Home About Browse Search
Svenska


Seligsohn, Miriam, 2015. Stadens hemliga rum : individuella upplevelser av egna platser i staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
473kB

Abstract

I den här kandidatuppsatsen så undersöks individuella upplevelser av egna rum och platser i staden vi delar med andra. Med hjälp av en litteraturstudie utforskas hur vår kognition och perception ger oss möjlighet att se och känna staden och även hur våra rörelser genom den för sig.

Genom samtalsintervjuer har en breddad förståelse nåtts för vad som gör dessa rum speciella och varför vi kan identifiera oss med dem. En djupare kunskap av individuella upplevelser av egna rum presenteras och lyfter vikten att visa på diversitet i vad ett rum i staden kan ha för betydelse och mening. Varför vi har behov av att skapa dessa rum är inte något som går att generalisera utan snarare nyanserar den väv med känslor och tankar, minnen och människor som flätar staden samman.

,

This bachelor thesis examines individual experiences of personal space and places in the city that we share with others through the help of a literature study which explores how our cognition and perception allows us to see and feel the city and how we move through it.

Through interviews, a broadened understanding has been reached on what makes these rooms special and why we can identify with them. A deeper knowledge of the individual experiences of personal space presents and highlights the importance to show the diversity of what significance and meaning a room in the city may have. Why we need to create these rooms is not something that can be generalized but rather nuances the pattern of feelings and thoughts, memories and people who conflates the city.

Main title:Stadens hemliga rum
Subtitle:individuella upplevelser av egna platser i staden
Authors:Seligsohn, Miriam
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kognition, omgivning, rörelse, miljöpsykologi, identitet, känsla, stadsrum, humanism, plats, rum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9759
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9759
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2018 08:17
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page