Home About Browse Search
Svenska


Abdulah, Maroa, 2016. Högstadieelevers upplevelser och användning av en nutida skolgård : inspiration för skolgårdsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
513kB

Abstract

Alla barn har rätt till utomhusmiljö i samband med skolan där de tillbringar många timmar varje dag i flera år. Utomhusvistelse i välutformade skolgårdar har dokumenterad positiv inverkan på elevernas motorik, lärande, social kompetens samt koncentrationsförmåga. I samband med att barnen blir äldre förändras intressena och utformningen av skolgårdarna blir en aning mer oklart och nya problem blir härmed aktuella. Det saknas i dagsläget kunskap om hur barn i högstadiet använder skolgårdar och hur de skulle vilja att de var utformade. Syftet med det här arbetet var att beskriva hur en nutida skolgård upplevs och fungerar utifrån högstadieelevernas perspektiv som utgångspunkt för skolgårdsutveckling. För att uppnå studiens syfte genomfördes en empirisk studie på en skolgård riktad till en klass i årskurs åtta. Metodtriangulering där enkäter med främst öppna kvalitativa frågor (25 stycken), enskilda intervjuer (fyra stycken) och en promenadintervju (med fyra elever) genomfördes. Analysen genomfördes inom tre kategorier som var förutbestämda genom den förvalda inriktningen på studien, nämligen upplevelser, användning och utvecklingsmöjligheter. Barnen beskrev sina upplevelser av skolgården kopplat till sociala aktiviteter och till skolgårdens planlösning. De sociala aktiviteterna tog form i lek, sport och i andra sociala interaktioner som att promenera, prata och sitta tillsammans. Många av deltagarnas favoritplatser på skolgården var platser där de kunde utöva någon form av social aktivitet. Skolgården användes annars mest för sport och andra fysiska aktiviteter. Studiens resultat visar även att majoriteten av de deltagande eleverna saknar vegetation och utomhusundervisning på sin skolgård. Stimulering av sociala aktiviteter och fysisk aktivitet på skolgården bör vara viktiga prioriteringsområden för beslutsfattare och särskild hänsyn bör tas till högstadieelevers behov vid design, planering och anläggning av skolgårdar. Elevernas idéer kring och intresse för olika utvecklingsmöjligheter såsom utomhusundervisning och utökad vegetation kan tas tillvara genom att engagera eleverna och ge dem större utrymme och möjlighet att påverka vid planering och projektering av skolgårdar.

Main title:Högstadieelevers upplevelser och användning av en nutida skolgård
Subtitle:inspiration för skolgårdsutveckling
Authors:Abdulah, Maroa
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skolgårdsplanlösning, mångfunktionalitet, nutida skolgård, utomhusundervisning, sociala aktiviteter, vegetation, utvecklingsmöjligheter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2016 12:18
Metadata Last Modified:22 Mar 2016 12:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics