Home About Browse Search
Svenska


Hultin, Peter, 2012. Användandet av landskapsanalyser i kommunala planeringsinsatser för vindkraft : en studie av planeringsstödet för vindkraft 2007-2010 med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I januari 2011 ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen och förband sig
därigenom att med sitt rättssystem och sin administration leva upp till dess värden. Konventionen
trädde i kraft den 1:a maj 2011 i Sverige. Vissa av konventionens nyckelmeningar
berör landskapsanalysen som verktyg och manar samtidigt till en beskrivning som grundar
sig i allmänhetens perception av landskapen.
Föreliggande rapport är uppdelad i en kvantitativ och en kvalitativ studie. I den kvantitativa
studien har 348 planeringsunderlag från 176 av Sveriges 290 kommuner och 13 av Sveriges
21 länsstyrelser genomsökts efter sökord. Dessa sökord har valts ut för att representera de
aspekter av den europeiska landskapskonventionen som jag menar är av stor vikt vid uppförandet
av landskapsanalyser. Totalt har 204 kommuner och 13 länsstyrelser beviljats stöd
till planeringsinsatser för vindkraft av Boverket (Boverket, 2012b).
Den statistiska sammanfattningen av den kvantitativa studien pekar på i vilken utsträckning
planeringsunderlagen tagit upp dessa grundtankar, samt en förändring över tid. I den
kvalitativa studien diskuteras hur landskapsanalyser kan användas i fortsatt kommunalt
planeringsarbete för att implementera den europeiska landskapskonventionen samt vilka
fördelar och nackdelar som kan komma av en sådan. Rapporten visar på hur vindbruksplaner
har arbetat med frågor som berör en implementering av den europeiska landskapskonventionen
och visar på vad det kan innebära att arbeta med demokratisk planering i
en kontext av landskapsanalyser för vindkraft. En diskussion förs även kring hur landskapskonventionen
lyfter upp brukarmedverkan samt hur detta kan få implikationer för landskapsanalyser.
Sammanfattningsvis visade min undersökning på en stor variation i underlaget och att
medvetenheten kring den europeiska landskapskonventionen så väl som arbetet med att ta
med värderingarna i den i planprocessen verkar ha ökat med tiden och antalet vindbruksplaner.
Den visar även på exempel på hur man har arbetat med demokratisk planering på
olika sätt i Sveriges kommuner och landsting.

,

In January 2011 the Swedish government ratified the European Landscape Convention
(ELC). The convention came into force on the 1st of May 2011 in Sweden. The ELC raises
the issue of human perception as a key component of landscape governance. This Master’s
thesis in Landscape Architecture focuses on landscape governance in wind energy planning
and landscape analyses in relation to the ELC and public participation. The first part of the
thesis consists of a literature study that reflects upon how a changed view on landscapes and
the ELC is an incentive for a new kind of landscape analysis. In the second part of the thesis
a statistical analysis of 348 wind power planning documents on a municipality level were
searched through after words related to the ELC and democratic planning. Results from the
statistical analysis shows how and to what extent the documents meets relevant core values
of the ELC as well as a change over time.
This study exemplifies how one can work with the ELC at a municipal level and based
on this study one can see an improving knowledge and discussion change concerning
landscape governance, which represents steps towards implementing the ELC in Sweden.
Moreover, implementing the ELC into landscape analyses might help us to meet future
challenges of landscape governance and exemplifies ways to enhance public participation in
landscape planning.

Main title:Användandet av landskapsanalyser i kommunala planeringsinsatser för vindkraft
Subtitle:en studie av planeringsstödet för vindkraft 2007-2010 med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen
Authors:Hultin, Peter
Supervisor:Nord, Jenny
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid and Blennow, Kristina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ELC , landskapskonvention, medverkan, brukarmedverkan, medborgardialog, landskapsanalys, vindkraft, översiktlig planering, perception
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1964
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Public administration
Renewable energy resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2013 08:18
Metadata Last Modified:17 Jan 2013 08:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics