Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Matilda, 2024. Barns känsla för naturen : en undersökande studie i hur vi som landskapsarkitekter kan förstärka barns kontakt till naturen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
709kB

Abstract

Denna uppsats syftar till att synliggöra vikten av en kontakt till naturen. Forskning visar att barns känsla för naturen är förändrad idag och i den här uppsatsen ska det undersökas hur vi som landskapsarkitekter kan bidra till en förändring i problematiken. På grund av att allt fler människor och barn växer upp i ett urbaniserat samhälle, förloras kontakten till naturen. Teorier som extinction of experience, environmental generational amnesia och shifting baseline syndrome lyfts fram. Uppsatsen visar att det är viktigt med en relation till naturen, eftersom sambandet mellan en känsla för naturen och en vilja att arbeta för klimatet är starkt. I samband med klimatförändringar är det därför av vikt att ha en känsla för naturen, för att därmed vilja skydda den. Ytterligare visar forskning att människans vuxna relation till naturen är påverkad av hur barndomens kontakt till naturen varit, därmed är det av vikt att fokusera på barns kontakt till naturen. Till följd av detta bör vi skapa möjligheter för barn att knyta an till naturen i det urbaniserade samhället, där är landskapsarkitektens roll viktig.
Uppsatsen baseras på en forskningsöversikt över varför barns känsla för naturen är förändrad idag, samt hur barn skapar kontakt till naturen. Genom ett frågeformulär har fyra kommuner besvarat hur de inkluderar barn i planering och plantering idag. För att ta fram arbetsmetoder för landskapsarkitekten har tidigare studier studerats, samt en fallstudie av Hyllievångsparken gjorts. Resultatet framhäver vikten av ett direkt och aktivt bemötande till naturen för att skapa kontakt. Att aktivt integrera barn i planteringstillfällen kan vara ett första steg för att skapa en känsla och förståelse för naturen.

,

This essay aims to highlight the importance of a connection to nature. Research indicates that children's relationship with nature has changed, and therefore this essay seeks to explore how landscape architects can contribute to make a change in this issue. Due to the increasing urbanization, more people, including children, are losing their connection to nature. As a result of the decreased connection, theories such as Extinction of Experience, Environmental Generational Amnesia, and Shifting Baseline Syndrome have developed. The essay demonstrates the importance of having a relationship with nature, since the connection between a feeling for nature and a willingness to work for the environment is strong. Hence, beacause of the climate change, it is important to have a connection to nature to feel the desire to protect it. Furthermore, research indicates that an individual's adult relationship with nature is influenced by their childhood connection to nature. Therefore, it is important to focus on children. We as landscape arcitects play a vital role in creating opportunities for children to connect with nature in the urbanized society.
The essay is based on a literature review to understand why children's connection to nature has changed and how children establish a connection to nature. Through a questionnaire, selected municipalities have provided insights into how they involve children in planning and planting. Furthermore five case studies have been made. Based on this reasearch, methods for landscape architects have been developed The results emphasize the importance of a direct and active engagement with nature to establish a connection. Actively involving children in planting activities can be a first step in creating a connection to nature.

Main title:Barns känsla för naturen
Subtitle:en undersökande studie i hur vi som landskapsarkitekter kan förstärka barns kontakt till naturen
Authors:Johansson, Matilda
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:extinction of experience, environmental generational amnesia, shifting baseline syndrome, barn, träd, trädplantering, känsla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19980
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19980
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 07:51
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics