Home About Browse Search
Svenska


Wallén, Johanna, 2018. Vårlökar i offentlig miljö : vårlöksförslag till verkliga exempel i stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Det här kandidatarbetet avser att visa på vårlökars användningsmöjligheter för olika situationer och ståndorter i offentlig miljö. Förhoppningsvis kan arbetet väcka ett intresse och uppmana fler till att använda detta växtmaterial.

Vårlökar förlänger växtsäsongen och förskönar platser genom att tillföra färg och växtlighet från tidigt på året samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas av att tillgängliggöra föda. Information om olika vårlökar och hur de kan användas finns det lite litteratur om. Därav har syftet varit med arbetet att undersöka vårlökars potential att användas vid olika situationer i offentlig miljö och vilka vårlökar som kan användas för olika ståndorter. Detta har gjorts utifrån följande
frågeställningar:

• Hur och var används vårlökar i offentlig miljö idag?

• Vilka vårlökar är bra att använda för olika ståndorter och situationer?

I arbetet har undersökningar genomförts av användning av vårlökar i offentlig miljö med hjälp av litteratur, studier av två städer och samtal med yrkesverksam för att visa på vilka användningsmöjligheter som finns. Det har även resulterat i en förteckning av vårlökar med ståndortsbeskrivningar samt vårlöksförslag till tre platser i stad med olika ståndorter och situationer så som torr gatumiljö, gräsyta samt perennrabatt.

Typer av användningsområde för vårlökar i offentlig miljö som framkommit av arbetet är i gräsmatta, perennrabatt, lund och woodland, under buskar, träd och i bryn, ettårsplanteringar samt hårdgjord stadsmiljö. Vårlökar används främst i förvildningssituation vilket betyder att de får spridas fritt över en större yta och har ett naturlikt uttryck. Användbara vårlökar som lyftes fram i
litteratur och som ofta förekom i offentlig miljö i förvildningssituation var vintergäck (Eranthis), vårstjärnor(Chionodoxa), blåstjärnor (Scilla), påsk- och pingstliljor (Narcissus) och porslinshyacinter (Puschkinia). Dessa vårlökar är billiga i inköp samt skötselextensiva
och långlivade i en förvildningssituation.

,

This thesis concern spring bulbs possibilities to be used in different situations and site conditions in the public environment. Hopefully it can inspire and encourage more to use this kind of vegetation.

Spring bulbs extends the growing season and embellish places by adding color and vegetation from early in the year, also by making food available the biodiversity is benefitted. Information about different spring bulbs and how they can be used is poorly written about in the literature. Thereof has the purpose of this thesis been to examine spring bulbs potential to be used in different situations in the public environment and which spring bulbs to use in different site conditions. This has been done by following questions:

• How and where are spring bulbs used in the public environment today?

• Which spring bulbs are suitable to use in different site conditions and situations?

Examinations have been made of the usage of spring bulbs in the public environment through literature, studies of two cities and conversation with a professional landscape architect to show possibilities of usage. It has also resulted in a list of spring bulbs with their demands of site
conditions as well as suggestions of spring bulbs to three places in a city. These places have different conditions and situations which are a dry urban environment, lawn and perennial bed.

Situations of usage of spring bulbs in the public environment that could be concluded from the examinations was lawns, perennial beds, grove and woodland, under shrubs, trees and in brows, annual plantings and paved environments. Spring bulbs were mostly used in situations where
naturalized which means they can spread freely over a larger space and have a natural expression. Good spring bulbs highlighted in literature and often found in the public environment naturalized were Eranthis ,Chionodoxa, Scilla, Narcissus andPuschkinia. These spring bulbs are inexpensive in purchase, demands low maintenance and persistent if naturalized.

Main title:Vårlökar i offentlig miljö
Subtitle:vårlöksförslag till verkliga exempel i stad
Authors:Wallén, Johanna
Supervisor:Ekwall, Anna-Karin
Examiner:Leo, Jonatan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vårlökar, geofyt, ståndort, komposition, offentlig miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9860
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9860
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2018 08:16
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page