Home About Browse Search
Svenska


Dahm, Elin, 2013. Trädgård för de unga : ett gestaltningsförslag till en del i Kumla stadspark, riktad till barn och unga. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Kumla kommun är en växande kommun som har som mål att ha minst 25 000 invånare år 2025. En stadsutveckling och ökat näringsliv tror kommunen kommer leda dem i rätt riktning och som en del av stadsutvecklingen satsas det nu i stort på den nya stadsparken som är i full gång att anläggas sedan några år tillbaka. En stor del i den är Sjöparken, innehållande stora grönytor, sjöar, promenadstråk m.m. Det senaste projektet i Sjöparken, som invigts under våren är
Växthuset. Det är en byggnad innehållande palmhus, orangeri, kameliahus, restaurang samt en del som de kallar Möjligheternas Växthus och som kommer att fungera i rehab- och integreringssyfte. I anslutning till Växthuset, på södra sidan anläggs en köksträdgård samt två mindre växthus avsedda för barn. Runt om barnens växthus finns tankar om ytor som ska tilltala och inspirera den yngre generationen, dock saknas detaljritningar. Det här kandidatarbetet
kommer därför undersöka hur en utomhusyta för barn och unga kan planeras samt hur den gestaltas på bästa sätt för att tilltala sin målgrupp.

,

Kumla is a growing municipality with the aim to have at least 25 000 inhabitants year 2025. An urban development and increased business community believe will lead them in the right direction and as part of it, a large-scale investment in the new city park. For several years, a part
of it has been built up and more will be done in near future. A large part of it is Sjöparken containing large green areas, lakes, promenades etc. The latest project in Sjöparken, which opened during the spring is Växthuset. It is a building containing palm house, orangery, cameliaroom, restaurant and another part they call Möjligheternas Växthus and that will work in rehabilitation and integration purposes. Linked to Växthuset, on the south side they are building a vegetable garden and two small greenhouses for children. Plans about the surfaces around the greenhouse's is that it should appeal to and inspire the younger generation, however, no detailed drawings is existing. This candidate work will therefore investigate how an outdoor space for children and young people can be planned and how it is portrayed in the best way to
appeal to their target audience.

Main title:Trädgård för de unga
Subtitle:ett gestaltningsförslag till en del i Kumla stadspark, riktad till barn och unga
Authors:Dahm, Elin
Supervisor:Andersson, Julia
Examiner:Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Trädgård, barn, natur, odling, offentlig, Sjöparken, Kumla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2761
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2761
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2013 10:20
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 10:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics