Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Lisa and Olsson, Jenny, 2022. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
27MB

Abstract

Klimatförändringar påverkar jorden på olika sätt. I framtiden kan temperaturen på jorden komma att stiga och frekvensen samt intensiteten av värmeböljor kan komma att trappas upp. Syftet med den här uppsatsen är därför att öka kunskap och intresse kring hur landskapsarkitekter och fysiska planerare genom gestaltning kan anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor. Detta med fokus på att minska risken för värmestress och förbättra möjligheten till utomhusvistelse för människor vid värmeböljor under dagtid. Målet är att genom en litteraturstudie ta reda på vilka gestaltningsverktyg som finns för att skapa svala platser i urbana miljöer, samt utvärdera hur dessa gestaltningsverktyg kan förändra lufttemperatur och strålningstemperatur på en plats. Utvärderingen möjliggörs genom en omgestaltning av Stortorget i Helsingborg.

Begreppet gestaltningsverktyg syftar i den här uppsatsen på de verktyg som finns för att gestalta platser utefter ett visst mål, i det här fallet att skapa svala platser i urbana miljöer.

Litteraturstudien visar att gestaltningsverktyg såsom ökad mängd vegetation, främst i form av träd, i kombination med andra skuggande element, rätt sorts materialval, vattenfunktioner och vind kan bidra till att skapa svala platser i urbana miljöer. Hur många och vilka gestaltningsverktyg som kan användas vid en omgestaltning varierar dock från plats till plats och måste avvägas inför varje gestaltning. När dessa gestaltningsverktyg tillämpas i en omgestaltning av Stortorget i Helsingborg visar simuleringar av en värmebölja år 2050 i programvaran ENVI-met på att Stortorget kan bli en svalare plats att vistas på om torget omgestaltas för svalka.

,

Climate change affects the earth in different ways. In the future, the temperature of the earth may rise, and the f Consequently, the purpose of this thesis is to increase knowledge and interest in how landscape architects and physical planners through design can adapt spaces in urban environments to a warmer climate and a higher frequency and intensity of heatwaves. The focus lies on reducing the risk of heat stress and improving the possibility of using outdoor environments during heatwaves in the day time. The aim is to, through a literature study, detect which design tools can be used when creating cool spaces in urban environments and evaluate how these design tools can change air temperature and radiation temperature in a space. The evaluation is carried out through a redesign of Stortorget in Helsingborg, Sweden.

The term design tools refer in this essay to the tools available for designing spaces according to a specific goal, in this case, to create cool spaces in urban environments.

The literature study shows that design tools such as increased amount of vegetation, mainly in the form of trees, in combination with other shading elements, the right kind of materials, water functions and wind can contribute to creating cool spaces in urban environments. However, how many and which design tools can be used in a redesign varies from space to space and must be evaluated for each design. When the design tools are used in a redesign of Stortorget in Helsingborg, simulations of a heatwave year 2050 in the software ENVI-met shows that Stortorget would become a cooler space to stay in if the square was to be redesigned.

Main title:Det svala torget
Subtitle:att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor
Authors:Hansson, Lisa and Olsson, Jenny
Supervisor:Norfall, Lisa and Blennow, Kristina
Examiner:Lindholm, Gunilla and Aagaard Hagemann, Frederik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klimatanpassning, värmebölja, gestaltning, gestaltningsverktyg, värmestress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18051
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18051
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 07:29
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics