Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Hanna, 2022. Herbaceous vegetation for traffic islands : a design proposal in Bromma. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Today many of us spend a big part of our lives in the grey hardscape that
dominates our urban environments. There is research pointing towards the
health benefits gained from nature as well as the ecological values that
vegetation brings to our cities. Despite this a lot of the green spaces or patches
within our cities are not being designed in a way that they reach their full
potential. There is an over representation of mowed lawns and trees not well
suited for the harsh environment. Whereas perennials are often overlooked or
neglected altogether.
In this thesis the potential benefits of using herbaceous vegetation in the traffic
environment is explored. Would it be possible to transform the larger and
perhaps smaller traffic islands so that they provide both aesthetic and ecological
values by using perennials? Through looking at existing research the topics of
how people and plants are affected by the urban environment and how plants
can impact people are explored. Further on the potential for using nature as a
source for both inspiration and knowledge are looked into. As a way to test the
result from the literature study three traffic intersections in Bromma, Stockholm,
receive planting design proposals. These involve replacing the mowed lawns
with a more diverse herbaceous vegetation. The thought to inspire
municipalities and other professionals to embrace the herbaceous vegetation
and incorporate it more in our urban environment.

,

Idag tillbringar många av oss en stor del av våra liv i det övervägande grå och
hårdgjorda miljöerna i våra städer. Det finns forskning som pekar på
hälsofördelar med naturen såväl som de ekologiska värden som vegetation
potentiellt kan bidra med i våra städer. Trots detta är många grönytor i våra
städer inte designade så att de når sin fulla potential. Det finns en
överrepresentation av klippta gräsmattor och träd som inte är väl lämpade för
den tuffa miljön. Detta medan perenner ofta förbises eller försummas helt och
hållet.
I denna uppsats undersöks de potentiella fördelarna med att använda örtartade
växter i trafikmiljön. Skulle det vara möjligt att omvandla de större med hjälp av
perenner så att de bidrar med både estetiska och ekologiska värden? Genom att
titta på befintlig forskning undersöks ämnen så som hur människor och växter
påverkas av stadsmiljön samt hur växter kan påverka människor. Vidare studeras
möjligheterna att använda naturen som en källa för både inspiration och
kunskap. Som ett sätt att testa resultatet från litteraturstudien får tre
trafikkorsningar i Bromma, Stockholm, förslag på ny vegetation. Dessa innebär
att de klippta gräsmattorna ersätts med en mer mångsidig örtväxtlighet. Tanken
är att inspirera kommuner och andra yrkesverksamma att omfamna de örtartade
växterna och inkludera dem i större utsträckning i vår stadsmiljö.

Main title:Herbaceous vegetation for traffic islands
Subtitle:a design proposal in Bromma
Authors:Holmberg, Hanna
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Thorpert, Petra and Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:perennials, urban vegetation, design proposal, traffic environment, naturalistic, planting design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17591
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17591
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:07 Mar 2022 09:23
Metadata Last Modified:08 Mar 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics