Home About Browse Search
Svenska


Zelmerlöw, Fredrik, 2019. Ecosystem services in the urban space : a case study of the Folkparken & Julivallen densification project in Höganäs municipality. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This thesis focuses on how a smaller Swedish municipality (Höganäs) works with ecosystem services. It is based on the Folkparken & Julivallen densification project and is divided into three parts. The first explains, from a theoretical perspective, how ecosystem services interact with community and national planning structures. The second focuses on the Folkparken & Julivallen project and explores, in depth, how ecosystem services were incorporated into planning from a retroactive perspective. The third is a comparative analysis of the Folkparken & Julivallen project and two similar projects in another Swedish municipality (Lomma). The findings highlight that the Höganäs densification project was particularly successful in ensuring that important values were protected and supported the development of regulatory ecosystem services. Areas for improvement included: the basis for meeting the challenges of ecosystem services, the municipality’s attitude to solving problems, and the priority given to the order in which different solutions were proposed and implemented. The comparison with Lomma found that it was better than Höganäs with respect to using working methods based on green solutions, adapting projects to nature, and improving and protecting natural values and ecosystem services.

,

Syftet har varit att fokusera på att undersöka hur en mindre skånsk kommun arbetar med ekosystemtjänster i en förtätningskontext och har utgått ifrån exemplet Folkparken och Julivallen i Höganäs kommun. För att kunna genomföra denna process har uppsatsen delats in i tre delar, en del som förklarar utifrån ett teoretiskt perspektiv hur ekosystemtjänster samverkar med samhällsplanering och den svenska planeringsstrukturen. Den andra delen fokuserar sig på fallstudien kring Folkparken och Julivallen, och gör en djupdykning i hur processen gått till att ta fram planhandlingarna i samband med ekosystemtjänster utifrån ett retroaktivt perspektiv. Den tredje delen handlar om en jämförelseanalys mellan Folkparken och Julivallen med två liknande projekt i en annan svensk kommun nämligen Lomma. I samband med en workshop av Mistra Urban Futures, diskuterade olika resonemang hur kommunerna arbetar med ekosystemtjänsterna och denna workshop ligger för grund till jämförelseanalysen. Det som Höganäs kommun gjorde bra i sitt förtätningsprojekt var att skydda viktiga värden och utveckla de reglerande ekosystemtjänsterna i området. Det som kunde förbättras var: grunden för att möta de utmaningar som ekosystemtjänster har, attityden att lösa problem med ekosystemtjänster och prioriteringar i vilka lösningar som föreslås och blir implementerade. Det som Lomma kommun gjorde bra jämfört med Höganäs kommun var att använda arbetsmetoder baserade på gröna lösningar, anpassa projekt efter naturen samt förbättra och skydda naturvärden och ekosystemtjänster.

Main title:Ecosystem services in the urban space
Subtitle:a case study of the Folkparken & Julivallen densification project in Höganäs municipality
Authors:Zelmerlöw, Fredrik
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Gyllin, Mats and Ode Sang, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ecosystem services, densification, urban planning, Höganäs municipality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15322
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15322
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:12 Feb 2020 11:46
Metadata Last Modified:13 Feb 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page