Home About Browse Search
Svenska


Rosati, Alicia, 2014. Biologiska strategier hos träd för tillväxt och överlevnad i syrefattig hårdgjord stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
478kB

Abstract

Syrefattiga förhållanden från översvämningar uppstår tillfälligt i hårdgjorda stadsmiljöer och hotar trädens tillväxt och överlevnad. Under perioder av syrefattiga förhållanden uppstår skador på trädets rotsystem och viktiga biologiska processer som fotosyntes och respiration hämmas. Träd som växer naturligt i flodslätter lever under liknande förhållanden med periodiska översvämningar och stundtals syrefattiga miljöer. Genom att utveckla morfologiska och fysiologiska strategier kan översvämningstoleranta trädarter i flodslätter överleva de syrefattiga förhållandena. Betydande strategier inkluderar aerenchyma vävnader, adventiva rötter, förstorade lenticeller eller klyvöppningar och biokemiska mekanismer. Genom förmågan att utveckla strategier kan träd kompensera för det syre som gått förlorat och upprätthålla normala fysiologiska processer. Översvämningstoleranta trädarter kan ha goda förutsättningar för etablering och utveckling i till exempel hårdgjorda stadsmiljöer. En ökad medvetenhet om översvämningstoleranta trädarters strategier och platsens förutsättningar, exempelvis väderförhållanden och jordstruktur, vid planering skulle kunna leda till att en större andel av träden överlever dagens förhållanden. Vidare forskning i form av fältstudier skulle kunna ge en bredare bild av ämnet och fler slutsatser kring strategiernas utveckling och innebörd i hårdgjord stadsmiljö.

,

Anaerobic conditions due to flooding occur temporary in urban paved sites and threaten tree growth and survival. During periods of hypoxia, damages emerge on tree roots and important biological processes such as photosynthesis and respiration are inhibited. Floodplain trees grow under similar conditions with periodic flooding and temporary anaerobic environments. Flood tolerant tree species in floodplains have evolved physiological and morphological adaptations to survive stress from anaerobic conditions. These important adaptations include: aerenchyma tissue, adventitious roots, hypertrophied lenticels/stomata and biochemical mechanisms. Evolving adaptations means that trees can compensate for lost oxygen in the soil and maintain normal physiological processes. Increased awareness of flood tolerant tree species and site conditions such as weather and soil structure when planning could lead to a greater portion of trees surviving today’s conditions. Further research including field studies would bring more knowledge to the subject and further conclusions of the significance and development of flood tolerant tree species adaptations in urban paved sites.

Main title:Biologiska strategier hos träd för tillväxt och överlevnad i syrefattig hårdgjord stadsmiljö
Authors:Rosati, Alicia
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Östberg, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:floodplain, waterlogging, dendroecological studies, tolerans, syrefattiga miljöer, strategier, översvämning, hårdgjorda stadsmiljöer, träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3248
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:09 May 2014 09:43
Metadata Last Modified:09 May 2014 09:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics