Home About Browse Search
Svenska


Måbrink, Marléne, 2015. Vedartade marktäckare för hållbara planteringar. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Jag valde ämnet ”marktäckare för hållbara planteringar” då det finns en efterfrågan hos anläggare och kommuner på marktäckande växter som har lång hållbarhet och låga skötselkrav. Dessutom ville jag utöka min kunskap inom växtanvändning då jag kommer att ha nytta av det i min yrkesroll som trädgårdsdesigner och rådgivare.
Syftet med arbetet har varit att ta reda på de faktorer som spelar in för att man ska få ett långvarigt resultat i en plantering med marktäckande växter. En sammanställning på tio arter som ofta ger ett lyckat resultat och som skulle kunna användas till att kombineras tillsammans har gjorts.
Då det har varit svårt att få tag i relevant information genom litteraturstudier har jag även gjort en fältstudie och intervjuer. Fältstudien gjordes på Splendor Plants försöksodling där en del av försöken är på just marktäckande växter. Intervjuerna gjordes med hjälp av tre inom området kompetenta informanter. Mitt tillvägagångsätt var att börja med litteraturstudien sedan fältstudien för att hitta frågor till intervjuerna. I efterhand känner jag att valet att ta med tre olika typer av metoder har gett mig kunskap om hur mycket det betyder att se hur växterna beter sig i verkligheten och hur stor betydelse en intervju har för att man ska kunna fördjupa sig i ämnet.
De tre metoderna har lett till ett resultat som visar hur viktig den tekniska biten är för att få en hållbar plantering på lång sikt genom att välja rätt växtmaterial och förbereda marken innan plantering. Växtmaterialet ska ha ett tätt växtsätt och sluta sig fort men inte vara för spridningsbenäget. Jorden som används i planteringen måste vara ogräsfri och hållas ogräsfri så gott det går genom marktäckning. En annan faktor i resultatet är vikten av att plantera växterna på rätt avstånd från varandra. Rätt växt, rätt jord och för växten som valts rätt planteringsavstånd är de tre grundförutsättningar som tillsammans med skötsel ofta avgör hur lyckad en plantering av marktäckare blir.
Tio arter som ofta ger en hållbar plantering och som alla kan planteras tillsammans utan att konkurrera ut varandra har genom litteraturstudie och intervjuer valts ut. De presenteras i resultatet.
Med stort fokus på den tekniska biten i resultatet går jag i diskussionen närmre in på den estetiska aspekten. När man talar om marktäckare i offentliga planteringar planteras de främst för att minska driftkostnaderna. En genomtänkt gestaltning skapar en helhet och en känsla av kvalitet i planteringen.

Main title:Vedartade marktäckare för hållbara planteringar
Authors:Måbrink, Marléne
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:YTRIN Horticultural Management Programme (admitted 2005-2006) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:marktäckare, vedartad, konkurrensförmåga, etableringsskötsel, underhållsfritt, växtval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4514
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:25 Jun 2015 11:52
Metadata Last Modified:25 Jun 2015 11:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics