Home About Browse Search
Svenska


Hiller, Matilda and Jönsson, Niklas, 2024. Blågröna lösningar i en grå stadsdel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad händer när vattnet
istället för resurs blir en belastning?
Stora andelar hårdgjorda ytor i kombination med skyfall kan
skapa problem i städer. I miljöer med mycket asfalt eller betong,
förändras vattnets naturliga kretslopp. Där nederbörd tidigare kunde
infiltrera ner i marken, stoppas det istället upp av ogenomsläppliga
markbeläggningar vilket kan leda till översvämningar.
Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut kommer
extremare väder bli allt vanligare, men det är svårt att förutspå
exakt var och när det kommer att inträffa (SMHI 2023c). Därför är
det viktigt att planera för en hållbar dagvattenhantering. En hållbar
dagvattenhantering kan till exempel bestå av blågrön infrastruktur.
Blågrön infrastruktur är ett brett område i många olika former,
alla med liknande funktioner; hantera dagvatten genom naturliga
processer. Förenklat kan blågrön infrastruktur beskrivas som en
samverkan mellan blåa och gröna element. De blåa, bestående av ett
vattenelement, till exempel kanaler eller dammar medan de gröna
utgörs av vegetation.
Detta arbete behandlar blågröna lösningar längs med Kvarnstensgatan
i industriområdet Gåsebäck. Genom litteratur, platsanalys och skisser
presenteras ett förslag längs med gatan med syfte att omhänderta
dagvatten.

,

Water is essential for all life on earth, but what happens when water
becomes a burden rather than a resource?
Big areas of impervious surfaces combined with heavy rainfall
can create problems in cities. In environments with high levels of
asphalt or concrete, the natural water cycle is altered. Because of the
impermeable pavements, stormwater's ability to infiltrate through the
soil is now blocked by impermeable pavements, which can lead to
flooding.
According to the Swedish Meteorological and Hydrological
Institute, more extreme weather will become more common, but it
is difficult to predict exactly when and where it will occur (SMHI
2023c). Therefore, it is important to plan for sustainable stormwater
management. Sustainable stormwater management can, for example,
consist of blue-green infrastructure. Blue-green infrastructure is
a broad subject in different variations and forms, all with similar
functions; managing stormwater through natural processes. In simple
terms, blue-green infrastructure can be described as an interaction
between blue and green elements. The blue, consisting of a water
element, such as channels or ponds, while the green consists of
vegetation.
This thesis aims to design blue-green solutions along Kvarnstensgatan
in the industrial area Gåsebäck. Through literature, site analysis and
sketches, a proposal is presented along Kvarnstensgatan with the aim
of managing stormwater.

Main title:Blågröna lösningar i en grå stadsdel
Authors:Hiller, Matilda and Jönsson, Niklas
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Blågrön infrastruktur, dagvattenhantering, regnbäddar, biofilter, svackdiken, permeabel markbeläggning, öppet förstärkningslager, växtval, Gåsebäck, Helsingborg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19730
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2024 11:16
Metadata Last Modified:24 Feb 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics