Home About Browse Search
Svenska


Bauer, Sara and Söderberg, My, 2019. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
33MB

Abstract

Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner.

Med ett växande Malmö och ett ställningstagande att inte exploatera värdefull jordbruksmark blir utrymmet för förtätning en het debatt och vi vill slå ett slag för grönstrukturens plats och betydelse i en integrerad stad. Vi vill lyfta fram det enskilda trädets och den sammanhängande grönstrukturens kvaliteter och funktioner och sätta dem i perspektivet staden och framtiden.

Resultatet av detta arbete är dels en övergripande grön strategi i form av ett grönstråk längs överdäckningen som vi kallar “Kontinentalstråket”, dels ett gestaltningsförslag för en ny park, “Sophialunden”. Sophialunden blir en del i en ännu större park då den kopplar ihop två befintliga parker, Enskifteshagen och Rosengårdsfältet. Dessa tre parker tillsammans har vi valt att kalla för “Östra parken”. Kontinentalstråket och Sophialunden knyter tillsammans ihop befintlig grönstruktur på båda sidor om järnvägen och skapar nya robusta grönstråk kors och tvärs i östra Malmö.

Förslaget är visionärt och presenteras i syfte att skapa diskussion om Malmös framtid då beslut som tas idag kan påverka möjligheterna för stadens framtida utveckling och överdäckning av Kontinentalbanan.

,

Imagine that one of Malmö´s biggest barriers disappeared - as a huge dike from Kirseberg in the north to Fosie in the south lies the railway that divides the eastern parts of Malmö from the rest of the city. Surrounded by residential areas, schools, businesses and more, the railway is an expansive barrier in the cityscape. Imagine the railway under ground and overbuilt - What possibilites could that bring to the new cityscape?

This visionary thought was the start to our master project and the precursor to the work we have done. The objective with the master project is an investigation and demonstration of how Malmö could develop if the railway barrier dissappears, with a focus on green structure and using landscape architecture as a tool. Malmö is expanding and the need to prevent the exploitation of valuable agricutural fields, densification of urban space has become a heated debate. Consequently, we want to emphasize the role of green structure as an important and significant player in the construction of an integrated city. We also want to highlight the qualities and functions of a single tree and the connected green structure, and look at them from the perspective of the city and the urban spaces with the future in mind.

The result of this work is partly a general strategy - a green pathway for the overbuild which we call “Kontinentalstråket”, and partly a design proposal for a new park called “Sophialunden”. Sophialunden connects two existing parks which results in a new, even bigger park which we call “Östra parken”. Both of these new structures, Kontinentalstråket och Sophialunden, connects existing green structures on both sides of the railway, and creates new robust green corridors intercrossing the eastern part of Malmö.

The proposal is visionary and written with the objective to create a discussion about Malmö´s future as the decisions taken today can affect the future development of the city and the chances of overbuilding Kontinentalbanan.
Abstract

Main title:Kors och tvärs
Subtitle:en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö
Authors:Bauer, Sara and Söderberg, My
Supervisor:Bergsjö, Ann and Dahl, Caroline
Examiner:Wingren, Carola and Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, grönstruktur, urban grönska, förtätning, överdäckning, Kontinentalbanan, Malmö, Sofielunds industriområde, snabbcykelstråk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Mar 2019 09:34
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics