Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Edd, 2013. Upphandling av park- och grönyteskötsel : skillnader och likheter mellan privat och offentlig upphandling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
747kB

Abstract

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), en lag vars primära syfte är att skapa lika spelregler för alla entreprenörer inom den europeiska unionen (EU) genom att bland annat förhindra diskriminering, korruption och s.k. svågerpolitik bland EU:s statliga och kommunala organisationer. Lagen har sedan den infördes 1994,( Persson (1996)), givit upphov till många tankar, funderingar och framförallt åsikter. Tanken med studien är att identifiera olika arbetssätt hos både offentliga och privata beställare med inriktning på förvaltning samt park- och grönyteskötsel. Varför jobbar man på ett visst sätt? Finns det någon djupare bakomliggande tanke eller är det för smidighetens skull de jobbar på ett specifikt sätt? Syns det i slutresultatet huruvida entreprenaden upphandlats bra eller dåligt?
Syftet med rapporten är således att studera upphandlingsförfaranden på privat och offentlig marknad. Genom att intervjua tio beställare och ta in förfrågningsunderlag från de tillfrågade ska studien identifiera och analysera skillnader och likheter i upphandlingar på den privata och offentliga marknaden. Studien ska ge svar på huruvida LOU i praktiken hämmar eller stjälper de offentliga beställarna.

Resultatet visar att bland de offentliga beställarna finns delade uppfattningar om LOU och deras egen handlingsfrihet inom lagen. Dryga hälften av de tillfrågade känner att de kan styra mot utsatta resultat, andra hälften kände dock motsatsen. Samtliga tillfrågade tycker att lagen är krånglig och att det tar lång tid innan man har arbetat fram bra, fungerande förfrågningsunderlag och att det är först då som de lättast kan styra mot utsatta resultat. Även den långa upphandlingsprocessen togs upp som en negativ aspekt då en upphandling kan ta uppemot ett år att genomföra utan överklagan.

De tillfrågade privata beställarna genomförde sällan tillräckligt stora upphandlingar som kan motivera det extra administrativa arbetet och kostnaden det medför. De tillfrågade föredrog istället små entreprenader med endast en offert som underlag för att anlita en entreprenör. De privata beställarna styr mot sina uppsatta mål genom kommunikation med entreprenören. Detta bygger på att det finns ett samförstånd och en respekt mellan beställaren och entreprenören.

På grund av att de privata beställarna sällan genomförde en regelrätt upphandling som kan jämföras med de offentliga beställarna fick studien inte in några förfrågningsunderlag från de privata beställarna. Trots detta kan mindre likheter och skillnader identifieras mellan privata och offentliga beställare. De offentliga beställarna är tvungna att vid förhållandevis små belopp upphandla enligt LOU. Detta betyder att den offentliga beställaren föredrar att upphandla stora entreprenader med liknande upplägg. Det skapar en mall för beställaren och på sikt kan upphandlingarna genomföras smidigare från beställarens sida. De privata beställarna föredrar att upphandla små entreprenader då de sparar in på administrativt arbete.
Det finns dock ingen tydlig förklaring bland de tillfrågade, varför de väljer en specifik upphandlingsform, entreprenadform och styrdokument. Kort sagt beror deras val på tidigare erfarenheter och är således ett resultat av tidigare upphandlingar och erfarenheter.

Slutligen var en majoritet i grund och botten för LOU då dess grundsyfte är att förhindra korruption diskriminering med offentliga medel. Däremot efterlystes bättre styrdokument och en samlad nationell insatts för att förbättra möjligheterna för den offentliga beställaren att genomföra bra upphandlingar, bland annat genom en regelrätt utbildning där studenten utbildas i offentlig upphandling.

Main title:Upphandling av park- och grönyteskötsel
Subtitle:skillnader och likheter mellan privat och offentlig upphandling
Authors:Johansson, Edd
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Persson, Bengt
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:upphandling, lagen om offentlig upphandling, LOU, parkskötsel, grönyteskötsel, förfrågningsunderlag, styrdokument
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2737
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2737
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2013 13:38
Metadata Last Modified:20 Sep 2013 13:38

Repository Staff Only: item control page