Home About Browse Search
Svenska


Kronstam, Malin and Fimmerstad, Mats, 2004. En ekonomisk hållbar växtodling i sörmländsk mellanbygd. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
357kB

Abstract

We have been looking at three different types of agriculture in Södermanland, in the middle
east of Sweden. We call the different types for Intensive, Extensive and Mix. The purpose is
to get an economic defensible plan for how to run different farm sizes. We also have been
looking at the working hours and how many hours the different types will give.
We have a farm called Taxinge Gods as our pilot farm. Taxinge Gods grow 407 ha land and is
located 60 km southwest from Stockholm. We calculated on a 100 ha: s farm just because its
easy to translate to different farm sizes. We have used customs prizes in the calculations to
make it fair between different farms. Administration and maintenance of buildings is not
included.
Intensive, this is a model that uses the land maximum. We have grains like peaces, wheat,
oats, timothy, clover, sunflowers, potatoes and maze. This means a 2725 hours of working
and 679 275 Sek profit in the 407 ha case. 1097 hours of working and 247 136 Sek profit in
the 100 ha case.
Extensive, this is the model where we see that the farmer doesn't work full time at the farm.
In this model we use crops like wheat, grass, oats and barley. This means 200 446 Sek profit
and 1792 hours in the 407 ha case. 49 342 Sek profit and 441 hours in the 100 ha case.
Mix, this is a blend between the other two. This model is like the pilot farm runs today. In this
model we use crops like wheat, peaces, canola, oats, grass and clover. This make 399 614 Sek
profit and 1492 hours in the 407 ha case. 103 654 Sek profit and 343 hours in the 100 ha case.
In all of the models are fallow field and harvest of straw included.
We have been looking at special crops like Maze, Sunflowers, Potatoes, Clover and Timothy .
These crops are also put in different plans were we can se working hours and what we can get
out of them from a economic point of view.
We have tried to se where the different directions can fit in. At the pilot farm we suggest the
intensive model. This fit in where it's a lot of staff and it's a lot of people passing by the farm.
This will probably help to sell the products like maze and sunflowers.

,

Vi har tittat på lönsamheten i Sörmländskt lantbruk och med tre olika modeller jämfört
täckningsbidrag och arbetsinsats. Dessa tre modeller kallar vi Intensiv, Extensiv och Mix.
Som pilotgård har vi använt oss av Taxinge Gods som ligger 6 mil sydväst om Stockholm. På
Taxinge Gods odlas 407 ha och det är den gårdsstorleken som vi har räknat på i
sammanställningarna. Vi har även räknat på en gårdsstorlek på 100 ha då det är en lättare
siffra när man vill omvandla resultaten till sin egen areal. För att lätt kunna jämföra om man
skall köra på sin egen mark, eller leja in maskiner har vi räknat alla kalkyler med
maskinstationstaxor. Detta innebär att antal arbetstimmar som är uppsatt per ha endast är den
effektiva tiden på fält. Vi utesluter administrationskostnader och underhåll av byggnader.
Växtodlingsplan Intensiv är tänkt som en växtodlingsplan där man vill odla marken så
intensivt som möjligt med mycket specialgrödor. Den här modellen, som för 407 ha: s gården
innebär en arbetsinsats på 2 725 timmar per år gör att det blir mycket arbetsintensivt. Det blir
ett täckningsbidrag på 679 275 kr per år. Täckningsbidraget innehåller inte kostnader för
administration eller underhåll av byggnader men arbete ingår. Här ingår Ärtor, Höstvete,
Havre, Timotej, Klöver, Solrosor, Majs och Potatis. För 100 ha: s gården blir det ett
täckningsbidrag på 247 136 kr per år och då behövs 1097 arbetstimmar.
Växtodlingsplan Extensiv är tänkt som en växtodlingsplan där insatserna är så små som
möjligt. Tanken är att brukaren skall kunna ha andra jobb utöver växtodlingen. För 407 ha: s
gården blir det här ett täckningsbidrag på 200 446 kr per år och då behövs det 1792 timmar.
Täckningsbidraget innehåller inte kostnader för administration eller underhåll av byggnader
men arbete ingår. Motsvarande för 100 ha: s gården blir 49 342 kr i täckningsbidrag och 441
arbetstimmar per år. I den extensiva växtodlingsplanen ingår grödorna Vall, Höstvete, Havre
och Korn.
Växtodlingsplan Mix är tänkt som en växtodlingsplan som är en blandning mellan de två
andra. Den skulle kunna liknas med hur pilotgården har det i dagsläget. Här blir det för 407
ha: s gården ett täckningsbidrag på 399 614 kr och ett arbetsbehov på 1462 timmar per år.
Täckningsbidraget innehåller inte kostnader för administration eller underhåll av byggnader
men arbete ingår. Motsvarande för 100 ha: s gården blir 103 654 kr i täckningsbidrag och ett
arbetsbehov på 343 timmar per år. Här ingår grödorna Ärtor, Höstvete, Vårraps, Havre, Vall
och Klöver.
I alla växtodlingsplaner ingår också kalkyler på träda och halmbärgning.
Vi har även försökt ge förslag på vid vilka tillfällen de olika inriktningarna kan passa. Vi
kommer fram till att den intensiva modellen är den som antagligen passar pilotgården bäst.
Detta bygger till stor del på familjekonstellationen men också att gården har stor
publiktillströmning för att det finns ett välbesökt kafé i gårdens huvudbyggnad. Det finns
mycket personal på gården i förhållande till arealen. Vid en intensivare växtodling skulle
personalen kunna utnyttjas bättre på gården.
Vi har gjort en litteraturstudie på specialgrödor som Majs, Solrosor, Timotej, Rödklöver och Potatis.

Main title:En ekonomisk hållbar växtodling i sörmländsk mellanbygd
Authors:Kronstam, Malin and Fimmerstad, Mats
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:4
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:jordbruk, växtodling, planering, specialgrödor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7528
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7528
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 08:31
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics