyllemark, Caroline, 2008. Färre och färre händer : intervjuer om morgondagens landskapsförvaltare i det småskaliga odlingslandskapet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gyllenbäck, Angelica, 2019. Approaching sustainable stormwater management : investigating the hydrologic cycle for sustainable landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gyllin, Markus, 2004. Möjligheter till uppfödning och utsättning av fasaner och gräsänder på Björnslunds gård. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göller, Camilla, 2015. A spatial analysis of three Italian renaissance gardens : a field study of Villa Gamberaia, Villa Lante and Villa Medici at Fiesole. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göransson, Clara and Tähkänen, Jenny, 2024. En förvildad stad : en undersökande studie i hur en förvildad stad kan se ut och upplevas.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göransson, Julia, 2020. Friluftsliv och landskapets kulturarv : en tolkning av landskapet i Fulltofta strövområde. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göransson, Moa, 2023. Urban löpning : hur upplevs löpning i staden, med Malmö som fokus?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Görlin, Karin and Simonsson, Emma, 2006. Mind the gap : the possibilities of the public space in the contemporary city. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göstason, Markus and Olsson, Erik, 2008. Potatisens specifika vikt och kokegenskaper med hänsyn till odlingsplats och sort. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gülener, Irem, 2023. Complexity - a dilemma for planning : research on complexity theory, complexity in planning practice, and emergent manifolds. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Günther, Melica, 2008. Kan hushållen minska koldioxidutsläppen genom säsongsanpassning av sin grönsakskonsumtion?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haase, Sofia and Donalds, Emilia, 2019. Social hållbarhet i kollektivtrafikplanering : planeringsaktörers förhållningssätt och inkludering av sociala perspektiv. En studie av Metrobussystemet i storstadsområdet Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Habibi, Elnaz, 2021. Reningseffekten av fosfor och kväve i regnbäddar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haby, Lena, 2006. Kombisådd utan separata gödselbillar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Habén, Bianca, 2022. Publika trädgårdar under glas : en jämförelse av dåtida och nutida syften samt nyttjanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hadházi, Tamara, 2023. Clearcut tourism : a framework for a forest regeneration initiative based on sustainable forestry and public participation involvement. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagberg, Cecilia, 2006. Ökad longitudinell golvlutning i liggbås : inverkan på mjölkkors placering och liggbeteende i liggbås. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagberg, Martin, 2017. Hållbar dagvattenhantering inom Östra kyrkogården i Malmö : möjligheter och hinder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagerfors, Andrea, 2008. Feng shui i den privata trädgården. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagfeldt, Maria, 2018. Vår- och försommarfägring i Umeå : växtförslag till två rondeller i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haglind, Christina, 2019. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haglund, Elias, 2024. Distributed dynamic hydrological modelling of soil erosion and deposition. Implementing a function for soil erosion and deposition in a dynamic triangular flow algorithm (TFM-DYN). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haglund, Elias, 2022. Gröna bibliotek som en mångfunktionell urban allmänning : en exempelstudie av biblioteket Garaget och projektet Gröna biblioteket i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagstam, Matilda, 2020. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagstam, Matilda, 2022. Kommunalt främjande av livsmedelsproduktion ur ett norrbottniskt perspektiv : fallet Piteå kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hahn, Sebastian, 2021. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hahn, Sebastian, 2023. Spår i jorden : en studie av ett extraktionslandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haj Khalil, Lava and Haj Khalil, Wanda, 2024. Damascene-husens atriumgårdar : en liten plats men en stor värld. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hall, Oscar, 2015. Cykelplanering genom urban form : förväntade effekter på cyklande som resultat av flytten av Varbergs centralstation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallgren, Erik, 2019. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallgren, Eveline and Norderyd, Charlotta, 2023. Historia i varje anläggning : landskapsarkitekters förhållningssätt till historiska platser och anläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallgren, Mattias, 2016. Hur mår träd i skelettjord?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Halling, Elias, 2017. Skogsutvecklingstyper i urban skog : en fallstudie av skogsutvecklingstyper i Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Halling, Elias, 2015. Virkesproduktion i samklang med rekreation och biodiversitet i tätortsnära skog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallén, Agnes, 2023. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hamilton, Edvard, 2005. Projektering av fårstall. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hamilton, Sophie, 2016. Växtkomposition med verksamhetsanknytning, till rabatt i offentlig miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hamm, Astrid, 2006. A landscape laboratory in Germany : reaching out for new landscape concepts. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hammarberg Eliasson, Emma, 2015. Norrlands Hawaii : ett exotiskt gestaltningsförslag för en badplats i Västernorrland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hammarstedt, Elvira, 2024. Surret i staden : koloniträdgårdarnas betydelse för vilda pollinatörer i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hammarsten, Sebastian, 2023. Stämmer Jan Gehls teorier? : en studie om livet mellan husen i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansell, Annette, 2004. Ergonomiska förhållanden för mjölkare i olika mjölkstallar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansen, Hanne, 2006. Trädgård - en angelägen fråga : Carl Adam von Nolcken, Jordberga gods och trädgårdskulturens främjande i Skåne 1834-1857. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Anna and Agace, Hanna, 2021. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Clara, 2014. Träds inverkan på solstrålning mot bebyggelse : effekterna av trädval och placering i staden, sett ur ett hållbart perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Emma, 2013. Kyrkogårdsrekreation : problem, möjligheter och utvecklingsområden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Freja, 2015. Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och trädgårdar : en studie av 20 års samarbete med parkens renovering och gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Göran, 2008. Algblomning i dammar, i stad och på golfbanor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Ingrid, 2005. Skördemetoder av industrihampa. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Jonas, 2006. Trafikklasser för markplattor av natursten : förslag till klassificeringstabell. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Lisa, 2020. Att gestalta för vintern : en undersökning av vilka kvaliteter hos vegetation som kan användas för att skapa höga upplevelsevärden under vinterhalvåret. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Lisa and Olsson, Jenny, 2022. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansén, Emelie, 2017. Landskapet i samband med infrastrukturprojekt : med fokus på utvecklingen av Sveriges höghastighetsjärnväg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Harrysson, Frida, 2015. Stadsplanering för minskad segregation : den kommunala planeringens svårigheter/möjligheter med fokus på fysiska och sociala integrationsåtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Harrysson, Frida and Jarhage, Amanda, 2021. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hartman Magnusson, Ylva and Karlberg, Elsa, 2016. Att bygga Malmö helt : en kritisk diskursanalys av social hållbarhet som den sista pusselbiten i Malmös stadsomvandling, genom exemplet Amiralsstaden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hasan, Nizhuma and Selhorst, Rosalie, 2020. Landscaping for promoting biodiversity and recreation in land-based solar panel parks : a project for IKEA Industry in Poland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hasselberg, Felix, 2020. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Havermark, Felix, 2020. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Havéus, Sophie, 2021. Privata trädgårdens brister och potential : hur kan vi skapa en hållbar trädgård som främjar livsviktiga ekosystemtjänster?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedborn, Anton, 2022. Om ett småskaligt och artrikt kulturlandskap som läroplats : en återförening mellan människa och landskap med exempellandskap som brygga för att stärka bevarandet av biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedborn, Anton, 2019. Rusta staden med naturen som förebild : en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedin, Kim, 2005. Jordbearbetningsstrategier på hösten inför vårsådd på tyngre lerjordar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedlund, Anna, 2015. Skötsel av utemiljö i ett äldrevårdssammanhang : att bibehålla utemiljöns värde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedlund, Johanna, 2013. Ekosystembaserad biomimik : hantering av klimatförändringar med hållbar design. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedlund, Johanna, 2015. Transforming delta terrains : research and design for a site in a telecoupled river system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedman, Julia, 2015. Bostadsgårdens sociala funktioner : en studie om hur bostadsgården planeras och används ur ett socialt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedman, Julia, 2019. Kungsholms strandstig : ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedman, Sofie and Pettersson, Hanna, 2021. Barn och ungas rätt till stadsrummet : en studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Other

Hedström, Anna, 2013. Underhållsskuld på kyrkogården : Hur den kan påverka besökarens sorgearbete. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Heeger, Anna, 2006. Hör träbränslena hemma i växthusen?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Heideman, Linus, 2023. Artificiellt ljus : påverkan på fauna och flora. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Heiding, Daniel, 2006. Ekonomin i syrning av spannmål till mjölkkor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Heinkelmann, Anne Maren, 2020. Nature has no waste : how do European landscape architecture studios approach urban sustainability through resource management?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helander, Axel and Hillinge, Carl, 2015. Malmös innersta ringväg : en vision för Centrumkanalernas framtida utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Held, Emma, 2023. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helgesson Liljedahl, Astrid, 2023. Gärna vindkraft, men helst på någon annans bakgård : inspiration från några grannländer gällande lokalbefolkningens medverkan i den förnyelsebara energiomställningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellbom, Sofia, 2019. UÅ : växtförslag på skuggtoleranta lignoser för Umeå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellertz, Evelina and Klingborg, Karoline, 2023. Ett gestaltningsförslag av utemiljön på Värpinge äldreboende : en utformning för inspiration. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, Isa, 2021. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2020. Klimatanpassning av Malmös framtida trädbestånd : en studie av tillämpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malmös urbana trädbestånd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2018. Ståndortsanpassat växtmaterial i urbana områden : exempelsamling för ökad mångfald i stadens grönstruktur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellmann, Jacqueline, 2021. Biokol som filter för rening av näringsrika restvattenströmmar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellsten, Hanna, 2023. KRONODIREKTÖREN 3 : naturalistisk omgestaltning av en bostadsgård på bjälklag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellström, Fredrik, 2017. Vad är det som gör att en designprocess uppfattas som färdig? : en undersökning med utgångspunkt i gestaltningen av Hamnbassängen i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellström, Åsa and Roos, Camilla, 2024. Utmanare till den gröna asfaltens hegemoni Det finns annat än gräsmatta! : det finns annat än gräsmatta!. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellwer, Matilda, 2021. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellwer, Matilda, 2023. Mikroskogen : dess betydelse och inverkan på framtidens skånska städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmbold, Wille, 2016. Grön-blå gator : en undersökande studie över möjligheterna att använda regnbäddar i gatumiljöer - med utgångspunkt i ett gestaltningsförslag för Vasagatan i Kristianstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmbold, Wille, 2014. Sätt staden i rörelse! : stadsplanering för främjande av vardagligt motionerande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmersson, Martina, 2016. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmersson, Martina, 2014. Hur möts teori och praktik inom landskapsarkitektur? : om evidensbaserad argumentation för landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henning, Anders and Lanevi, Anna, 2017. Håller byggprocessen måttet? : en fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalité och hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henningsson, Anja, 2019. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henoch, Maja and Säfström, Sanna, 2018. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henoch, Maja and Terbrant Säfström, Sanna, 2015. I väntan på något annat : en studie av tillfälliga platser ur ett planerarperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Alexander, 2015. (con)temporary space: conceiving open space in Nyhamnen — Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Elin Sofia, 2006. Om att bygga landsbygd : ett ruralt planeringsexperiment i Botkyrka. UNSPECIFIED, SLU Alnarp. SLU Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Elna, 2022. Träds påverkan av luftföroreningar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Emma, 2019. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Emma, 2016. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Hanna, 2017. Förskolegårdens utrymme och utformning i tät stad : en pilotstudie som utforskar barns fysiska aktivitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Hanna, 2014. Växter för att gynna fågelliv vid utemiljöer i äldrevårdssammanhang. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Johan, 2018. En utemiljöprodukt med minimal miljöpåverkan : överväganden gällande form, funktion och materialitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Johan, 2020. Vattnet stiger : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka de biologiska värdena vid Tullkammarkajen i Halmstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Josefin, 2014. Open-end design : a case study of Nyhamnen’s possibilities in an evolutionary design process. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henrohn, Julia and Juneholm, Nora, 2023. 3-30-300 som metod för en grönare stad : en jämförelse mellan Möllevången Väst och Söderkulla i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herlin, Oscar, 2023. Plats!- om vardagsupplevelser i stadens hundlandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herloff Örngren, Emma, 2015. Den gröna fickan i den stora staden : en studie av pocket parks betydelse för människans psykiska hälsa tillämpat i ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermander, Matilda, 2020. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermander, Matilda, 2022. Kvaliteter för högstadieskolgårdar : exemplet Strandängsskolan i Båstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermansson, Henrik, 2005. Effektivare traktordemonstrationer : femtio lantbruksföretag svarar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermansson, Irmelinn, 2013. En japansk sten- och grusträdgård i Sverige . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermansson, Malin, 2006. Val av material och utformning av sinnesträdgårdar för gravt utvecklingsstörda. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herngren, Linnea and Lindblad, Lisa, 2019. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herngren, Linnea and Ågren, Josefin, 2021. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hesselgren, Anja, 2013. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hilldetun, Isa, 2015. Att skapa mening med trädgården som medium : förslag till två trädgårdar för sorgebearbetning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hilldetun, Isa, 2017. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hiller, Matilda and Jönsson, Niklas, 2024. Blågröna lösningar i en grå stadsdel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hillve Scheller, Emil, 2013. Battling ”Hidden Hunger” by gardening : a kitchen garden design addressing micronutrient deficiencies in rural Tamil Nadu, South India. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hirdman, Malin, 2015. Rum och plats : en studie i bokträdets varierande karaktär. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjalmarsson, Hanna, 2013. Att gestalta med vatten : ett förslag på utformning av Campustorget i Skellefteå. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjalmarsson, Karin, 2016. Stadsodlingsnätverk som stöd för nyanlända : fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjalmarsson, Sara, 2021. Varför flyttar folk till landet? : en fallstudie av en landsbygdsort i en lågpendlingskommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjalmarsson, Therése, 2007. Ljussättning av det lilla trädgårdsrummet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjertqvist, Sofia, 2006. Tre Högars park : från idéer och önskemål till gestaltningsförslag ur ett hälsofrämjande perspektiv. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjorth, Malin, 2019. Bland rönnar, vingnötter & magnolior : hur Tor G. Nitzelius ville skapa ett arboretum på Norrvikens trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjälmberg, Erik and Lundgren, Axel, 2022. Ta känslorna på allvar : konstnärliga metoder i gestaltade livsmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjärtnäs, Matilda, 2021. Mellanrummen mellan rummen : från ett rum till ett annat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hogell, Susanna, 2013. Livet på ett garagetak : en utvärdering av underbyggda bostadsgårdar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Isa, 2017. Så skapar du en hälsofrämjande trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Johanna, 2014. Space qualities : att beskriva och kommunicera stadsrummets kvaliteter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Marianne, 2013. Genvägar, smitvägar och andra stigar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Marianne, 2016. Längs cykelvägen : att gestalta ett stråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgérus, Elin, 2016. Utveckling och design av blå-gröna strukturer i ett dynamiskt landskap : hur kan norra Sunnersta utvecklas med, och för, anpassning till landskapets förändringar?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgérus, Elin , 2013. Går det att planera för anpassning till förändringar i det urbana landskapet? - i så fall, hur? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hollyoake, Maria and Axelsson, Sara, 2018. Naturlika planteringar med inhemskt växtmaterial : med fokus på örtartade växter i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holm, Cecilia, 2015. Villa Sassi : ett gestaltningsförslag för trädgården. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Carl Jonas, 2020. Fytoremediering : växter som metod för att sanera schaktmassor från föroreningar vid järnväg i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Hanna, 2022. Herbaceous vegetation for traffic islands : a design proposal in Bromma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Hanna, 2019. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Ida, 2023. Hitta ut till Skåneleden : att underlätta för naturovana personer att ta sig ut i naturen med hjälp av en vandringsled. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Ida, 2021. Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmgren, Agnes, 2020. Ljus i mörkret : hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Alva, 2023. Bättre ljud på bostadsgårdar : en ljuddesignstrategi för en bättre ljudmiljö i bostadsgårdar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Alva, 2021. Trygghet bakom stängda grindar? : en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Herman and Winsnes Sunnemark, Gustav, 2022. Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark : klimatanpassning, samverkan och reglering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Kristofer and Hvalgren, Bengt, 2005. Mullsådd ur ekonomi- och miljöperspektiv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Åsa, 2016. Stad i förvandling : om att utveckla ett stråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmstedt, Isabell, 2015. National Urban Parks : a comparison between National Urban Parks in Canada and Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmström, Anders, 2004. 100 % svenskt foder till mjölkkor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmström, Tomas, 2006. Det sinnliga upplevandet av landskapet : en teoretisk undersökning av positiva emotioners roll vid utomhusrekreation. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Horsner, Robin, 2016. Inventering och förslag på åtgärder för etablerade träd i Försköningsparken i Teckomatorp. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hovmöller, Elida, 2024. Another perspective : a study of how complexed sustainable issues could find solution with help from the dining car on long distance trains in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hult, Henrik and Granath, Hannes, 2018. The smart city – powerful but frightfully vulnerable? : a study of resilience building in high-tech societies. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultberg, Lisa, 2014. Byggemenskap som väg till god bostadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultberg, Lisa, 2020. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultin, Peter, 2012. Användandet av landskapsanalyser i kommunala planeringsinsatser för vindkraft : en studie av planeringsstödet för vindkraft 2007-2010 med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Johan, 2020. Det stora vardagsrummet : en filmstudie om trafiknätets effekter på det offentliga rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Johan, 2018. Hållbar mobilitet i skidorter : en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Nellie and Ringvall Sundkvist, Sara, 2023. Utveckling – Avveckling : samverkan för kompetensförsörjning i krympande kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman Skogsmyr, Millicent, 2021. I TID OCH OTID : om dynamiska processer inom landskapsarkitektur & visualisering av tid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultquist Jackelén, Andrea, 2014. Betydelsen av vattenhållande lager för vegetationens möjlighet att klara torka på bjälklag : en studie av stenull, pimpsten och växtjord. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultén, Alma and Prytz, Noomi, 2023. Konstnärliga uttryck i landskapsarkitekturen : en exempelstudie om kreativt skapande och konst för att stärka det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hurtig, Lovisa, 2024. En levande mötesplats på landsbygden : Otterbäckens småbåtshamn och Agenda 2030 målen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hvit, Sara, 2024. Äldres roll på bostadsgården : forskning, professionell medvetenhet och praktik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hällberg, Alva, 2019. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Håkansson, Lars, 2015. Stadens (mellan) rum : mellanrummens plats och betydelse i planeringsprocessen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Högemark Hilliges, Linnea, 2008. Koldioxidutsläpp vid sticklingsproduktion av pelargonium x hortorum i Kenya jämfört med Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höglund, Elsa, 2021. Promenadens landskap : en promenadstudie med ett miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höglund, Sara, 2023. Halvvägs mellan dåtid och framtid : ett anslutande gestaltningsförslag för Gjuteriparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höglund, Stina and Nilsson, Hanne, 2013. Phyllis memorial childrens home and academy : ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och skola i Kenya . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Högsander Lindqvist, Linda, 2013. Växtväggar : gestaltning och växtval. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hölbling, Markus, 2016. Multi layered landscape : add-ons to the post-industrial urban landscape of Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hörnell, Hanna Vilde, 2022. Vildvuxet och ordnat : brukares upplevelser av gradienten från vildvuxna områden till gräsmattedominerade områden i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höög, Martina, 2014. Möjligheter på bostadsgården : en jämförelse mellan befintliga och föreslagna skötselkostnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Iglesias Söderström, Nina, 2023. Glimpses of sustainability : four short stories to expand perceptions of the future. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ignell, Kajsa, 2013. Socialt kapital : en skörd från den urbana odlingen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ignell, Kajsa and Bugge Marin, Åsa, 2016. Growing green values : Mapping ecosystem services on urban agricultural sites in Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ignell, Sanna, 2017. Långsiktig kompaktering av växtbäddar i stadsmiljö : en fallstudie av en lindallé i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ignell, Sanna, 2020. Using leaf economics to find appropriate woody species for rain gardens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ingemansson, Karin, 2013. Om träden måste falla : en undersökning av de gamla och stora parkträden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ingemansson, Rebecka, 2016. Barns informella lärande i utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ingemansson, Rebecka, 2014. Tropiskt virke : ett hållbart materialval för svensk landskapsarkitektur?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Insulander, Anna Maria, 2015. Stora stadsparkers liv och död : betydelsen av och framtiden för stora stadsparker. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isacson, Anders, 2013. Biologisk mångfald i Bo01 och Norra Djurgårdsstaden : en undersökning av möjligheten att främja biodiversitet genom metoden grönytefaktor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isacson, Anders, 2017. Hangarplatsen : gestaltningsidéer och teoretiska resonemang kring ett offentligt rum i Barkarbystaden norr om Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isberg, David, 2021. Minnets inre landskap : en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isberg, David and Hellström, Fredrik, 2014. Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett arbetsverktyg för landskapsarkitekten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Iseborn, Mikaela, 2005. Den optimala grisningsboxen, finns den?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isgren, Daniel, 2020. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Israelsson Mace, Karin, 2019. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivarsson, Alexander, 2018. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i urban miljö : exempel från New York. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivarsson, Andreas and Brobeck, Jacob, 2016. Öppna dagvattensystem : en fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivarsson, Angelica and Wendel, Felicia, 2017. Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat : metod, teori och tillämpning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivarsson, Hanna, 2014. Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen : framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivic, Amanda, 2019. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivic, Amanda and Törnvi-Olandersson, Malin, 2021. Grön infrastruktur i förtätad stadsmiljö : en fallstudie om diskurser kring grön infrastruktur i planeringenav Norra Sorgenfri, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jaanivald, Maela, 2007. En ungdomspark planeras : barns och ungas perspektiv på utemiljön i Simrishamn. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jacobson, Carl Magnus, 2016. Tillfällig Urbanism : tillfälliga platser & initiativ som ett verktyg i stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jacobsson, Johanna and Olsson, Emma, 2023. En entrégestaltning med dagvattenlösningar samt vegetationsval : ett samarbete mellan en landskapsingenjör och en trädgårdsingenjör. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jacobsson, Linda, 2022. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakab, Elisabet, 2015. Kungsparkens historia : Malmös första offentliga park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Jens, 2020. Sparsamhetens estetik : en gestaltningsfilosofi för hållbar gestaltning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Johan, 2000. Tids- och arbetsstudier i stora mjölkningsstallar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Lovisa, 2021. Gyllins trädgårds alléer och kulturella ekosystemtjänser : en underlag- och platsanalys. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Mathias, 2004. Integrerad hästanläggning : ridhus/stall. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Tim-Theodor, 2023. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Tim-Theodor, 2020. Utemiljön på slutna anstalter : en teoretisk diskussion om anstalters utemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson Törmä, Lisa, 2017. Odla taken! : sociala och hälsorelaterade aspekter av takodlingar i stadslandskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jallow, Sabina, 2006. På luffen : för att undersöka publika landsbygdsrum. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Emma, 2006. Landskapskaraktärsanalys : ett försök i Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Hedvig, 2019. Parken som inte fanns : Hagstorp i Malmö och stadens mellanrum som urban vildmark och allmänning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Hedvig, 2022. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Jessica, 2014. Blandstaden : en undersökning av begreppets ursprung, användning och innebörd i svensk stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Johan, 2017. Grovkorniga växtbäddar i trafiknära miljöer : ett sätt att minska skötselbehoven. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Johanna, 2023. Affärsplan för fiktiv projekteringsfirma : utifrån efterfrågan och marknaden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Katrin, 2017. Tryggare bostadsmiljö : gestaltning av en bostadsgård på Norra Fäladen i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Katrin, 2019. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Malin, 2019. Landskapsarkitektens arbete med växtlighet som ett föränderligt material. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Malin, 2021. Landskapsarkitektens retoriska grepp i tävlingsvisualiseringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Rebecca, 2022. Gestaltning av skogsmiljöer för både djur och människor : utveckling av habitatprototyper utifrån livsmiljökrav hos utvalda fåglar och fjärilar, med exempel på tillämpning i Höganäs kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Rebecca, 2020. Tulpaner och krokus för mental återhämtning : en studie om lök- och knölväxters påverkan på restorativa miljöer med Ögårdsparken som referensplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Stina, 2016. Vegetation på förorenad mark : hur påverkas växterna och kan deras tillstånd förbättras? Förslag utifrån mark förorenad av historisk gruv- och industriverksamhet i Falun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jardstål, Fanny, 2017. Arbetsmiljö och trafikolyckor : en undersökning med synvinklar från Svevia och Trafikverket. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jarhage, Amanda, 2016. Trygghetsfaktorer i stadens gröna rum : en fallstudie i Slottsskogen, Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jarl Skute, Kaspar, 2023. Kvartersstadens slumrande potential : en undersökning av hur den kringbyggda bostadsgårdens rymlighet påverkar dess användbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jaryd, Antonia, 2013. Upplevelse i ljus : en studie om ljusets förmåga att skapa rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jaryd Johansen, Antonia and Störby, Lina, 2016. Ljusdesign i stadslandskap : projekt Kattesund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jenny, Jansson and Sara, Karlsson, 2017. Restorativa sjukhusmiljöer : betydelsen av utemiljöns utformning och storlek. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jensen, Mille, 2023. Villaträdgårdens potential för en klimatsmart framtid : en glömd resurs i Sveriges hållbarhetsarbete?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jensen, Rasmus Bartholdy, 2007. Future perspectives on urban afforestation in relation to planting design : learning from three paradigmatic cases. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jensen, Viktor Erik, 2015. Leden rätt genom Skåne : varierad landskapsupplevelse på Skåneleden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jerleke , Anna, 2012. Lek i grönt! : ett förslag om att skapa ett woodland med goda förutsättningar för lek i Vikenparken, Höganäs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Joelsson, Ida, 2017. Kognitiva funktionsvariationer i kollektivtrafiken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Joelsson, Tobias and Oscarsson, Johan, 2006. Gårdsbutiken i stan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johan, Nilsson, 2006. Ekonomi i vallfrödominerad växtföljd. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Andreas, 2001. Påverkan av mekaniska skrapor på mjölkkornas beteende i lösdriftsstall. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Anna, 2002. Roof gardens in New York City. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Beata, 2024. Trädens reglerande roll i den hållbara staden : en studie av egenskaper som påverkar värmereglering, dagvattenhantering och luftrening. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Charlott, 2015. Tillgänglighetsanpassning av skyddade naturområden : möjligheter och hinder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Christian, 2004. Utvecklingsalternativ för grisbesättning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Edd, 2013. Upphandling av park- och grönyteskötsel : skillnader och likheter mellan privat och offentlig upphandling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Emelie, 2024. Det urbana barrträdets liv : från frö till etablering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Emil, 2007. Radmyllning i sättlök. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Fredrik, 2021. Från kvantitet till kvalitet, men vad är det? : en undersökning av hur begreppet kvalitet används när grönytor exploateras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Gustaf, 2013. Stadsodling i fickparker : ett gestaltningsförslag till en fickpark i Limhamn med odlingstema. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Gustav Axell, 2016. Våtmarken i människans tjänst : en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Hanna, 2021. Att flytta och bevara en stad : kulturvärdens hantering i flytten av Kiruna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Ingrid and Karlsson, Elsa, 2014. Användning av barrträd i urban miljö : möjligheter och begränsningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Jesper, 2006. Vattens påverkan på betongdammar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Julia, 2015. Stadsmiljöfrämjande parkering : mindre ytor för parkering genom ökat samutnyttjande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Julia, 2016. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Julia, 2019. Water plazas as innovative approaches for managing urban stormwater : a design proposal for Södervärnsplan, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Karin, 2019. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Karl Johan, 2018. Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Karl-Henrik, 2002. Tryckfördelning under nötkreaturs klövar på betongspaltgolv : inverkan av stavbredd och spaltvidd. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Klara, 2022. Från bostad till närmsta grönområde : en sammanställning av avståndets betydelse för befolkningens hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Klara and Jakobsson, Lisa, 2023. Parkkaraktärer : en undersökning av Slottsparken, Malmö, i vintertid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Line, 2014. Lågväxande örtmattor : ett alternativ till bruksgräsmattor?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Magnus, 2005. Mjölksyrabakterier som tillsatser vid ensilering av majs. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Malin, 2005. Inflytande av sommarväder på kornas val att vara på bete eller inne dagtid i en besättning, samt studier av andningsfrekvens och yttemperatur hos fokaldjur. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Martin, 2005. Mjölkintäkt minus foderkostnad i mjölkproduktionen : en jämförelse mellan besättningar med fullfoder och separat utfodring. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Matilda, 2024. Barns känsla för naturen : en undersökande studie i hur vi som landskapsarkitekter kan förstärka barns kontakt till naturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Matilda, 2013. Olika strategier vid val av alléträd : vilka faktorer påverkar valet av alléträd? hur kan vi skapa bra förutsättningar för att kunna bibehålla alléträds livskvalitet?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Moa, 2023. Den ”gröna” ambitionen : en granskning av hur greenwashing yttrar sig inom fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Niklas, 2005. Släpslangspridning av gödsel, kan det löna sig?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Peter, 2008. Täckning av plansilo. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Safira, 2021. Perspektiv från tomterna utan fysisk avgränsning : hur påverkas individen och samhället – fallstudie från en tätort i Västerbotten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Therese, 2018. Fem trädarter från Georgien : möjligheter för användning i sydsvensk stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Tina, 2020. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Ulrika, 2014. Idén som arv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Veronica, 2013. Askgravplatsen - ett gravskick i tiden : gestaltningsförslag av en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnsson, Carin, 2006. Askgravlund : ett nytt gravskick. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnsson, Sofie, 2015. Möjliga nya träd för staden : tio potentiella nya stadsträd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnte, Wilma, 2023. Med ån som följeslagare i ett föränderligt landskap : en studie om vattenvård som medel för att tillgängliggöra rekreation i det stadsnära odlingslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnte, Wilma, 2021. Minnen av krokus och sättpotatis : utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom på särskilt boende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Agnes, 2020. Den ekologiskt värdefulla gräsytan : och hur dess värden kan kommuniceras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Agnes, 2023. Den ätbara parken : komposition och val av vedartade växter med ätliga delar för en park i zon VI. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jones, Gabriella and Skans Mächs, Vera, 2024. Skolgården som exkluderande miljö : en studie om skolgårdens utformning utifrån identifierade behov hos barn med autism. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Birgitta, 2006. Varför mår träden bra? : en undersökning av Åsötorgets kungslindar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Elise, 2017. Högstadieskolgårdar : en studie om tonåringar, skolmiljö och psykosocial hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Ellinor and Rombrant, Therese and Selinder, Martina, 2018. Gestaltningsförslag av en pocket park till Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Emelie, 2022. Lärdomar från den forntida ökenstaden Petras dagvattenhanteringssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Lisa, 2023. Att främja naturkontakt på skolgårdar : promotion of nature contact at schoolground. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Lorentina, 2017. Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Roger, 2006. Kungsholms fort : kunskapsunderlag för ett framtida vårdprogram för parken på Kungsholms fort. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Ulrika, 2018. Arts-and-craftsrörelsens gröna rum : trädgårdar i England vid sekelskiftet 1900. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsén-Skanebo, Lisa, 2019. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Josefsson, Johannes and Spets, Anton, 2014. Guideline för en pocket park : beståndsdelar, funktioner och möjligheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Joseph, Linnéa and Phan, Kerstin, 2021. Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jostrup, Martina, 2018. Stadsrummet som handelsvara : en studie om privatägda offentliga rum i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Juhlin, Nora, 2023. Om landskapets estetik : perspektiv på estetikbegreppet och dess relation till landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Juhlin, Nora, 2020. Vegetation för stadens små : kan en urban lekmiljö gynna både barn och tättingar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2020. Det som göms i snö... : ett årstidsinriktat perspektiv på tillgänglighetsarbete för fotgängare med funktionsnedsättning, tillämpat inom Umeå kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2015. Ecomassa : ett organiskt bindmedel för hållbara grusbeläggningar i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2013. Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2018. Grönytefaktorn : receptet för goda livsmiljöer i täta städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2015. Upplevelsestig vid Malmö Airport : ett gestaltningsprogram ur ett landskapsvårdande perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Elise, 2019. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Emma, 2005. Betesdrift för mjölkkor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Emma, 2015. Vegetation för fluktuerande vattennivåer : gestaltningsförslag för urbana öppna dagvattensystem på Augustenborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Filippa, 2014. Dagvatten i den fysiska planeringen : studie av kommuners översikts- och detaljplaner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Jonas, 2004. Fallstudie på växtodlingsgård. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Karin, 2004. Erfarenheter av några utfodringssystem till får. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Karl-Johan and Lillås, Carl-Anders, 2004. Är plöjningsfri jordbearbetning bättre än konventionell plöjning?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kalenius, Filip, 2020. Buskars potential för urbana miljöer : utvärdering av olika buskars bladekonomi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kamf, Sofia, 2018. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kaneberg, Maria, 2017. Att gestalta med äng utifrån rekreation, naturpedagogik och biologisk mångfald : en studie i äng där olika sätt att gestalta testas i ett pedagogiskt och rekreativt landskap mellan Lomma och Alnarp. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kaneberg, Maria, 2013. Stadsodling från betraktarens blick : Gestaltningsidéer utifrån miljöpsykologiska perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karem, Kani, 2016. Barnens plats på skolgården : en studie om hur fysisk aktivitet och hälsa påverkas av skolgårdens utformning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karem, Kani and Jakobsson Törmä, Lisa, 2017. Länken mellan rummet och människan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karestrand, Ida, 2021. Lokala engagemang och samverkan med offentlig planering : om en landsbygd i förändring. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlberg, Elsa and Hartman Magnusson, Ylva, 2014. Var unik! : en litteraturstudie kring stadsprofilering som verktyg vid stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlin, Linn, 2019. Lignosers vintervärden i gestaltningar : bark, habitus och placering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Agnes and Rentorp, Emilia, 2022. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Alexander, 2006. Jämförelse av fyra rundbalspressars packningsförmåga som funktion av grödans torrsubstanshalt. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Amanda and Hansén, Emelie, 2015. Komposition av entrérabatter : ett gestaltningsförslag för sex rabatter vid tre flervåningshus i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Andrea, 2022. Många goda viljor : en fallstudie i Sege park om lärande kring delningsekonomi i en samarbetskontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Andreas, 2005. Ett eller treårig vall?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Baltzar, 2002. Ätbåsets utformning i moderna lösdriftsstallar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Cecilia, 2019. First we shape the cities, then the cities shape us : en kvalitativ fallstudie med gestaltning av en torgyta i Haag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Elin, 2015. Är den hållbara staden möjlig utan en levande landsbygd? : en studie av den miljömässiga hållbarheten i Det flerkärniga Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Elin and Skagerling, Elin, 2017. Transforming Nyhamnen : using evolutionary design as a tool for developing flood adapted urban spaces. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Emma, 2014. Kan funktionalismens ideal användas i dagens stadsplanering?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2024. Designa genom boendesamverkan och med fokus på biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag för Bostadsrättsföreningen Stenmårdens bostadsgård, Malmö. Second cycle, A2E. 2024: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2022. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Eva and Larsson, Sofie, 2019. Klimatanpassa ditt dagvatten : hur gör man det mer attraktivt för företag att själva vilja ta hand om sitt dagvatten?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Helena, 2017. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Ida and Philipsen, Josephine, 2014. Design program for Kombolcha Campus site. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Johanna, 2021. Att spåra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Johanna, 2018. Moss-viewing och dess kopplingar till den Japanska natursynen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Lotta, 2013. Ätbar utemiljö i skolan : ett gestaltningsförslag med permakulturprinciper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Maria, 2006. Utveckling Ulricehamn : om stora förändringar i en liten stad. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Marie, 2015. Gynnande av pollinatörer på bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Mikaela and Sjögren, Kristina, 2020. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Miriam Frida, 2006. Bekämpning av vita flygare (Aleurotrachelus socialis) i kassava (Manihot esculenta) : fysikaliskt verkande insektsmedel : mortalitet och appliceringsteknik. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Rebecka, 2015. ”Där är mitt favoritställe!” : barns samspel i och användning av en skolas vardagsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Rebecka, 2013. Hur kan högre rekreationsvärden genereras inom en produktionsskog : en studie inriktad på granskog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Sara, 2015. Mer block och mindre stenmjöl från Vånga granitbrott : idag används allt som bryts i brottet, men hur kan man öka värdet på den brutna stenen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Tove, 2014. Levande arbetsmiljö : studier av analysmetodik för den visuella delen av arbetsmiljön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karltun, Karin, 2018. På upptäcktsfärd i hemstaden : hur vi upptäcker nya platser genom Pokémon GO. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karnell, Gustav, 2013. Imorgon är en annan dag : Ortsanalys för krympande städer i Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kattach, Chadi, 2023. Wind energy and environmental impacts of wind turbine projects. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kenntoft, Moa, 2017. Praktisk vägledning, ekosystemtjänster : för planerare och utförare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Keskitalo, Ida, 2008. Potatis : marknad och konsumtion i dagens Malmö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kesselman, Caroline, 2014. Nattlandskap : en studie av belysningens rumsskapande egenskaper tillämpat i ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kibebew, Kidus, 2021. Aesthetic appreciation of landscapes contributing for national identity : case of Ethiopian landscapes. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kinch, Elsa, 2020. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kinch, Elsa, 2022. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kind, Jennie, 2016. Grönplanering i Sverige : en jämförande studie av fem kommunala grönplaner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kindberg, Matilda, 2013. Årstiderna i Tors Park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirilov, Annika, 2009. Nelson Garden AB : analys och förslag baserat på Service Management Systemet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirkhorn, Patricia, 2022. Mitigating the Urban Heat Island Effect in a Local Context : how wind and vegetation regulate temperatures during summer, with an example from the grounds of Karlstad Central Hospital, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirkhorn, Patricia, 2020. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirsanova, Santa, 2024. Providing nature contact for children : various perspectives on nature-based playground design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjell, Carl, 2008. Bäddodling av matpotatis. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellberg, Annelie, 2008. Ekologisk hållbarhet i den fysiska planeringen : teori till handling. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellgren, Sara, 2022. Kulturmiljö, hälsa och platsanknytning : en studie bland boende i Munkedals kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellstrand, Malena, 2019. Gör plats åt en föränderlig kust : gestaltning av ett hållbart kustlandskap med naturanpassade metoder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellstrand, Malena, 2015. Vegetationens betydelse för människan i miljonprogrammets storskaliga arkitektur : en studie av det ”gröna livet mellan husen” i Klostergården Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klaar Stenberg, Linn, 2023. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klacka, Elfrida, 2017. Sprida aska, var och varför? : om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klang, Erika, 2018. Skateboard, staden och rätten till offentligheten : en studie av exkluderande och inkluderande design i det offentliga rummet med skateboardåkande som raster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klasson, Mattias, 2017. Vägen till en sommargågata : samverkansprocesser vid hållbara stadsutvecklingsprojekt : exemplet Friisgatan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klevje, Liv, 2008. Grönskande innerstadsgård : ståndortsanpassat växtval för skugga. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Knutsson, Johan, 2004. Marknadsundersökning av Claas Lexion tröskor : kapacitet och kundnöjdhet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kouns, Annie, 2023. Dynamisk vegetationsbyggnad i en folkparksmiljö : ett gestaltningsförslag för Folkets park i Lomma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krafft, Jannica, 2005. Klimat i djurtransportbil med slaktgrisar sommartid : jämförelse mellan naturlig och mekanisk ventilation. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krijger, Rolf, 2004. Nystartande av nötköttsproduktion med och utan bidrag. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krikström, Johan and Lundenius, Christer, 2015. Creative motivation : motivation in the search for good solutions, in the landscape architecture practice. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristensson, Klara, 2017. Bostadsgården som mötesplats för äldre och barn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristensson, Klara, 2022. Vila i träd : sambandet mellan gravträd och människors miljöengagemang och attityd till växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristersson, Axel, 2020. Termisk eller mekanisk ogräsbekämpning : vilken metod är mest kostnadseffektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristiansson, Agnes, 2013. Murgröna - fasadförstörare eller -beskyddare : en studie i huruvida murgröna på fasader påverkar den relativa fuktigheten vid fasaden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristoffersson, Ella, 2024. Potential i stadens gränszoner : naturbaserade lösningar längs storskalig infrastruktur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristoffersson, Ella, 2021. Socialt hållbar och rättvis stadsplanering : visioner i praktiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristoffersson, Mathilda, 2014. Varför ser nybyggda småhusområden ut som de gör? : en diskussion kring planeringsprocessen och hur denna kan utvecklas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krohn, Mika, 2023. Inhemska och icke-inhemska gatuträd : möjligheter, begränsningar och risker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kronqvist, Tove, 2013. Utegym i staden : attraktiva för alla. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kronstam, Malin and Fimmerstad, Mats, 2004. En ekonomisk hållbar växtodling i sörmländsk mellanbygd. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krüger, Georg, 2018. Gatan är död, länge leve staden : en kritisk granskning av bilstaden och en vision för en framtida bilfri innerstad för Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krüger, Georg, 2016. Peri urban agriculture in Casablanca : a multifunctional solution to a sustainable urban food supply?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krüssenberg, Henrietta, 2022. Offentliga toaletters betydelse för tillgången till det offentliga rummet : en studie över Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter ur ett intersektionellt genusperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kullin, Emma, 2015. Skissandet som del av designprocessen : en självreflekterande analys av vägen till ett konkret gestaltningsförslag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kumar, Rekha, 2014. Sustainable urban landscape : a discussion drawn from 3 examples of new development projects in the Middle East. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kvantenå, Fredrik, 2004. Hur ekonomin i svinproduktion påverkas av prisförändringar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kvarnström Sandell, Amanda, 2023. Studie av regeln 3-30-300 genom tillämpning av regeln i stadsdelen Brunnshög. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Käck, Maya and Palmquist, Beatrice, 2020. Relevanta torg : en undersökning kring hur stadens torg kan bli en ökad tillgång för medborgarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Källman, Paulina, 2014. Reglerande ekosystemtjänster i praktiken : ett gestaltningsförslag för Kloster Kyrkopark i Eskilstuna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kållberg, Klara, 2019. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

König, Emma, 2024. Ståndortsanpassade trädval för gatu-och torgmiljö : en undersökning av lämpliga arter för växtzon 2–3 med fokus på tolerans för torka, salt och vind. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L. Litström, Matildha, 2019. Urbaniseringens efterlämningar : hur gestaltar vi avbefolkningsorternas torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lagneby, Christina, 2014. Mellan här och där : en analys av stadens form ur ett gåendeperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lahmer, Sanna, 2020. Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lai, Jessica and Nordenfelt, Karolina, 2023. Vinterns publika växtlandskap : perenners uttryck och värden under årets mörkaste tider. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lande, Carl-Johan, 2005. EU-stöd inom fårproduktion på Öland jämfört med Småland/fastlandet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landefjord, Agnes and Ripel, Marit Aalrust, 2018. Environmental characteristics and school travels made by foot or bicycle : a case study of four compulsory schools in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landeke Wilsmark, Pernilla, 2018. Vertikala trädgårdar i sydsvenskt klimat : en undersökningsstudie av växtval. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lando, Nikita, 2022. Konsten att belysa trygghet : inledande studie om kvinnors trygghetsperspektiv i offentliga rum på kvällar och nätter, med belysning som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landstedt, Moa and Ollinen, Carin, 2022. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landén Helmbold, Ebba, 2017. Malmös tårar : en diskursanalys i eco-branding av Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landén Helmbold, Ebba, 2020. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lang, Philip and Skagerlind, Tove, 2022. Harboring public space : radicant design for Malmö as a resilient harbor city: the case of Hullkajen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lanz, Anton, 2020. Ekonomisk trädvärdering i urbana miljöer : en praktisk jämförelse mellan fyra olika värderingsmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Alexander, 2023. Klimatsäkring av riksintressanta hamnar : en fallstudie om Helsingborgs hamn och dess framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Anette, 2017. Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar? : fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Ann-Sofie, 2015. Naturlik dagvattenhantering : naturen som förebild för dagvattenhantering på bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Ann-Sofie and Vamborg, Isabella, 2017. Är takgården lämplig som skolgård för barn? : en empirisk studie av tre förskolegårdar på tak i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Christian and Sandsjö, Carl, 2017. Utvecklings- och skötselplan för Japanska lärkskogen : ett exotiskt skogsbestånd i Mariestad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elin, 2013. Stadskärna i omvandling : en fallstudie om omvandlingen av rekordårsstrukturer i stadsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elvira, 2020. Blågröna strukturer i urban miljö : case: Delsjöbäcken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elvira and Samuelsson, Oscar, 2018. Ett stråk för alla? : Möllevångens offentliga rum ur ett genus och trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Erik, 2022. Malmös trädbestånd : en översikt av stadens inhemska och icke-inhemska träd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Evelina, 2023. ’Novis’ skiss : en studie om förhållandet mellan tid och skiss för landskapsarkitektstudenter på grundnivå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Fredrik, 2004. Byggnads- och investeringskostnader : robotmjölkning eller konventionell mjölkning?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Frida, 2024. Vildbin & fjärilar i villaträdgården : hur vi kan förena habitatkrav med estetik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Henrik, 2014. Kvarteret Rallaren : gestaltning av en byggnad med integrerad offentlig grönyta. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Henrik, 2013. Landskapsarkitektur och virtuellt byggande : hur berör tillämpningen av BIM och VDC landskapsarkitektens yrkesutövning och roll i byggprocessen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Joakim, 2004. Finansiella instrument för svenska lantbruksföretag : riskhantering och finansiella instrument för lantbruksföretag i Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Johan, 2020. Mer än bara blommor : vanliga trädgårdskomponenters effekter på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Kristina, 2022. Trygghet i resor med kollektivtrafik på landsbygden : Planering & Kvinnors erfarenheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Lars, 2004. Torkning av vallfrö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Marie and Olsson, Teresia, 2006. Utvärdering och skötselanalys av rhododendrondalen i Göteborgs botaniska trädgård. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Mikael, 2015. Arvet från Spritan : berättelsen om produktionslandskapets betydelse för omgivningen i Ödåkra. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Moa, 2022. Planera för bostadsgården : om planeringens roll i att skapa sociala värden för bostadsgården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Pia, 2015. Doftande trädgårdar för synskadade. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Pia, 2017. Rosendals nya trädgård : en komparativ studie mellan nutid och dåtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Sofia, 2013. Upplevelse och representation av det förbipasserande landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Terje, 2005. Uppvärmning av mjölkgård med ved, flis eller havre. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Ulrika, 2017. Gårdsutveckling för att främja det sociala livet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Ulrika, 2014. Ta till vara, utveckla och förnya miljonprogrammets bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larzenius, Ida, 2016. Entréplanteringar för villaträdgårdar : en välkomnande växtkomposition. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lassvik, Johanna Kristina, 2022. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Laursen Jakobsson, Kamilla, 2023. Växthuset En grön miljö att vistas i under hela året : ett gestaltningsförslag för ett vintersvalt växthus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lavén, Adrian, 2018. Dagvattenhantering i Lidköping : lösningar för infiltration och fördröjning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Layton, Robin, 2016. Miljöanpassad lekplatsutveckling för Vindögatans förskola. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lazar, Maria, 2022. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lazar, Maria and Scott, Sujaila, 2024. Following a fire : a design proposal of a landscape heritage park in southeastern Spain. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ledéus, Linnéa, 2015. Trädgården - en plats att återfinna hälsan : hälsoträdgårdens utformning för personer med diagnosen utmattningssyndrom. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lejon, Linnéa, 2022. Kväve i åldrande gröna tak. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lemheden, Linda and Carlson, Tom, 2022. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lennefors, Veronica and Saiduddin, Linnéa, 2023. Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid : en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lennernäs, Martin, 2017. Dagvattenhantering : förslag på fördröjande och renande åtgärder för torgmiljöer i stenstaden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leth, Malin, 2014. Vegetationens roll i erosiva vattendrag : en review och fältstudie av två nyckelområden i Rönne å. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leufvén, Hanna, 2018. Regional och mellankommunal planeringssamverkan ur kommunernas perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leufvén, Hanna and Nilsson, Maria, 2020. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewin, Elin, 2020. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewin, Elin and Härstedt, Hampus, 2022. Using Evidence Based Design to create Storm Water Management Solutions Supporting Human Well-being : a case study approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewén, Isa and Jonsson, Elise, 2020. Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Li, Yuetong, 2024. Governance of Historical and Cultural Heritage in Urban Wetland Landscapes : the Case Study of Xixi National Wetland Park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lidman, Siri, 2018. Kulturarv i industrimiljö och framtida aspekter : ett gestaltningsförslag för Gjuteriet i linköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lidman, Siri, 2016. Vad gör ett utomhusgym mer eller mindre lyckat? : attraktiva utomhusgym för alla stadens invånare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lilja, Axel, 2013. Betydelsen av naturstenshällens ytbearbetning mot underlaget för att undvika att stenen glider i sidled. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lilja Johansson, Marjo, 2006. Tidsstudier i kalvuppfödning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Liljeholm, Terese and Viktoria, Svensson, 2017. Förvaltning av vilt i naturreservat med avseende på rekreation och naturvärden : en studie i Herrevads kloster naturreservat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Liljestam, Sanna, 2020. Göteborgs Stads strävan att skapa tillgänglighetsanpassade lekplatser : hur går de tillväga och lyckas de?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Anders, 2017. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Erik, 2020. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Jenny, 2014. Lek för livet : hur leken kan uppmuntras av vår omgivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Jenny, 2021. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Johan, 2005. Kyckling från uppfödning till konsument : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, John, 2023. Färjenäsbadet : ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats med omkringliggande ytor på Hisingen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, John and Peterson, Anna, 2020. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Nadja, 2013. Att gräva där man står och flytta staden : ett experimentellt uttryck av Kirunas kulturarv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindahl, Anne-Lii, 2017. Permakultur : en hälsoträdgård?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindahl, Ellinor, 2022. Betongkross i växtsubstrat : möjligheter att använda betongkross i växtsubstrat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindahl, Therese, 2013. Parken på Barsebäcks gods : en historisk dokumentation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Alva, 2022. Landskapsarkitekten och verktygen : fem fältstudier testar verktygens villkor, konsekvenser och möjligheter för att uppfatta och representera landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Alva and Nyman, Linnea, 2019. Att skapa relation till rum : en fältstudie i Moskva med skissande som metod. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Andreas and Petersson, Richard, 2005. Svenska livsmedel - varför? : restaurangers, grossisters och offentlig upphandlares inställning till livsmedel från Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Annica, 2024. Särslöv släktgård : en rekonstruktion av landsbygdens trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Nina, 2014. Emmeryd 5:11 : gestaltning av ett landskap i Blekinge med hänsyn till natur-, kultur- och upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Stefan, 2013. Is Biodiversity Attractive? : on-site perception of recreational and biodiversity values in urban green space. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Hanna, 2016. Det lilla trädgårdsrummet : en studie med konceptlösningar i hur upplevelsevärdet kan ökas i trädgårdar med begränsad yta. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Linnea, 2019. Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter : en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Linnea and Sjöberg, Anna, 2022. Strategier för svalare städer : så skapar vi svala platser i ett framtida varmare klimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblom, Hanna, 2017. Förutsättningar för cykeltrafik i tätort : fallstudie av Godby i Finströms kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblom, Hanna, 2019. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindbom, Dag, 2017. Alléer längs framtida vägar : autonoma fordons påverkan på alléer i landskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindbom, Dag and Theander, Nelly, 2019. Landscape laboratory Hurlingham-Morón : experimental landscape design for a polluted watercourse in the metropolitan area of Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linde, Elin, 2019. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linde, Elin, 2014. Vikten av en god utemiljö vid äldreboendet Vidablick. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linde, Magnus, 2004. Strategisk marknadsföring av produkter av rapsolja. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindegren, Kaja, 2023. Våtmarker i det kulturhistoriska landskapet : en studie av två anlagda våtmarker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindell, Martin, 2015. Efter den Kungliga Krigsflygskolan : hur brukas F5 Ljungbyhed idag?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindell, Martin, 2018. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindemann, Linnea, 2016. Tillfälliga bostäder på tillfällig vistelseort? : en studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindeqvist, Martin and Svensson, Gustav, 2005. Bredspridning av grönmassa. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linder, Moa and Nilsson, Li, 2023. Rätt växt på rätt plats : gestaltningsförslag i torr skugga. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindersköld Larsson, Siri and Urde, Ie, 2013. Stadsläkning genom stadsgata : en undersökning om Nobelvägens förutsättningar som stadsgata. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Christel, 2013. Key factors in project making : a study of three successful landscape architecture projects initiated by community actors. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Gustav and Reppen, Nils Rasmus, 2021. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Hanna, 2004. Vattenbehov och olika system för vattentilldelning till nyavvanda grisar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Johanna, 2016. Hantering av vatten i urbana miljöer : förutsättningar för att skapa lokala, kretsloppsbaserade system i stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Lisa, 2006. Olssons trädgård : ett examensarbete som handlar om att lyssna när en plats berättar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Marcus, 2020. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Niki, 2018. Lek, lärande och utveckling : underlag till representation av barnperspektivet i stadsbyggandet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindhagen, Anna, 2019. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindholm, Emelie, 2017. Har rosenanläggningar en plats i dagens städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindhé, Henrik, 2013. Lunds stadspark : finns förutsättningar för GSA-certifiering?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindman, Tove, 2013. En naturlig trädgård : ett gestaltningsförslag grundat på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Elisabeth, 2021. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Elsa, 2015. Vinterträdgårdar då och nu : en jämförande studie mellan The Great Conservatory vid Chatsworth House och Sheffield Winter Garden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Linnea, 2016. Löparens landskap : en undersökande studie om hur motionslöpning kan främjas i vardagslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Moa, 2020. Den sociala vintergågatan : en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Moa, 2024. Hällåkra Vingård : ståndortsanpassade växtval i lämpliga kombinationer som ger ökat besöks- och vistelsevärde på vingård i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Viktoria Linnea, 2013. Planerarens roll, makt och ansvar i en medborgardialog. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindsö, Daniel and Hallin, Sofia, 2014. Företagande inom trädgårdsdesign : viktiga komponenter för att lyckas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindvall, Linnea, 2022. Ekologisk konnektivitet mellan vildbins habitat i urbana områden : en GIS-analys av konnektiviteten mellan urbana ängar i Ängelholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindved, Lovisa, 2023. Möjligheten för biologisk mångfald på bostadsgårdar : hur olika typologier av bostadsgårdar skapar förutsättningar för habitat som gynnar biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lingvall, Andreas, 2015. Inventering och analys av trädbestånd i arboretet Valls Hage. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linnersten, Ida, 2017. Att ge en plats ny mening : ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linton, Axel, 2022. Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Litsmark, Anna, 2018. Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lizell, Arvid, 2021. Vad gör en växt torktålig? : fysiologiska och morfologiska egenskaper i blad och rötter anpassade för en urban ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungdahl, Alice and Grundh, Ida, 2023. Värmereducerande åtgärder för urbana mikroklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungdahl, Alice and Sanner, Olivia, 2021. Förskolans utemiljö ur barnets perspektiv : en kvalitativ studie om utformningen av förskolans utemiljö med hänsyn till barn i olika åldrars behov. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljunggren, Marcus and Renfro, Sebastian, 2018. Social Sustainability Depends : a Study on Urban Transformation and Social Inclusion in Norra Sorgenfri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungman, Matilda, 2014. Vilka faktorer påverkar skötselkvalitén under garantitiden? : en studie av tre objekt i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungqvist-Eliasson, Jenny-My, 2015. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungström, Simon, 2021. Med blicken framåt : en omgestaltning av Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lloyd-Pugh, Josefin, 2018. Potential consequence of sustainable development : a study based on the Sustainable Development Goals and Timor-Leste. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lopez Ruiz, Manuel, 2021. Växtgestaltning som ett sätt att lindra effekterna av urbana värmeöar : Vretensborgsvägen – ett exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lorentzon, Susanna, 2005. Hygiene studies in cubicle cowsheds with different floor systems in the passages. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lorentzson, Jessica, 2023. Medskapande design och reellt medborgarinflytande inom svensk landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lorin, Stefan, 2005. Lantbruk i framtiden : ett praktikfall. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Losman Nädele, Klara, 2019. Platsens själ : studier och jämförelser av genius loci inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Losman Nädele, Klara, 2021. Storsjöstråket : ett gestaltningsförslag för mötet mellan sjö och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lotsengård, Linnéa and Lundberg, Fanny, 2022. Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering : åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lovisa, Gustafsson, 2015. Idékatalog för utveckling av ett naturlikt grönområde : analys av och idéer för en utveckling av Tre högars park i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lund, Magdalena, 2005. Hybridlandskap : nya möjligheter för offentliga platser i staden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundahl, Emmie, 2014. Interaktion i utemiljöbranschen : en studie om aktörer, intressen och inställning till samarbete. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Caroline, 2014. Pollenallergier i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Fredrik, 2004. Lönsam mjölkproduktion : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Marcus and Löfvall, Carl, 2019. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Otto, 2022. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Otto, 2020. Stadsrummet i den nyliberala eran : analys av Hyllies stadsrum ur ett historiematerialistiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundborg, Kristina, 2014. Konstgräs, varför då?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lunderot, Matilda, 2013. Vad går fel i byggprocessen? : en studie av de vanligaste felen vid anläggning av gröna utemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Cecilia, 2006. Om den goda badplatsen : beskrivning och analys över fem skånska badplatsers historia, nyttjande och gestaltning i kontexten av badkulturens allmänna utveckling i Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Elin, 2018. Växter och växtbäddar för väg- och gatumiljö i zon 5 : komposition med fokus på skötselextensivitet och hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Emelie, 2018. Holistisk landskapsdesign för skolgård i centrala Brunnshög med öppen dagvattenhantering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Emelie, 2016. Hur konstruerar jag en lekplats för autistiska barn?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Frida and Josephsson Branda, Nicolaj, 2022. Post mortem : effekterna av död ved i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren Alm, Elin, 2018. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren Alm, Elin, 2020. Urbana ekosystemtjänster : social-ekologisk design i stadslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh, Christian, 2006. Ett svenskt landskap i Australien : svenska kyrkan i Melbourne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh Berg, Matilda, 2021. Vad händer när landskapsarkitekten skissar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundholm, Ellinor, 2019. Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik : en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundin Trotzig, Anna, 2015. Öppen dagvattenhantering i staden : en mångfunktionell resurs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundman, Anna, 2022. Den kreativa skissen : en studie om ett av landskapsarkitektens verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundmark, Lotta, 2018. Utomhusfysioterapi : en studie av utemiljöns användbarhet vid ett rehabiliteringscenter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundqvist, Julia, 2023. Gestaltning för ökad biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag i grönområde, med fokus på pollinerande insekter och fåglar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundqvist, Pernilla and Wiktorsson, Karin, 2024. Säkerhet eller utmaning - behöver det ena utesluta det andra? : en undersökning om mötet mellan lekvärde och säkerhet på lekplatsen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Hanna, 2016. Kontakten med utemiljön inifrån ett äldreboende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Hanna, 2018. Utomhuskontor som arbetsplats : undersökning om funktion, användning och utformning av ett befintligt utomhuskontor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Ida-Maria, 2018. Samutnyttjande av offentlig parkmiljö som barns utemiljö i förskolan : en fallstudie med barnperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Ida-Maria, 2015. Strategisk planering för anpassning till förändrad nederbörd i Svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Linnéa, 2020. Naturalistiska perennplanteringar : en jämförelse mellan Arts and Crafts och New Perennial Movement. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Linnéa, 2023. Platsspecifika kvaliteter i transformationsprocesser : narrativ om Hafenareal i Basel, Schweiz. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundvall, Anna, 2019. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundvik, Maria, 2020. En ö i strömmen : gestaltning och konsekvensbeskrivning för Strömsholmen i Norrköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundén, Fanny, 2014. Läkande landskap : att rena mark och vatten med fytoremediering i en urban kontext. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Luts, Gustav, 2022. Mobilitetstjänster i staden : om hur mobilitetstjänster kan minska parkeringsantalet i städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Luts, Gustav, 2024. Naturbaserade lösningar för att adressera översvämningsrisker vid kusten : en undersökning av Vellinge kommuns översvämningsskydd samt två åtgärdsförslag baserat på olika prioriteringar av kustvärden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lycke, Ellen and Nyberg, Julia, 2021. ”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur” : en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lyth, Maj, 2021. En studie av ruderatmarker : hur planeringsprocessen lägger grund för utvecklingen av grönvärden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lyth, Maj and Fredriksson Bratthäll, Disa, 2023. Hållbar dagvattenhantering utifrån våtmarkens egenskaper : exemplet Videdal, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lätt, Nilas, 2018. Regional cykelplanering i Skåne : en studie av makt och strukturer inom transportplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Löfström, Susanne, 2006. Erfarenheter av brukarmedverkan : 10 landskapsarkitekters erfarenheter av att arbeta med brukarmedverkan vid förnyelse av utemiljö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lönnback, Sibylla, 2017. Gröna kyrkorum för barn och unga : en plats att undvika eller söka upp. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lönnbom, Anna, 2014. Förslag till utveckling av tåggenomfarten i Nässjö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lönnqvist, Hanna, 2014. Ekosystemtjänster i bostadsmiljö : ekosystemtjänster som utgångspunkt för gestaltning av en bostadsgård i Lindängen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lövdahl, Magnus, 2008. Växtanvändning i krävande miljöer : en studie i sydvästra Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lövemyr, Annika, 2018. Att skapa plats för mörker och natthimlen : belysning och människan i stadens nattlandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lövemyr, Annika, 2016. Öppen dagvattenhantering : funktion och upplevelsevärden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Löwenhielm, Johanna and Posteby, Kristina, 2018. Studie av vegetationen kring cykelstråket mellan Lomma och Habo Ljung : de viktigaste aspekterna för en trygg och inspirerande upplevelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lööv, Jonas, 2015. Ta plats : en fallstudie av Rosens röda matta. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lücke, Therese, 2024. Nässjö : en kartering av ekosystemtjänster via trädtäckning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M. G. Bergman, Laura-Kristine, 2019. Kvillepiren purifying park : exploring phytotechnology in site-specific landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Elin, 2013. Planering - ett spel om stadens framtid : en studie om planeringsprocessen, aktörer och medborgarnas effekt på processen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Elin, 2015. Planering med barns perspektiv : en studie om barn och ungas roll som medborgare och aktörer i spelet om stadens framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Julia, 2017. Attraktiv vegetationsdesign för regnbäddar/biofilter i stadsmiljöer i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Julia, 2020. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnus, Nilsson, 2006. Jämförelseförsök mellan ogräsharvning och radhackning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Anna, 2013. Design proposal for a shifting landscape : the Minecity park in Kiruna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Camilla and Mikkonen Lundahl, Susanna, 2021. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Fredrik, 2014. En tillfällig plats : om tillfälliga interventioners inverkan på planerarrollen och medborgardeltagande, och en fallstudie av Södra Förstadsgatans tillfälliga förvandling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Lisa, 2020. Små urbana grönytor som mentalt välgörande miljöer : ett gestaltningsförslag för en liten park i en växande stadsdel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Lisa, 2018. Sommargågator som planeringsverktyg : exemplet Friisgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Malin, 2015. Fantasi på förskolegården : en studie av utemiljöns roll vid fantasilek. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Malin, 2013. Lek i förskolans utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Markus, 2006. Fönster mot naturen : den landskapliga infattningen av Bruno Mathssons glashus i Kosta. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Robert, 2005. Olika uppvärmningssystem : en fallstudie i Mellansverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnér, Kalle, 2013. Det gröna och det allmänna : om planering för grönstruktur i tätare stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maja, Gordh and Åsa, Eriksson, 2017. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maja, Josefsson, 2013. Kulturarvsmiljöer under åverkan : om kulturarvsmiljöer som förstörts och betydelsen av restaureringsinsatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Majer, Moni, 2017. Pocket woods : experimentell design på en bostadsgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maksimov, Sara, 2023. Designprocessen : Om effektivitet och kvalité i trädgårdsdesignerns metod. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malm, Julia and Pezo, Sandra, 2019. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmberg, Karin, 2005. Samlade erfarenheter om härdighet hos prydnadsgräs i Sverige från zon 1 till 8. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmberg, My, 2023. Dagvatten och dess potentialer : en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmcrona Friberg, Kristin, 2017. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmqvist, Frida, 2020. Barns deltagande i skapandet av lekmiljöer : en studie av två kommunala projekt och deras respektive tillvägagångssätt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmros, Henrik, 2014. Cirkulationsplatser ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Manasfi, Ibrahim, 2023. Dimensionering av överbyggnader av natursten för hållbara torg och gågator : jämförelse av dimensioneringar för överbyggnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mantzaris, Martha, 2021. Vilda tulpaner i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maringelli, Ludwig, 2021. Belysning samt ljussättning av broar och tunnlar i urban miljö : en studie med fokus på trygghet, funktion, estetik och teknik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Marklund, Oskar, 2023. VR och Landskapsarkitekturen : hur används den idag och hur kan den komma att användas i framtiden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Markström, Emil, 2019. Bostäder enligt reglerna : förutsättningarna att bygga ekonomiskt överkomliga bostäder för unga vuxna och studenter enligt det svenska byggregelverket. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Markström, Lisa, 2013. Understanding neighbourhood change : a study of the street in Vancouver Downtown Eastside. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Marnfeldt, Anna, 2024. Kommunicera mera om biologisk mångfald : hur man genom att engagera trädgårdsägare kan främja den urbana biologiska mångfalden, med Malmö i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Marnung, Axel, 2024. Fytoremediering på Kvarnby upplagsområde : ett ekonomiskt och ekologiskt alternativ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Martinson, Viktoria and Persson, Ida, 2006. Kallmur av granit : dess konkurrenskraft gentemot andra stödmurar gällande stabilitet, ekonomi och livslängd. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mascareño Suarez, Diego, 2022. Sustainable development of on-shore wind power : integrated landscape character assessment as a tool to improve assessment of on-shore wind power in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mason, Tanja, 2015. Urban grönstruktur : rain gardens som ett hållbart inslag i vägmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattisson, Mariette, 2023. Hur skapas en trädgård som gynnar biologisk mångfald som samtidigt kräver en låg skötselinsats? : med Skurups kommun som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattson, Elin, 2022. Kommunala möjligheter till utvecklingen av blågröna lösningar i den urbana staden : hur ser drivkrafterna ut för att verka för hållbara dagvattenlösningar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Emilie, 2013. Kan miljömedventenhet påverkas av stadsplanering? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Emilie and Rudling, Maria, 2015. N’tendele : att designa en ekologisk trädgård i Moçambique. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Ida, 2016. Vikten av genetisk variation inom stadsträdsbeståndet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Ida and Brogard, Monika, 2018. Skyfallsanpassning som skapar mervärden : en gestaltning av Södra Promenadens kanalrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Jessica, 2014. Träd och deras värde på begravningsplatser i urban miljö : en studie av kulturhistoriska värden, biologiska värden samt säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Viktor, 2016. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mazlaghani, Hamidreza, 2014. Feeling of safety and fear in a city : a comparison study between two city districts in Tehran and Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Meelby, Madeleine, 2006. Utformning av förslag till privatträdgård på Stavstensudde. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mehović, Munib, 2022. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mellerby, Tove, 2021. Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år? : en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Melusine Jolom, Elna, 2020. Vilken roll kan privathushållens odling av ätbara grödor spela, när det gäller inhemsk matproduktion? : en studie av egnahemsträdgårdar i områdena Håkanstorp, Johanneslust och Rostorp. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Michanek, Sonja, 2018. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Modéer Grahm, Efva and Lindblad, Anders, 2006. Skapandet av en modernistisk trädgård. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mogensen, Petra, 2015. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster lokalt och globalt : med exempel från Ronneby kommuns grönstrukturplan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mohamed, Liban, 2021. Stressfaktorer för gatuträd och dess åtgärder för att motverka dessa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Molander, Eva and Wennström, Mikaela, 2016. Förtätningens inverkan på grönområdena vid Skånes universitetssjukhus i Malmö : sjukt värdefulla grönytor att ta vara på. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Molin, Ann-Sofie, 2008. Salicetum : från idé till verklighet. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Molin, Emilia, 2018. On site/in studio: scale 1:1 sketching as an approach to a project in landscape architecture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Molin, Emilia and Råby, Maja, 2015. Exkursion genom Sibirien : att representera den mänskliga upplevelsen av världens största landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Molin, Sofie, 2018. Uppbyggnadsbeskärning av träd i offentlig miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Moll, Erik, 2006. Upptagningskvalité på sockerbetor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mononen Persson, Magdalena, 2024. Nils Bruces park på Krubbemölla. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Montelius, Therese and Rosander, Johanna, 2018. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Montelius, Therese and Rosander, Johanna, 2020. Temporär landskapsarkitektur : med tillämpning i Järnvägsstaden, Eslöv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Moscoso, John, 2006. Pålsjö forest : actual situation and evaluation of the forest management. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Muregård, Daniel, 2004. Lönsam smågrisproduktion : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mässing, Malin and Logrim Wikander, Filippa, 2019. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Måbrink, Marléne, 2015. Vedartade marktäckare för hållbara planteringar. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Månsson, Pernilla, 2004. Val av produktion vid generationsskifte. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mårtensson, Karl, 2015. Användning av miljöklassificeringsmodeller vid bedömning i arkitekttävlingar : tillämpning i arkitekttävling i Gävle. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mårtensson, Sriphrae, 2016. Hur man i en svensk kontext kan skapa en engelsk cottage garden med rimlig skötsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Måttgård, Per, 2004. Vad orsakar höga ammoniumvärden i ensilage?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Möller, Linda, 2016. Bladvass - den optimala vattenrenaren för Källbydammarna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Möllerström, Elisabeth, 2013. Söderåslänken : ett bidrag till visionen om Söderåsstaden Åstorp. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Möttus, Fredrik, 2004. Uppvämningssystem med biobränsle : en fallstudie på Malmviks gård. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Naroskin Havermark, Felix, 2022. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nejsum, Andora, 2014. En utmaning för interkommunal och multifunktionell landskapsplanering : ett vattendrag i det skånska landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nellrup, Herta, 2023. Gestalta för synskadade : en tillgänglighetsanpassad park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nelly, Maria and Troell, Bim, 2021. Porträtt av svenska naturlandskap : en utforskande resa genom nationalparkernas rum från norr till söder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nergiz Johansson, Per, 2016. Skulpturparken : ett samspel mellan konst och natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nessmar, Nathalie, 2022. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nessmar, Nathalie and Wetterup, Carolina, 2024. Mikroskogar : med fokus på strukturell uppbyggnad och utveckling i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nielsen Björck, Elisabeth, 2013. Rätten till staden : en kritisk granskning av medborgardeltagande inom svensk stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsdotter, Mari, 2005. Brukarmedverkan i förvaltning av tätortsnära naturmark. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsgård, Hanna, 2024. I Höje-Nils trädgård : en historisk analys av utformning och innehåll samt tankar om bevarande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Alexandra, 2017. Hur gör man en så hållbar trädgård som möjligt? : i en generell villaträdgård i södra Sverige ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Amanda, 2013. Att omgestalta en plats : processen i att ta fram ett övergripande förslag för omvandling av en central yta i Trelleborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Andreas, 2005. Olika metoder och tekniska hjälpmedel för att bestämma bevattningstidpunkt. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Angelica, 2014. Ginko biloba : en lämplig art i hårdgjord stadsmiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Camilla, 2014. Green structure planning in Transit-oriented Development (TOD) : a spatial analysis of Önnestad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Carolin, 2006. Utfodring av föl före och efter avvänjning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Cristian, 2005. Örter : en nisch?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Daniel, 2013. Trädgårdsdesign i södra Kalifornien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elise, 2024. Strategier för att främja ekosystemtjänster i villaträdgården : en undersökning av befintligt samhällsengagemang, kunskap och framtida utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Ellinor and Ulinder, Elin, 2024. Framtidens Klimatanpassade Stad : en studie av klimatförändringars konsekvenser i den bebyggda miljön i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elsa, 2022. Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter : optimal undervisning för digitala program. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elsa, 2024. Generationsbaserad mångfunktion : inkludering av åldersgrupper i Tibros nya järnvägspark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elsa, 2024. Normer för visualisering inom landskapsarkitektur : utmana och utforska etablerade normer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emma and Thornberg, Saga, 2016. Vintergröna växter i staden : en tillgång för stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emmy, 2023. Alléer i stadsrummet : ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emmy, 2021. Den hårdgjorda villaträdgården : en gråzon i dagens stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida, 2021. Social hållbarhet som mål i stadsutvecklingen : medborgardeltagande roll i att uppnå det. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida and Granberg, Josefina, 2022. Rum för kontemplation i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Helen, 2016. Det stadsnära jordbrukets förutsättningar – Fallet Malmö och Stadsbruk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Håkan, 2016. Alternativ väg för en hållbar utveckling : hästen som kommunarbetare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Johan, 2013. Cykeln som en del av hållbar stadsutveckling : varför & hur?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Johan, 2020. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Johan, 2016. Klimatanpassning med biofilter : utvecklingsalternativ för kvartersstadens gatumiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Johan and Andersson, Filip, 2019. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Johanna, 2014. Skötselplan för de offentliga grönområdena i Vollsjö i Sjöbo kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Jon, 2017. Externhandelns förutsättningar och effekter : med exempel från Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Kajsa, 2014. Slutet på ett liv ger upphov till ett nytt : Biournans möjligheter som gravskick. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Kajsa and Svensson, Elin, 2017. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Lars, 2006. Planering och anläggning av en uteplats i parhusområde. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Linus, 2021. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Maria, 2018. Hur kan landskapsarkitekten arbeta för att öka den biologiska mångfalden? : livsmiljöer och spridningsvägar i Bananparken/Skingatornstoften. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Markus, 2013. Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Mats Daniel, 2015. Landskapets historiska utveckling vid den sörmländska gården Barksätter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Odd, 2024. Hur mår vi bra av en gågata? : faktorer som påverkar den mentala hälsan och upplevelsen bland stadens hårdgjorda miljöer, med gågatan i fokus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Odd, 2020. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Sandra, 2023. En skolgård för alla : en litteraturstudie kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skolgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Staffan and Nilsson, Tobias, 2005. Ny teknik för kombisådd. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Tatyana, 2022. Hur ska man utveckla en begravningsplats i stadsmiljö för att främja insekter? : fallstudie gällande Fredentorp i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Tobias, 2005. Vilka är dagens krav på gårdsverkstaden?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Åse, 2006. Ligghallsareans inverkan på beteenden hos högdräktiga ston i lösdrift. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson , Lisa, 2013. Trädplanen som ett styrdokument i kommunal trädförvaltning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson Öhrn, Yrsa, 2017. Utemiljöns betydelse vid skyddat boende : att ta steget ut. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Noaksson, Rebecka, 2024. Naturinspirerad trädgård i skogen : att skapa en mjuk övergång från trädgården till naturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nohed, Anna, 2019. Värdet av träd : hur trädkronstäckning kan användas för att värdera urbana träds reglerande ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nolegård, Emelie and Ingvarsson, Emma, 2019. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norberg, Hanna, 2021. Att navigera och memorera urbana landskap : mental karta av Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norberg, Rebecca, 2015. Arkitekturpolitik : förslag till nytt innehåll i en nationell arkitekturpolitik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordahl, Anna, 2014. Att planera för social aktivitet : en studie av Köpenhamns lommeparker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordenblad, Johanna and Sandström, Matilda, 2021. Mindre träd för mindre trädgårdar : vilka träd lämpar sig för de mindre trädgårdarna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordenhed Waha, Richard, 2004. Sönderdelning av plogtilta med skärknivar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordenhäll, Sara, 2006. Åkertistel : biologi och icke-kemisk bekämpning. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordh, Helena, 2006. Parkkaraktärer : ett verktyg för planering och gestaltning av grönområden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordin, Agnes, 2014. Att förnimma det vilda. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordin, Nanna, 2013. Ljudens plats : om utformning och upplevelse av den akustiska miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordin, Nanna, 2015. Skansen Lejonet, Göteborg : förutsättningar och utvecklingspotential. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordström, Johan, 2013. Ståndortsanpassad gestaltning av bostadsgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordén, Kristina, 2015. Hur kan det svenska härdighetssystemet för perenner förbättras? : utvecklandet av underkategorier. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlin, Anna-Klara, 2022. Sveriges förnyelsebara energilandskap : en kartläggning av den svenska solenergins och vindkraftens markanspråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlin, Lovisa, 2020. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlin, Lovisa, 2017. Torktåliga planteringar i områden hotade av vattenbrist. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlén, Anders, 2004. Nybyggnad till fårproduktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norman, Thomas, 2023. Är det transporteffektiva samhället i antågande?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Normann-Bjarsell, Elin, 2014. Kvadratmeter per barn : ett planeringsverktyg som mäter kvalitet?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrbom, Stina, 2001. Amkosystem i mjölkkobesättningar : byggnadslösningar och erfarenheter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrgren, Anna, 2023. Komplement, ersättning eller bonus? : ett arbete om skol- och förskolegårdars samnyttjan med allmän parkmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrgren, Anna and Andersson, Matilda, 2021. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norstedt, Maria, 2014. Rekonstruktionen av Monets trädgård : en diskussion kring trädgårdens bevarande, representation, autenticitet och mening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norström, Jacob, 2018. En förändrad dagvattenhantering i Göteborg : genom sänkt bashastighet för att möta klimatförändringarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norén, Klara, 2023. En kritisk granskning av cykelnätet i Malmös innerstad utifrån ett brukarperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norén, Linnéa, 2015. Växtvalets betydelse för gestaltningen av rondeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nurmela, Marika, 2016. Sommarvillan mitt i staden : en trädgårdshistorisk fallstudie om sommarvillan Rönneholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyawanga, Arnold Mwirumubi, 2022. Reading the water: understanding people-water relations : a case study of the Malmö canal. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nygårds, Jonas and Wramhult, Olivia, 2024. Hållbar mobilitet i landsbygdskommuner : en studie av mobilitetsstrategier i Sollefteå och Tranås. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyman Svensson, Lisa, 2021. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyrén, Johanna, 2023. Lekfull dagvattenhantering : möjligheter till lek i våra nya urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nystrand, Werner, 2016. 3D stödd stadsplanering : en studie i hur samtida digital 3D baserad modelleringsteknik påverkar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nystrand, Werner, 2019. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyström, Katharina, 2015. Landskapsaspekten i åtgärdsvalsstudier. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Näsman, Rut, 2016. Planering av vindkraft i Sápmi : ett steg mot en hållbar energiproduktion eller en postkolonial maktutövning på samiska marker?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Näsman, Rut and Zetterlund, Ingrid, 2018. Vinterinstallation i Döbelns park : på jakt efter vinteroptimism i Umeå. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Odgrim, Angelica, 2018. Vegetation i anlagda våtmarker : ur ett reningsperspektiv : med applikation på Västerås vattenpark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Odén, Maria, 2016. Mellanrum i staden : en orienterande studie med en fallstudie från Lunds Ungdoms- och Hemgårds trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Oelreich von, Carl, 2013. Advertising Space : illustrating the spatial impact of urban outdoor advertising. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Oher, Nina, 2016. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ohlsson, Patrik, 2005. Etanolmarknaden i Brasilien : etanol som fordonsbränsle. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Okinedo, Pamela, 2022. Promoting a better public health quality with urban green space in an informal settlement, Bogota, Colombia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olausson, Anders, 2006. Torkad eller gastät lagrad spannmål till värphöns : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Oldenmark, Matilda and Andersson, Thea, 2023. Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor : en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olofsson, Eva, 2006. Balanserad samhällsbyggnad i Eslövs kommun : fördjupning av översiktsplanen för östra Eslöv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olofsson, Maja, 2017. Stadsplanering utifrån medborgarnas röster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olofsson, Maja and Nilsson Öhrn, Yrsa, 2019. Produktiva städer : en begreppsundersökning med gestaltning i samband med Europan 15. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olofsson, Morgan and Åvall, Hampus, 2019. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Andrèe, 2017. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Andrée, 2014. Träd i hårdgjorda ytor : hur kan situationen optimeras för träd planterade i hårdgjorda miljöer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Anna, 2006. Buskar för barns utemiljö : kriterier för fungerande växtval. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Diana, 2008. Design av utomhusträdgård i Dubai. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Elin, 2006. I ett obrukbart landskap : en landskaplig strategi för Tjernobyl. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Emma, 2018. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Haochun Xue, 2014. Activate Nyhamnen : a design proposal after Kongjian Yu's design approch . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Henrik, 2005. Maskinsamverkan mellan två halländska gårdar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Ionna, 2016. Landskapsarkitektur för social hållbarhet : en studie av hur gestaltningen påverkar social hållbarhet med utgångspunkt i ett tävlingsbidrag för en park i Backa, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Ionna and Störby, Lina, 2013. Stadsrum för social mångfald : allas rätt till vistelse i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Janni, 2013. Hjärtat av Bohuslän : ett gestaltningsförslag utifrån landskapets vegetationstyper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Jenny, 2007. Collaborative planning as an instrument in the municipalities green planning : case study of Malmö, Sweden and Vanda, Finland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Jenny, 2020. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Joakim, 2004. Säkrare arbetsmiljö med traktorer i vårbruket. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Kajsa, 2022. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Kajsa, 2017. Undgår Göteborg att bli det nya Venedig? : klimatanpassning för översvämningar: exempel Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Louise, 2016. Ätbara växter för stadens grönstruktur : en modell för introduktion av nyttoväxter i Ängelholms stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Magdalena, 2005. Planera och utforma en läplantering : fallstudie kring en jordbruksfastighets trädgård på lundaslätten. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Mattias and Nilsson, Johannes, 2008. Teknik för vårskörd av hampa till stråbränsle. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Patrik, 2014. Vem definierar bilden av en allmän plats? : en analys av debatten kring omvandlingen av Slussen i Stockholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Sandra, 2023. Analys av lösningsmetoder för stranderosion : fokus på Ystad kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Tora, 2021. Slänter i trädgården : problem och potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Osberg, Vilma, 2017. En tillfredsställande bostadsgård : en undersökning av boendes uppfattning av fyra bostadsgårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Osvalder, Linn, 2013. I vått och torrt : ett gestaltningsförslag med naturen som meddesigner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Osvaldsson, Anna, 2005. Mjölkalånga - landsbygd i utveckling : för hästen, naturen och människan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ottenby, Cecilia, 2014. Att se hälsoträdgårdens färger med huden : en idéträdgård med syfte att väcka diskussion runt temat: blindhet, färger och hälsoträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Otterström, Aron and Stagell, Ruben, 2021. Trygghet i relation till planeringens gränser : en vertikal kvalitativ studie av att planera för trygghet utifrån statlig, regional och kommunal planeringsnivå. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pallars, Olle, 2005. Småskalig livsmedelsförsörjning av mjölk. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palmquist, Beatrice, 2023. The realistic idea to be a dreamer : using utopias in landscape architecture to enable hope for a different future. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palmqvist, Cajsa, 2018. Biologisk mångfald och tillgänglighet i och vid blå korridorer : hur arbetas det idag med aspekterna biologisk mångfald och tillgänglighet i samband med centrala vattendrag i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palmqvist, Jennifer, 2021. Där hav möter land : hur planerar Malmö stad inför höjda havsnivåer och översvämningar?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palmqvist, Julia, 2020. Häst inom kommunal skötsel : en möjlig väg till hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palola, Ulrika, 2018. För vem planeras den trygga staden? : en landskapsarkitekts roll i trygghetsdebatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pantzar, Stina, 2016. Regionen ur ett kommunalt perspektiv : en diskursiv studie om regionförstoring och den regionala utvecklingens konstruktion i norska samfunnsplaner, med empiri från kommunerna kring Gjøvikbanen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Parfält, Emma, 2014. Inventering och lösning av skötselförsvårande problem på kyrkogårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Paronen, Ida, 2017. Att bromsa en biologisk bulldozer : hantering av Phytophthora, ett hot mot stadens träd. First cycle, G2E. Alanrp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pastorino Nyman, Victor, 2022. Alternativa stigar mot nya gemenskaper för delande och bostadsbyggande : en studie av förutsättningarna för att integrera en gemenskapsdriven utveckling i stadens omställningar.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pedersen, Hanna and Göransson, Isabelle, 2021. Urbana experimentella bostadsprojekts potential för hållbar stadsutveckling : en fallstudie av Greenhouse, Brf Viva och Kvarteret Backåkra 2. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pehrsson, Johan, 2021. Planeringsstöd för kartläggning av lämpliga placeringar för blågröngrå system : metodutveckling och fallstudieapplicering av en rumslig flerkriteriebaserad beslutsanalys. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peinkofer, Baloo, 2017. Fytoremediering som saneringsmetod och landskapsarkitektur i postindustriella hamnmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peinkofer, Baloo, 2021. Pollineringsplaner : ett nytt verktyg i kampen för biologisk mångfald?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pell, Marie, 2016. Skolgårdsprocessen : en skolgård blir till i Lunds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pellas, Ann-Sofie, 2016. Förvildning i offentlig miljö : uppföljning av ett förvildningsprojekt i Sperlings hage. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perander, Sonja, 2021. Healthy everyday landscapes : design studies connected to Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perander, Sonja, 2019. Träd som verktyg för att anpassa staden till dess framtida klimat : en studie av ekosystemtjänsterna beskuggning och vindutjämning för att skapa behagliga mikroklimat i stadens hårdgjorda vistelsemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perlborn, Sanna and Tallqvist, Fanny, 2023. Att genomföra och utveckla sociala investeringar i samverkan mellan kommun och privata fastighetsägare - förutsättningar, möjligheter och utmaningar : en enfallsstudie om fastighetsrenovering i miljonprogramsområdet Lindängen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perry, Johanna, 2020. Självförvaltning av bostadsgårdar : en studie om fastighetsbolagens erfarenheter och självförvaltningens inverkan på gemenskap bland hyresgäster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Amanda, 2017. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) : strandskyddslagens syfte, tillämpning och konsekvenser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Amanda, 2020. Mandelblom, kattfot och blå viol i urban miljö : hur stadsängar kan bidra till stadens flora, fauna och människor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2022. Barns deltagande i planering : vad tycker barnen, planerarna och pedagogerna om dialogmodellen?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2020. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2005. Levande skogsbruk : om problem i ett naturvårdsärende. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anne, 2003. Miljöstrategi: Miljökrav, profil, organisation samt medvetande : en jämförelse mellan Ica och Coop. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Bodil, 2007. Trädgårdsdesign för hörselskadade : anpassad utemiljö för elever vid Silviaskolan i Hässleholm. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Erik, 2023. Skolvägens betydelse för barn och ungdomars skolgång och skolresultat : en fallstudie om förutsättningarna i Broby. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jacob and Kihlander, Robert, 2021. Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jacob and Toft Möllerberg, Martin, 2023. Design av hållbara parkeringar – material, växtval och ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Johan, 2004. Vad påverkas odlarna av i den svenska morotsodlingen?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Karin, 2006. Vatten som väcker sinnena : förslag för införande av vatten i Alnarps rehabiliteringsträdgård utifrån några miljöpsykologiska teorier. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Kevin, 2023. Den gröna infrastrukturens värde i staden : en studie om klimatåtgärder för stigande medeltemperatur med observation från Barcelona. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Louice, 2016. Sport truck och dess inverkan på samhället : strategier för lansering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Marie, 2014. Lekparksprogram i kommunal regi : en studie utifrån tre svenska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Martin, 2004. Fallstudie : egen foderberedning till slaktsvin. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Matilda, 2015. Harpsunds park och trädgård : historik, utveckling och dagens utformning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Matilda and Thedin, Linda, 2021. Mångfald på höga höjder : biologisk mångfald och brandskydd på semi-intensiva gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Mikaela, 2020. Fjordparken : en studie om postindustriell stadsomvandling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Rebecka, 2018. Tillgänglig natur : ett förslag på stigar för rekreation i Linneröd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Rebecka, 2015. Ut i naturen! : behovet av anlagda ridleder med exempel från sydöstra Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Viktor, 2018. Kan träd i urban miljö vara lönsamma ur ett virkesperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Wide, 2018. Transformera Nyhamnen : en studie av plats-specifika värden i en transformation av ett postindustriellt hamnområde i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Zara, 2022. Den läkta staden : om platsspecifik förtätning av miljonprogrammets bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Zara, 2020. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson Bivall, Erika, 2023. Skyddsvallar mot översvämning runt Kristianstad : fyller de sin primära funktion och finns även potentiella sekundära funktioner?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( GXX). Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson Holm, Vera, 2021. Gröna markanvisningar : en studie om faktorer som påverkar kommuners möjligheter att integrera ekosystemtjänster i markanvisningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pertoft, Ronja, 2022. UNESCOs biosfärområden : i vems intresse?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Anna, 2022. Ögonblick : en observationsstudie om rytm och lek på Gustav Adolfs torg i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Linda, 2013. Hållbara perennplanteringar i offentlig miljö : en studie om erfarenhet från genomförda projekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Anders, 2007. Utveckling av en äldre villaträdgård : från oplanerad till planerad. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Anna, 2022. Are blue green solutions the future of school grounds? : a case study of blue green solutions providing play and learning opportunities at Strandängsskolans school ground. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Emelie, 2013. Från cykelväg till cykelstråk : förslagna riktlinjer som bör beaktas vid cykelstråksutredningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Emma, 2019. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Mattias, 2023. Samverkan kring klimatanpassning : utmaningar och möjligheter ur ett kommunalt perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Patrick, 2006. Hur en övergång till ett automatiskt mjölkningssystem påverkar juverhälsan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petraki, Marianna, 2016. Climate change impacts and public perceptions : a study in Heraklion, Crete, Greece. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Agnes, 2022. Regisserade promenader i urbana skogslandskap : en undersökning av att regissera naturen med hjälp av upplevelseinriktade metoder inom film och landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Agnes, 2020. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Anna, 2004. Nytt ventilationssystem till djurstallar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Josefine, 2006. Växtbäddar för träd i gatumiljö : skelettjordars konstruktion och funktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Karin, 2017. Möt Klarälvsdeltat : pedagogiskt friluftsliv och naturism i ett tätortsnära 2000 område. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Karin, 2014. Stagnation och krympning : behöver vi ändra vårt sätt att planera?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Lovisa, 2021. Lyckliga gatan du finns inte mer? : en studie av hur två svenska universitetsstäder förhåller sig till identitet i stadsplaneringen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Lovisa, 2019. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Malin, 2021. Parkens betydelse under covid-19 pandemin : hur ett virus belyste vikten av gröna miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Sara, 2019. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petunina, Anastasija, 2013. Revivаl Оf the Jelgаvа Pаlасe Pаrk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Phersson, Tobias, 2014. Land från hav från land : en reflekterande gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Axel, 2020. Ramnäs Nilsgård 133 : ett förslag för att bevara kulturvärden med anpassning till samtida skötselförutsättningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Axel, 2018. Stadsmiljö i förändring : en studie i hur gator blev bilfria. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Simon, 2022. Det rekreativa vattnet : en studie av attraktionsvärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Simon, 2023. Det urbana mötet med vattnet : strategier för stadens kustlinje. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pira, Louise, 2023. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ploghed, Philippa, 2016. Ett gestaltningsförslag till en tomt på Öland utifrån ståndortens krav. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pohl, Karin, 2018. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ponnert, Linnéa, 2024. Det förhöjda stadslandskapet : scenografin i landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Portinson, Ellinor, 2019. Ungas plats i offentlig miljö : om att göra, hänga och skapa i det gemensamma rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pritzel Sundevall, Elin, 2019. Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper : om social multifunktionalitet i en urban park. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Prykhodko, Lidia, 2019. Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pudeck, Emilia, 2022. Design for green structures in densifying hospital areas : a design proposal for Skåne University Hospital Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Puertas Hallberg, Jenny, 2020. Vresboken : dåtid, nutid, framtid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pustina, Joel and Pustina, Michael, 2020. Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer : en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pärli, Frida, 2018. Channelizing Ile de Nantes : exploring and implementing a site-specific design approach for post-industrial transformation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pärli, Frida, 2016. Ett hållbart avtryck : om landskapsarkitekters gestaltning för minskade utsläpp och ökad biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pålsson, Emilia, 2015. Förslag till ökad växtlighet i stadsmiljö : med Södervärns busstation som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pålsson, Ingela, 2006. Communication in the Skrylle forest : interests and understanding in an urban green area. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pålsson, Maja, 2012. Grönytefaktorn, ett verktyg för en grön och tät stad? : fallstudier av förtätningsprojekt i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pålsson, Marcus, 2006. Konsekvenser för äggproducenter efter förändring i djurskyddslagen avseende inhysning av värphöns. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pålsson, Martin and Rydheimer, Erik, 2005. Underhållskostnader för tröskor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pétursdóttir, Eyrún, 2021. Childifying : a child-centered socio-spatial integration approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Qvarnström, Malin, 2002. Estimation of production losses and measures to reduce thermal stress in dairy production under tropical conditions : results of a field investigation. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radeborg, Maria, 2020. Var det bara berberis? : en undersökning av vegetationen på tre miljonprogramsgårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radeborg, Maria Sofia, 2022. Med kroppen som verktyg : en undersökning av människans förståelse av landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radinger, Sara, 2018. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på! : om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radinger, Sara, 2020. Ungdomsplats : ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rahm, Emma, 2021. Lek i natur : ett gestaltningsförslag till en lekmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rajamäe, Kaisa, 2014. Jämställda förskolegårdar : går det att gestalta?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ramnemo, Malin, 2014. Subkultur i det offentliga rummet : en undersökning om förändringsbenägenhet och attitydförändring inom stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rangford, Elin, 2022. Turism : incitament för samhällsutveckling & ett potentiellt problem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rangford, Elin, 2019. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rantala, Lina, 2018. Gestaltningsförslag för att främja den biologiska mångfalden i privatträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rasmussen, Olivia, 2019. Natur för alla : en studie om tillgänglighetsanpassade leder i skyddad natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ravanshad, Liliana, 2015. Förnyelse av historiska alléer i Sverige : hur förnyas och restaureras historiska alléer i Sverige - är det natur eller kulturhistoria som bestämmer åtgärderna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rayno, Valerie, 2014. The water efficient Landscape : a first guide for designing water-wise gardens in the piedmont region of North Carolina. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Refsbäck, Maja-Lena, 2013. Garvaregården 6:8 : en ny gestaltning med historisk anknytning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Refsbäck, Maja-Lena, 2017. Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rehn, Josefine, 2013. Lokalt omhändertagande av dagvatten i vägmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rehn, Martina, 2016. Mars som ett mänskligt landskap : ett undersökande av förutsättningar för anknytning till ett utomterrestrialt landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rehn, Martina and Unnersjö, Sofi, 2018. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rehnström, Julia, 2019. Studium av beläggningar med naturstenshällar i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reini, Hanna, 2016. Det urbana artens habitat : en litteraturstudie om staden som mänskligt habitat och hur rumsliga faktorer påverkar den. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reini, Hanna, 2020. Katalysatorer för appropriering : en fallstudie av Tempelhofer Feld och utformningens påverkan för ianspråkstagande av ett offentligt rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2020. Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2022. The missing links in Latvia’s hiking system : a case study of the Nature Park Talsu pauguraine in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rentorp, Emilia and Karlsson, Agnes, 2024. Älvstråket- vandra längs vatten från Röda Sten till Göteborgsoperan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Riikonen, Juho-Atte, 2015. Playful public spaces : how can play change the way we think about public space design?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ringdahl, Camilla, 2019. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ringdahl, Ola, 2018. Hur kan man begränsa spridningen av allvarliga växtskadegörare? : en studie som belyser riskerna med importerat växtmaterial och plantskolors och handelsträdgårdars attityd kring problematiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ripa, Isabelle, 2013. GIS som landskapsarkitektens redskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ripa, Linnea, 2022. Gröna tak : extensiva, semi intensiva och intensiva gröna tak och dess möjligheter och begränsningar för vår miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ris, Harald, 2022. Olika typer av våtmarkers roll i översvämningshantering : och vem bestämmer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ritthichot, Kittima, 2022. Supporting wild bees on green roofs and green walls : the importance of incentives from Swedish municipalities. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ritzman, Annika, 2013. Genomsläpplig beläggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rodriguez Bristulf, Ellen, 2020. Skalstock, sektion och deltagande observation : ett försök att kombinera landskapsarkitektur och socialantropologi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rodriguez Bristulf, Ellen, 2022. Var ska vi hänga? : en studie om tonåringar inom landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rodéhn, Johan, 2004. Metoder för att beskriva kumulativa effekter med avseende på biologisk mångfald och vägar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rolff, Anna, 2013. Vertikal trädgård i kallt klimat : en undersökning av ståndort, växtval och vinteraspekt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roman, Tommy, 2014. Ett sökande efter det material som försvann : en praktiknära undersökning över byggmaterials potential att återanvändas & återvinnas inom landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Romel, Rifat Hassan, 2014. City Life in two different density situations : experiences of people moving from a densely populated mega city to a sparsely populated developing city. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Romhagen, Erik, 2015. Samordning av gatans grävaktiviteter för friskare träd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Romé, Emelie, 2014. The Countryside dream : amenity Migration and the new transit-oriented communities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roos, Erik, 2005. Fallstudie av kostnader i tornsilo och plansilosystem på en mjölkgård. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roos, Jessica, 2019. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosati, Alicia, 2014. Biologiska strategier hos träd för tillväxt och överlevnad i syrefattig hårdgjord stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosenberg, Erik, 2021. Urbana mellanrum : sammankoppling eller frånkoppling av tid, plats och mikroklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosendahl, Eleonor, 2023. Kvalitetsutvärdering för operationell och strategisk verksamhetsutveckling av offentliga grönytor : en studie med utgångspunkt i NGSA Nordic Green Space Awards kvalitetsramverk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosendahl, Josephine, 2017. Stadsranden : ingenmanslandet eller det givande mötet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosin, Moa, 2022. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosén, Rebecka, 2014. A lot of grassroots : possibilities for vacant land in the shrinking city Detroit . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roth, Elna, 2006. Kyrkogårdsskötsel utlagd på entreprenad. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roupe, Emelie, 2014. Hur landskapsarkitektur kan bidra till att skapa meningsfulla rum i utemiljön kring köpcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rowicki, Elin, 2020. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rubensson, Tove, 2021. Atmosfäriska Landskap : att uppleva och gestalta det immateriella. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rubensson, Tove, 2023. Att känna in platsen : kroppslig närvaro, strategier och förståelse för landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rudenstam, Julia, 2022. Hur tolkar vi den fotorealistiska renderingen? : en studie ur en landskapsarkitekts perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruist, Emilia, 2021. Det industrihistoriska arvet i stadsomvandlingsprocesser : exemplifierat med ett gestaltningsförslag för Göteborgs kexbageri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruist, Emilia, 2019. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Runander, Sebastian, 2014. Tekniska lösningar för konstruerade växtbäddar ämnade för gatuträd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rundlöf, Anders, 2022. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rundqvist, Sara, 2004. Mjölkraskvigors tillväxt på naturbete. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rusman, Mathilda, 2015. Inte än, men snart mer jämställda aktivitetsytor?! : ett gestaltningsförslag för ungdomar i Vårbyparken baserat på aktuella referensprojekt och forskning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rusman, Mathilda, 2016. Utomhusytor för fysisk aktivitet : med fokus på könsskillnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rutberg, Sofia, 2021. (O)trygghet, mobilitet och strategier : en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydiander, Erik, 2020. Artificiellt eller naturligt, spelar det någon roll? : en undersökning om människans värderingar av artificiella landskap med landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydiander, Erik, 2022. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryding, Therése, 2014. Att planera för väntan : en studie kring gestaltningen av kollektivtrafikens hållplatser i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydlöv, Joanna, 2017. Gröna reningsverk : olika vegetationsytors påverkan på rening av miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydmark, Ella, 2020. Arkitekturpolicy i Markaryds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydmark, Ella, 2019. Landskapsarkitektoniska perspektiv på flyktingläger. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydsberg, Therése, 2016. Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydén Tomasson, Marie, 2021. Den behovsanpassade trädgården : hur man går till väga för att gestalta en tillgängligare trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryttegård, Anders, 2019. Ekosystemtjänsterna rening och fördröjning, vad kostar de?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryttegård, Anders, 2021. Identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster : en metodstudie i Lidköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Råby, Maja and Sunesson, Johanna, 2019. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rågdahl, Peter, 2021. Hur anpassas slåttertidpunkten för att gynna en hög artrikedom av insekter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rödholm, Alma, 2022. Filmstudier i en urban transformationsprocess : exemplet Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rönnertz, Susann, 2013. Hybridskulpturer : gestaltningar med ljus och växter i offentlig miljö . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rönnmark, Rebecca, 2016. Fästingrelaterad problematik och prevention i stadslandskapets rekreationsmiljöer : skötsel- och gestaltningsstrategier för en vandringsstig utmed Isbladskärret i Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rönnmark, Rebecca and Söderberg, My, 2014. Människor och mönster : så påverkar markbeläggning människors upplevelse av urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rühling, Birgitta, 2020. Malmö by the Sea : en studie om platsanknytning och upplevelsen av tillgång på vatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saarela, Linnea, 2014. Att sänka temperaturer i stadsmiljö : en studie av trädens effekt på en bostadsgård i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sagemo, Elinor and Söderberg, Karin, 2024. Gröna lekmiljöer : hur kan grönytefaktor och lekvärden samverka på en bostadsgårdar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sahlin, Leo, 2021. Den urbana ängen : en källa till biologisk mångfald och biogas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sahlman, Frida, 2022. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sahlqvist, Andreas, 2018. Kunskapsförändringar i svenska trädgårdshandböcker, 1840-1950. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saiduddin, Linnéa, 2022. Den post-pandemiska staden : covid-19 och möjliga effekter av nutida svenska stadsbyggnadstrender. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saijyothi, Nathalie, 2021. Japanska trädgårdar som inspiration vid gestaltning av hälsofrämjande utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saijyothi, Nathalie, 2018. Skogsträdgård i rehabiliteringssyfte : aspekter att ta hänsyn till vid utformning och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saleh, Sara, 2020. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saleh, Sara, 2022. A Seamless City : female textile workers in the urban fabric of Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sallbring, Janja, 2015. Trädvandringar : för dig och mig - en fallstudie av arbetet med trädvandringar i Malmö stad med fokus på kommunikationen mellan allmänhet och tjänstemän. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samir Ismail, Dina, 2021. För ett levande landskap i Skåne : en studie om organisatoriska utmaningar inom grön infrastruktur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Charlotte and Wengelin, Pauline, 2021. Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? : och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Emma and Österback, Jonna, 2022. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Gustaf, 2004. Korsförlamning hos häst : fodrets påverkan. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Oscar, 2020. Ett njutbart dopp vid Solfjäderbadet : ett gestaltningsförslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg, Arvid, 2016. Tillväxt och vitalitet hos lind i urban miljö : en studie av lindar i sex svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg, Sara and Tollin, Malin, 2016. Etablering och slitage gällande träd på skolgårdar i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg, Siri, 2024. Mötet mellan street art och växtlighet : konceptuella skisser för utformning av street art kombinerat med växtlighet i ett industriområde i omvandling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg, Victoria, 2020. Järnvägsstationerna och deras omgivning : då och nu med fyra exempelstationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg Oberdorfer, Alice, 2024. Bostadsgårdar på bjälklag : en studie om utformning, upplevelse och användning med vegetation i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandin, Anna and Weerasinghe, Nikita, 2023. Plantskoleproduktionsmetoders påverkan på träds långsiktiga utveckling i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandqvist Wedin, Julia, 2023. Medborgardialog med barn : en fallstudie av tre skånska kommuners erfarenheter av dialogmetoden Arkitektur i skola. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandsjö, Carl, 2019. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandstedt, Hedvig, 2023. Dagvattenhantering i privata trädgårdar : brister och möjligheter med fokus på materialval. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schiöler, Peder, 2000. Liggbåsunderlag i lösdriftsstallar för kor : jämförelse av tre utföranden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schlyter, Sara, 2006. Screens : tävling om strandpromenaden i Helsingborg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schmidt Hansen, Henriette, 2004. Klovlidelsers betydning, forebyggelse og behandling i malkekvaegsbesaetninger. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schneider, Julia, 2020. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schwab, Nina, 2016. Gestaltningsteknikernas påverkan : en studie i visuell representation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schön, Anna, 2020. Betesdjur i förvaltning av rekreationsområden : en studie av Skåneleden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schön, Anna, 2022. Produktiva grönytor i periferin : en studie i att introducera mångbruk på kommunala grönytor i stadens ytterkant. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Seger, Hanna, 2014. Conceptions of the Swedish Landscape : how these have mediated values and thus influenced landscape protection through the 20th and 21st centuries. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Selander, Pär, 2013. Den flerfaldige planeraren : en studie i hur planerarens roll kan diversifieras med utgångspunkt i allmänhetens deltagande i planeringsprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Seligsohn, Miriam, 2023. Rum för återhämtning : en undersökning av rekreativa faktorer i naturreservaten Hammarskog och Kronparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Seligsohn, Miriam, 2015. Stadens hemliga rum : individuella upplevelser av egna platser i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Semb, Rebecca, 2021. Förgröning på Åkerslätts förskola : ett gestaltningsförslag med vegetation för hälsofrämjande förskolegårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Seppänen, Sara, 2019. Designed plant communities for challenging urban environments in southern Finland : based on the German mixed planting system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Serin, Karin, 2020. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Setterblad, Mårten, 2007. Guldfabriken. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Settergren, Hugo, 2020. Betydelsen av variation i produkthusområdens utemiljö : exempel från Annelund och Idalafältet, Veberöd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sevelin, Göran, 2015. Skilda vägar : rumsliga statistiska analyser av kvinnors och mäns rörelsemönster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sidwall, Magnus, 2004. Marknadsundersökning av John Deere slåtterkross 730/735. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sigmarsdóttir, Gudrún Birna, 2014. Searching for site-specific design : a case study of harbour transformations in Køge, Denmark and Reykjavík, Iceland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Silow, Love, 2019. Mat som relationsbyggare mellan människor och platser : en studie om hur restaurangers och kockars potential som kunskapsalstrande aktörer kan bidra till mer hållbara städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Simicic, Mariana, 2015. Jämställda urbana aktivitetsytor för ungdomar : en fallstudie av Rosens Rosens röda matta i Rosengård. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sirelius, Julia, 2018. Rosor och rälsar : en fördjupning i de svenska järnvägsparkernas epok. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sirelius Isaksdotter, Julia, 2014. Meningsfulla landskap? : en undersökning av hur begreppet genius loci kan tolkas idag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sirensjö, Helen, 2014. Saltpåverkan på lignoser : en systematisk litteratursammanställning och analys av toleranta arter . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjetne, Caroline, 2015. Inverkan av urbana grönområden på människors hälsa : en systematisk litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjetne, Caroline, 2018. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Anna, 2022. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Catarina, 2005. Ormbunkar : arter för svenskt klimat. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Emelie, 2016. Pedagogisk odling på förskolor och i förskoleklasser : möjligheter och begränsningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Ida, 2015. Skogen berättar : kulturhistoriska spår vid ödegården Olofstorp. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjödahl, Roger, 2007. Spill vid vårskörd av hampa. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjödin, Henrik, 2023. Gestaltning för ökad biologisk mångfald och rekreativa värden : ett gestaltningsförslag för Ikeas distributionscentral utanför Jönköping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöfors, Martin, 2016. De självkörande bilarnas påverkan på samhällsplaneringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöfors, Martin, 2020. En studie om hur framtida landskapsarkitektur kan påverkas av Artificiell Intelligens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjögren, Fia, 2014. Häckar för Smålands inland : en översikt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjögren Jonsson, Linda, 2023. Perennproduktion : kan historien vägleda oss till en hållbar framtid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjölander, Christina, 2006. Träd som berör : en intervjustudie om specifika träd i människors liv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjölund, Leo, 2006. Ett objekt : om arkitekturen i ett föremål för handling. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöstedt, Sofie, 2022. Vegetationsbyggnad som brygga för glappet mellan gestaltning och förvaltning : gestaltningsförslag för ett ständigt föränderligt Rostskogen i Hyllievångsparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöstedt, Sofie, 2018. Är ekologiskt hållbar arkitektur och stadsplanering ekologiskt hållbar? : vertikal skog i förhållande till ekologisk hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöstrand, Malin, 2019. Plats för odling : om stadsodlares relationer till stad och bostadsområden i en hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöstrand, Pamela and Högsander, Annika, 2008. Ett kulturlandskap : Kivik Art Centre - konsthall, ateljébostäder och friluftsteater vid Lilla Stenshuvud. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skillö, Li, 2021. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skoghem Wiman, Lisa, 2022. Metodutveckling för utvärdering av värmebehandlingens effekt på parkslide (Reynoutria japonica). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skogsmyr, Millicent, 2019. När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skugghall Annemark, Åsa, 2015. Växtväggens skötsel : hur skulle en förutsägelse av skötselbehovet för olika typer av växtväggar utomhus kunna se ut?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skålberg, Björn and Stenlund, Jacob, 2020. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skånberg, Maria, 2020. Råbysjön ur olika aspekter : en komparativ studie av litteratur, förprojektering och utfall. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skåre, Isak, 2017. Analys av skötselbeskrivningar baserade på erfarenheter och litteratur : en fallstudie inom Lunds pastorats kyrkogårdsförvaltning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Slipac, Alma-Lena, 2016. Hur kan man genom planering driva rörelse? : en studie av varför och hur människan rör sig. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Slipac, Alma-Lena and Thornberg, Saga, 2019. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Elin, 2018. Cykel är ett väldigt sympatiskt transportmedel : en studie av regional utveckling och cykelleder, med exemplet Fårö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Elin, 2020. Från uppdrag till förslag : en undersökning av landskapsarkitektens gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Josefin, 2015. Vad krävs för att få poolen att smälta in och kännas integrerad i trädgården?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedbro, Cecilia, 2017. Gröna utemiljöers betydelse inom psykiatrivården : erfarenheter från projektet Östra Sjukhusets heldygnsvård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedbro, Cecilia, 2020. Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet : förutsättningar och potential för rekreations- och friluftslivsvärden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smekal, Hanna, 2014. Program för utveckling av Malmös kanalrum : program: kontext och arbetsprocess: reflektioner kring urbant vatten. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smits, Christiaan, 2017. Under himlen, på gränssnittet till land och hav : arbete med gränssnittet mellan land och hav på Inre Hamnen i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sommardal, Anna, 2017. Musikarrangemang som hållbarhetsstrategi i Lindängen : projekt och processer i den urbana områdesutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sonntag, Liv, 2008. Ambition biotop och succession : en studie av nutida naturinspirerad landskapsarkitektur. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sorjonen, Isabelle, 2018. De gröna takens upplevda kvalitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Souckova, Ivana, 2016. Introducing charging infrastructure for electric cars : suitable placement in Landskrona municipality. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sperr, Ellen, 2020. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sperr, Ellen, 2023. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Spirén Lindberg, Erik, 2021. Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde : hur upplever besökare Ribersborgsstranden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Spjuth, Johanna, 2016. Ecosystem Services in Rating Systems : evaluating rating systems for sustainable design through case studies of ecosystem services in residential yards. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Spjuth, Johanna, 2014. Klassiska kinesiska trädgårdar : utformning och ideal genom historien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stamblock, Louise, 2006. Sköldpaddsdammen som en naturlig oas på Mallorca : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenberg, Sofia, 2013. Gräsarmering på villagator : möjligheter och begränsningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenberg, Sofia, 2015. Hållbar dagvattenhantering : en fallstudie för Åstorp centrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenebo, Jessica, 2022. Biofiliska ambitioner i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenegard, Fanny, 2018. Den palliativa trädgården : ett underlag för en grön miljö till Palliativvårdsavdelningen i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenmark, Erika, 2020. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenström, Louise, 2022. Landskapsarkitektens byggmaterial och dess inverkan på urbana värmeöar : Design research som grund för att göra en parkeringsplats svalare. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sterner, Robin, 2015. Ginkgo biloba : ett gatuträd som står sig. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sterner, Robin, 2013. Öka pulsen : - en studie av löpningsmöjligheter i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stevensson, Linn, 2015. From the arid ground up : in Search of water constructions in the Salton Sea Area. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stigertsson, Alexander and Palmqvist, Rebecka, 2020. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stjernström Cronberg, Andrea, 2023. Mellan skyfall och höjd havsvattennivå : en gestaltning på Atlantparken i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stolt, Lisa, 2018. Jämställdhetsintegrering i samhällsplaneringen : Rosengårds station, jämställdhetens nästa stopp?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strand, Maja, 2014. Dagsljusets gestaltande förmåga : en studie av dagsljuset och dess samverkan med vegetation i inglasade miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strand, Marta, 2013. Brunt blir grönt : perspektiv och strategier för ekologisk design i postindustriella miljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strand, Max, 2021. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strandh, Amanda, 2021. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strandqvist, Emma and Olson, Tove, 2021. Att knyta samman konst, kulturhistoria och natur : en studie av Konstens väg, Övertorneå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strid Bozac, Helen, 2018. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stridsberg, Amanda, 2019. Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strömberg, Cecilia, 2003. Hästtransportsläp : krav, utformning och funktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strömqvist, Lina, 2023. Ungdomsråd: inflytande eller ”youth-washing”? : en studie om ungdomsrådens möjligheter att göra ungdomars röster hörda och delaktiga i en hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strömvall, Elna, 2021. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Studeny, Clara and Lindholm, Johanna, 2022. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sturesson, Kristian and Tesch, Henrik, 2007. Studier av svaga och kraftiga höstrapsbestånd i Skåne 2006-2007. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stål, Gustav and Petersson, Matilda, 2023. En grön oas mellan stad och natur : ett växtgestaltningsförslag över Triangelplatsen i Stockholm med fokus på Nigel Dunnetts metodik för naturalistiska planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålbrand, Izabella, 2024. Metoder för att involvera barn i fysisk planering : en undersökning av projekt Gatulabba i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhammar, Axel, 2023. En hållbar kompost : förutsättningar på Habo gård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhand, Wilma, 2022. Det mänskliga beteendets spår i landskapet : att följa eller att inte följa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhandske, Isa, 2021. Blandstadens utemiljö : landskapsarkitekturens roll och utformning med Vallastaden i Linköping som fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhandske, Isa, 2023. Återbruk på allmänna lekplatser : möjligheter och utmaningar hos svenska kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundberg, Björn, 2021. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundberg, Björn, 2023. Kroppslig registrering av landskapet : gestaltning av ett vindskydd på Hallandsåsen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundevall, Elin, 2015. Dansens bidrag till platsutveckling : alternativa arbetsmetoder inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sunding, Anna, 2015. Långsiktig grönyteförvaltning i teori och praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundqvist, Janita, 2015. Den shoppingstyrda stadsdelen : med exempel från Fornebu. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundqvist, Janita, 2013. Människans attityder till landskapsförändring : vindkraftsplanering utifrån Nimby och socialt dilemma. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundén, Emmi, 2014. Gestaltningsförslag för ett öppet dagvattenstråk i Brunnshög. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundén, Hampus, 2019. Att transformera platsspecifikt : Lantmännens pir i Ystad industrihamn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) >