Home About Browse Search
Svenska


Fogelström, Jenny, 2014. Kastanjeblödarsjuka : ett allvarligt hot mot våra hästkastanjer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva ett tillvägagångssätt för att hantera den alltmer utbredda sjukdomen kastanjeblödarsjuka.

Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer, Aesculus hippocastanum. Den upptäcktes i Holland så sent som år 2002 och nyligen har även Sverige drabbats. Sjukdomen orsakas av bakterien Pseudomonas syringae pv. aesculi. I många europeiska parker och alléer har blödande hästkastanjer blivit ett stort problem men även platser i vårt närområde har drabbats, som t.ex. Tosterups slottspark i Skåne. Med Tosterup som utgångspunkt utforskas i denna studie sjukdomens bakgrund, forskningsresultat, utbredning i Sverige. Råd från drabbade länder undersöks, för att i slutänden kunna ge en rekommendation till Tosterups ägare om hur de sjuka träden bör behandlas.

På hästkastanjer yttrar sig de första symtomen som blödande sår på trädets stam. Blödningarna är som värst under fuktiga perioder på höst och vår. Vid närmare inspektion av den innersta delen av barken, floemet, syns att den mörknat och blivit missfärgad. Trädet blir med tiden alltmer försvagat. När förloppet gått så långt att stammen blir omringad av blödande sår och sprickor, dör hela kronan.
Sjukdomen är spridd över stora delar av Västeuropa. Länder som hittills drabbats är Holland, England, Irland, Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien, Ungern, Tjeckien, Norge och Sverige. I Sverige hittas misstänkta sjukdomsutbrott på flera håll men framförallt i Skåne.
Sjukdomen som orsakars av bakterien P.s pv. aesculi är inte den enda orsaken till att hästkastanjer kan ha blödande sår på stammen, utan samma symtom kan även orsakas av t.ex. Phytophthora. Det är alltså viktigt att bekräfta vilken orsak som ligger bakom symtomen innan beslut fattas om hur sjuka träd bör hanteras.

Rekommendationer gällande hur smittade träd bör behandlas är hämtade från universitet, forskningsinstitut och trädgårdsföreningar. De flesta rekommendationer är däremot vaga och innehåller oftast information gällande omhändertagande av avfall från avverkning och beskärning, samt förebyggande hygien. Den vaga informationen beror troligen på bristande kunskap om sjukdomen och hur den sprids.

Råden till Tosterups ägare har därför blivit en sammanställning av de mest samstämmiga råden. Rekommendationerna blir av avvaktande karaktär och kan i korthet sammanfattas på följande sätt. Lämna träden ifred så mycket som möjligt men observera och ta ner träd eller grenar som kan utge fara för omgivningen. Se till att god hygien åtföljs vid hantering och förstör avverkat material. Det bör inte ske återplantering av hästkastanjer i redan utsatta områden.

,

The purpose of this essay is to describe how to handle trees infected with the bacterial disease causing bleeding canker on horse chestnuts, Aesculus hippocastanum.
Bleeding canker on horse chestnut is a fairly new disease. It was first discovered in Holland in 2002 and it has recently been confirmed to be present also in Sweden. The disease is caused by the bacteria Pseudomonas syringae pv. aesculi. Bleeding canker on horse chestnut has become a problem in many European parks and avenues. Even here in Sweden we can see an increase in the number of diseased trees. One of the places that have been affected is the park surrounding Tosterup castle in Scania.

This essay will investigate the background of the disease, research findings, its spread and recommendations from affected countries, in order to give an action plan to the owner of Tosterup, on how to treat the diseased trees.
The first symptoms of disease are bleeding cankers on the bark of the tree. The bleedings are worst in autumn and spring. If looking closely under the bark you will see that the phloem is dark and discoloured. With time the tree will become weaker. When the trunk of the tree is completely surrounded of cracks and bleeding cankers, the crown will die.

The disease is widely spread over large parts of Western Europe. Countries that have been affected are Holland, England, Ireland, France, Belgium, Italy, Hungary, Check republic, Norway and Sweden. The disease has occurred at several places in Sweden, however most noticeable in Scania.
The disease caused by the bacteria P.s pv. aesculi is not necessarily the only thing that can cause bleeding cankers on the Horse chestnut, the same symptoms could e.g. also be caused by Phytophthora. Therefore, it is of outmost importance that the disease is confirmed before deciding on what action to take.

The collected recommendations, regarding how ill trees should be treated, come from Universities, research institutes and horticultural societies. Most recommendations are vague and include how to handle waste from pruning, logging and preventive hygiene. The poor information is likely due to lack of knowledge about how the bacteria are spread. The recommendations to Tosterups owner have become an assembly of the most consistent advice. This advice is somewhat of a cautious nature and may be summarized as follows. Leave the trees alone as much as possible but please note and take down trees or branches that may issue hazard to its surroundings. Ensure that good hygiene is complied with, when handling trees and destroying debris. Replanting of horse chestnuts in already vulnerable areas should be avoided.

Main title:Kastanjeblödarsjuka
Subtitle:ett allvarligt hot mot våra hästkastanjer
Authors:Fogelström, Jenny
Supervisor:Öxell, Cecilia
Examiner:Östberg, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hästkastanj, Aesculus hippocastanum, kastanjeblödarsjuka, Pseudomonas syringae pv. aesculi, trädsjukdom, blödande hästkastanjer, alléträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3570
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3570
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2014 08:52
Metadata Last Modified:18 Aug 2014 08:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics