Home About Browse Search
Svenska


Radinger, Sara, 2020. Ungdomsplats : ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Examensarbetet Ungdomsplats - Ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö är ett gestaltningsförslag framtaget genom metoden Research-for-design, utifrån konceptet forskningsbaserad landskapsarkitektur. Arbetet grundar sig i författarens intresse för ungdomars rätt till staden och behov av utemiljöer som utvecklats under landskapsarkitektutbildningen. I arbetet trianguleras praktisk kunskap, litteraturstudier och det specifika uppdraget - för att sammanföra det vetenskapliga arbetssättet och designprocessen inom landskapsarkitekturkontexten.

Målet med det framtagna gestaltningsförslaget var att, genom research-for-design, ta fram ett socialt hållbart gestaltningsförslag utifrån platsens unika förutsättningar
med fokus på att försöka exemplifiera hur en plats kan göras välkomnande och trygg för ungdomarna som besöker platsen.

Slutsatserna är av dels av generell karaktär kring hur ungomsplatser kan utformas och, dels platsspecifika för just fritidsgårdens utemiljö. Detta beror på examensarbetets två syften; Det första syftet avser att bidra till att utveckla kunskapen kring gestaltad utemiljö och stadsplanering med ungdomars behov i fokus, generellt, och det andra att genom ett gestaltningsförslag exemplifiera och inspirera fastighetsägare, Malmö stad och fritidsgårdens verksamhet att utveckla fritidsgårdens utemiljö, specifikt. Gestaltningsförslaget är, av den anledningen, också en del av slutsatserna som presenteras i arbetet.

,

The master thesis Youthground - A Design Proposal for the Youthcenter Tegelhuset in Rosengård, Malmö is a landcape design project, produced based on the method Research-for-design from the concept of Landscape design based on research. The thesis is based on the writers intrest in youths right to the city and their needs av outdoor environments, that have been developed during her education in landskape architecture.

From the metod of Research-for-design, the three concepts practical knowledge, litterature studies and the specific project is trangulated as a way to intertwine the
scientific field of work with the landscape arkitect's design process. And aims, with the choosed method, to present a design proposal based on the specific site's preconditions with a focus on trying to state an example on how a site can be designed to become an attractive and comfortable place for youths visiting the youthcenter.

The conlusion is divided in to two different level of detail that are evaluated in the thesis; one of the conclusion subsumes how sites for youths can be designed in a generall way, and the second one embraces the site specific solutions for the specific site in the proposal. In short, this is due to the two purpose of the thesis. The general purpose of the thesis is to contribute with knowledge about outdoor environments for youths, and lastly, the second purpose is to inspire the municipality Malmö stad, the property owner, and the youthcenter to evolve the specific site. By that, the design proposal is both an example of, and a conclusion, in itself.

Main title:Ungdomsplats
Subtitle:ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö
Authors:Radinger, Sara
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Larsson, Marie and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:research for design, research-based landscape architecture, gestaltningsförslag, landskapsaritektur, ungdomar, ungdomsplats, fritidsgård, trygghet, social hållbarhet, Rosengård, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15973
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15973
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2020 06:51
Metadata Last Modified:29 Oct 2020 08:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics