Home About Browse Search
Svenska


Bergils, Minna and Karlsson, Emelie, 2024. Sandplanteringar och torktåligt växtmaterial : från växtbädd till växtkombinationer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Klimatförändringarna ställer allt högre krav på hur planteringar bör utformas för att vara hållbara. Perioder av torka blir allt vanligare och att anpassa planteringar efter klimat och ståndort blir allt viktigare. För att kunna skapa torktåliga planteringar bör man studera hur torktåliga växter fungerar, var de växer naturligt och hur förhållandena ser ut på platserna de förekommer. Medelhavsregioner, stäppen, torrängar och alvaret är biotoper där torktåligt växtmaterial förekommer naturligt. Biotoperna och växterna som växer där är viktiga nycklar i utformningen av torktåliga planteringar. Välutformade sandplanteringar har stor potential att möta utmaningarna som klimatförändringarna medför. Sandens förmåga att hålla fukt och samtidigt dränera överflödigt vatten möjliggör odlandet av exotiska arter, som annars inte är härdiga i vårt land. Den fattiga miljön som sandbäddar medför tvingar växterna att bygga kraftiga rotsystem, vilket gör dem långlivade och motståndskraftiga. Växterna blir också mer kompakta, får mindre bladverk och rikare blomning på grund av nättare näringstillförsel. Sandbäddar gynnar biologisk mångfald genom att gynna arter som annars är svårodlade i en traditionell växtbädd och därmed blir bortprioriterade. Sanden i sig och växterna som växer där gynnar även djurlivet. Alternativa substrat kan vara en viktig lösning för framtiden på platser där man av olika anledningar inte kan eller vill använda sand som substrat. Det är främst återbruket av befintligt material som är viktigt.

,

Climate change is placing increasing demands on how plantings should be designed to be sustainable. Drought periods are becoming more common, and adapting plantings to climate and site conditions is becoming increasingly important. To create drought-tolerant plantings, one should study how drought-tolerant plants function, where they naturally grow, and the conditions in the places where they occur. Mediterranean regions, steppes, dry meadows, and Alvar are habitats where drought resistant plants naturally occur. These habitats and the plants that grow there are crucial key factors in the design of drought resistant plantings. Well-designed sand plantings have great potential to meet the challenges posed by climate change. Sand's ability to retain moisture while draining excess water enables the cultivation of exotic species that otherwise are not hardy in our country. The nutrient-poor environment of sand beds forces plants to develop robust root systems, making them long-lived and resilient. In addition, the plants become more compact, with less foliage and richer flowering due to a more delicate nutrient supply. Sand beds promote biodiversity by favoring species that are difficult to cultivate in a traditional planting bed and thus are often deprioritized. The sand itself and the plants that grow there also benefit wildlife. Alternative substrates can be an important solution for the future in places where, for various reasons, sand cannot or should not be used as a substrate. The reuse of existing materials is particularly important in this context.

Main title:Sandplanteringar och torktåligt växtmaterial
Subtitle:från växtbädd till växtkombinationer
Authors:Bergils, Minna and Karlsson, Emelie
Supervisor:Andersson, Julia
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:sandplantering, växtsubstrat, alternativa substrat, design, Gotland, torktåligt växtmaterial, klimatförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19951
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19951
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2024 08:27
Metadata Last Modified:14 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics