Home About Browse Search
Svenska


Hamilton, Edvard, 2005. Projektering av fårstall. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
219kB

Abstract

The purpose of this work was to see if it was possible to rebuild an old dairy house into a house fore sheep production. The goals fore the work was to see witch kind of production model was suitable, how the actual drawing would look like and witch kind of interior was needed.
The building was built in the beginning of 1900. It is located on the mountain Kinnekulle in Sweden. It was a big production fore its time and hade about 60 dairy cows. It was a lot of hard work because the floor was built by big stone blocks and it was very hard to rebuild when some more automatic solutions came fore handling all the manure.
The idea of remaking the building came when we rebuilt the roof fore 5 years ago. Then I realised how big the building was, (714 m2) and what a shame it has been, standing empty fore so long. Now it is also more important that the animal production is increased because a lot of new ground that have been grazing land fore a long time ago is being cleared from forest and bushes to become more open landscape and new pasture.
My results were that it was most suitable to have a production of spring lambs. A spring production is more demanding on the building, it takes more room and it is a lot of problems with lambs coming up in the feeding place. The interior used fore this work is from a small factory in Småland, and the feeding gate that they make is called "Smålandsgrinden". The final thing to do was a good blueprint of the interior. All the small rooms that wasn't used now was torn down which made a big open house. The two old feeding areas were left because they are made of concrete and were located pretty good fore my solution. A new feeding area was made in the opposite direction. In this way, 6 different groups with a total of 245 eves with lambs were made and the animals can also bee moved around very easy.
The building cost fore this project has been estimated to 820 kr per each ewe. A new building like a steel barn cost about 2700 kr per each ewe. So there is a lot of money to save by using an old house but it might not get as rational as a new one.

,

Syftet med arbetet var att se om det var lämpligt och möjligt att bygga om en gammal ladugård för mjölkkor till ett stall för fårproduktion. Målen var att se vilket produktionssystem som var lämpligt att använda, göra en bra ritning på hur det skulle byggas om och avgöra vilken sorts inredning man skulle använda.
Byggnaden byggdes i början av 1900 talet. Gården ligger på berget Kinnekulle i Sverige. Det var en stor produktion för sin tid med ca 60 mjölkkor. Det var mycket hårt arbete delvis för att golvet är gjort av stora stenblock så var det svårt att göra om utgödslingssystemet när sådana lösningar kom.
Iden att göra om huset kom när taket lades om för 5 år sedan. Då förstod man hur stort huset var, (714m2) och att det var skam att det hade stått tomt så länge som det hade gjort. Nu är det också aktuellt att få en ökad djurproduktion i området eftersom gamla betesmarker som har växt igen för länge sedan åter röjs fram igen och skall bli öppna landskap och beten på nytt.
Mina resultat av detta arbete blev att det var bäst med en vårlammsproduktion. En vårlammsproduktion är mera krävande på byggnaden. Den tar mera plats och det är problem med lamm som kommer upp på foderbordet. Inredningen jag har använt för detta arbete kommer från ett litet företag i småland, och ätgrinden de bygger heter Smålandsgrinden. Det sista som skulle göras var en bra ritning på hur det ombyggda huset skulle se ut. Alla väggar till gamla små rum som inte var i bruk togs bort för att göra en stor öppen yta. De två gamla foderborden lät jag stå kvar då de är gjorda av betong och ändå ligger ganska så bra för min lösning. Jag gjorde också ett nytt foderbord som låg i motsatt riktning. På detta sätt gjorde man 6 olika djurboxar där man kan flytta djuren runt mycket lätt.
Byggnadskostnaderna för denna ombyggnation har varit uppskattade till 820 kr per tackplats. Detta kan man jämföra med en nybyggnad t ex en stålhall som kostar ca 2700 per tackpalts. Det finns alltså mycket pengar att spara genom att använda gamla hus, men de blir ofta inte lika rationella.

Main title:Projektering av fårstall
Authors:Hamilton, Edvard
Supervisor:Jeppsson, Knut-Håkan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:23
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:byggnader, mjölkproduktion, fårproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:46
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics