Home About Browse Search
Svenska


Helgesson Liljedahl, Astrid, 2023. Gärna vindkraft, men helst på någon annans bakgård : inspiration från några grannländer gällande lokalbefolkningens medverkan i den förnyelsebara energiomställningen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

2021 var första året som fler anser att vindkraftverk nära bostaden är negativt
snarare än positivt. Den negativa inställningen ökar särskilt bland människor på
landsbygd och bland de som bor i en redan vindkraftverkstät kommun.
Motståndet till vindkraftverk i sitt närområde kommer från dess kraftiga påverkan
på landskapsbilden. De visuella effekterna av vindkraftverk består inte enbart av
dess kraftiga siluett utan även av skuggor, solreflektioner och rörelse. De snabba
och uppenbara effekterna av att resa vindkraftverk skär mot de relativt osynliga
och sakta ökande fördelarna som vindkraftverk medför. Omställningen till
förnyelsebara energikällor, som vindkraftverk, är en förutsättning för att minska
koldioxidutsläppen som hotar vår planet genom klimatförändringar. Inte nog med
att koldioxidutsläppen måste minska så förväntas energiförbrukningen öka i
framtiden. Sverige är till skillnad från flera andra länder i EU långt fram i
omställningen till förnyelsebar energi. 49 % av Sveriges energiförbrukning
kommer från förnybara energikällor varav 16 % av försörjningen kommer från
vindkraft. För att möta klimatförändringar och framtidens energibehov behöver
utbyggnad av förnyelsebara energikällor öka. Flera länder har utformat
kompensationssystem för att påskynda planeringsprocesser av
vindkraftverksetablering. Studier bevisar att ekonomisk ersättning kan öka
acceptans till vindkraftverk. Bland annat Danmark och Tyskland har
implementerat kompensationssystem i vardera lagstiftning i syfte att motverka
motstånd till vindkraftverk och därmed öka landets produktion av energi från
förnyelsebara energikällor.

,

2021 was the first year that more Swedes considered wind turbines near their
homes to be negative rather than positive. The negative attitude increases
especially among people in rural areas. Peoples resistance to wind turbines in their
immediate area comes from its strong impact on the landscape. The visual effects
of wind turbines consist not only of their powerful silhouette but also of shadows,
sun reflections and movement. The quick and obvious effects of setting up wind
turbines cut against the relatively invisible and slowly increasing benefits that
wind turbines bring. The transition to renewable energy sources, such as wind
turbines, is a prerequisite for reducing the carbon dioxide emissions that threaten
our planet through climate change. Not only do carbon dioxide emissions have to
be reduced, energy consumption is expected to increase in the future. Unlike
several other countries in the EU, Sweden is well ahead in the transition to 5
renewable energy. 49% of Sweden's energy consumption comes from renewable
energy sources, of which 16% of the supply comes from wind power. In order to
meet climate change and future energy needs, the expansion of renewable energy
sources needs to increase. Several countries have designed compensation schemes
to speed up planning processes. Studies prove that financial compensation can
increase acceptance of wind turbines. Among others, Denmark and Germany have
implemented compensation schemes in each legislation to counteract resistance of
wind turbines and thereby increase the countries’ production of energy from
renewable energy sources.

Main title:Gärna vindkraft, men helst på någon annans bakgård
Subtitle:inspiration från några grannländer gällande lokalbefolkningens medverkan i den förnyelsebara energiomställningen
Authors:Helgesson Liljedahl, Astrid
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Framtidens energilandskap, NIMBY, Social acceptans,, Energiomställning, Vindkraftverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18768
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18768
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2023 10:41
Metadata Last Modified:19 Apr 2023 14:39

Repository Staff Only: item control page