Home About Browse Search
Svenska


Bergkvist, Linnéa, 2020. Plats för tjejer! : en studie av tjejers användning och attityder till det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt i feministisk teori, undersöka hur tjejer använder sig av och relaterar till det offentliga rummet med fokus på positiva upplevelser. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka hur de använder det offentliga rummet och vad det är som gör platserna de besöker intressanta.

Studien har en kvalitativ ansats och bygger på två semistrukturerade gruppintervjuer med totalt 10 tjejer i åldrarna 13-16 år boende i, eller i anslutning till, området Rosengård i Malmö. Empirin analyserades med hjälp av tematisk analys som resulterade i fyra teman: Knutpunkter, Närhet, Avskildhet och Trygghet, vilka presenteras i resultatsdelen. Vidare i uppsatsen diskuteras resultatet utifrån två begrepp som framarbetats utifrån den feministisk teoritraditionen – den hegemoniska manligheten och den manliga blicken.

Studien visar att tjejer i hög utsträckning har en god relation till det offentliga rummet men att de är styrda av föreställningar kring genus i anknytning till anspråkstagande av det. Därtill framkom sociala och fysiska egenskaper som uppfattades som positiva i förhållande till det offentliga rummet. Dessa beskrivs genom begreppen närhet, tillgänglighet, trygghet, attraktivitet och användbarhet.

,

The purpose of this thesis is to, based on feminist theory, investigate how girls use and relate to public space with a focus on positive experiences. The essay also aims to investigate how girls use public space and what makes the places they visit interesting to them.

The study has a qualitative approach and is based on two semi-structured group interviews with a total of 10 girls in the age of 13-16 years old living in, or adjacent to, Rosengård in Malmö. The empiricism of the study was analyzed using a thematic analysis which resulted in four themes: nodes, proximity, seclusion and security, which are presented in the result section. Further in the essay, the result is discussed on the basis of two concepts developed within the feminist theory tradition - the hegemonic masculinity and the male gaze.

The study shows that girls in a large extent nurture a good relationship towards public space, but that ideas surrounding gender many times obstruct them in their effort to claim public space. In addition, social and physical characteristics emerged that were perceived as positive by the girls in relation to public space. These are described by the concepts of proximity, accessibility, security, attractiveness and usability.

Main title:Plats för tjejer!
Subtitle:en studie av tjejers användning och attityder till det offentliga rummet
Authors:Bergkvist, Linnéa
Supervisor:Zalar, Alva
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ungdomar, tjejer, rörelsefrihet, offentliga rummet, stadsplanering, maskulinitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15465
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15465
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2020 07:49
Metadata Last Modified:07 Apr 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics