Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Johanna and Olsson, Emma, 2023. En entrégestaltning med dagvattenlösningar samt vegetationsval : ett samarbete mellan en landskapsingenjör och en trädgårdsingenjör. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Det här arbetet sammanfattas under 15 högskolepoäng, där vi är två skribenter
från två olika kandidatprogram. Trädgårdsingenjörsprogrammet - Design samt landskapsingenjörsprogrammet. Vi var intresserade av hur samarbetet mellan våra kompetenser från våra olika utbildningar skulle fungera. I arbetslivet samarbetar personer med våra titlar i olika projekt, vilket fick oss att vilja starta samarbetet redan
under skoltiden och se hur den dynamiken fungerar.
Kandidatuppsatsen har sitt fokus på olika lösningar för dagvatten i urban miljö.
Platsen som arbetet berör är Polhemskolan i Lund, där vi har tagit fram tre olika
lösningar för platsen. Vi upplever att platsen inte visar på sin funktion, att vara en
entréyta till skolan och därför vill vi gestalta om platsen för att skapa en tydligare
och pampigare entré. Utformningen på de olika lösningarna är gjorda efter flödesberäkningar för dagvattnet. Beräkningarna innefattar totala dagvattenflöden samt
magasineringskapacitet.
För de olika dagvattenlösningarna har vi även tagit fram vegetationsförslag, inkluderande: träd, buskar, perenner samt prydnadsgräs. Då lösningarna har olika ståndort,
ser vegetationen olika ut i bäddarna. Både torrare, våtare samt fluktuerande bäddar. Vegetationen bidrar både med ekosystemtjänster- samt estetiskt värde för urban
miljö, vilket inkluderar entréytan. Vi vill belysa dessa värden på entréytan vilket
gör att växtvalen samt placeringen har ett stort fokus i detta arbete.

,

This examination is summarized during 15 hp points, where we are two writers
from two different bachelor’s program. Horticultural Management: Garden Design
- Bachelor´s Programme and Landscape Engineer Programme. We were interested
in how the collaboration between our competencies from our different educations
would work. In our future working life, people with our titles collaborate during
different projects, which made us want to start this collaboration already during
our education.
The bachelor thesis focuses on different solutions for stormwater in urban landscapes. The site for this project is the entrance area to the high school Polhem, where
we have produced three different solutions for the site. Our experience is that the
area’s function does not show its potential, which is an entrance area. That is why we
want to design an area that improves the functions with a clear and grand entrance.
The design of the various solutions are based on calculations of stormwater flows.
The calculations include total stormwater flows and storage capacity.
We have also produced plantingproposals for the various stormwater solutions, including trees, shrubs, perennials and ornamental grass. As the solutions have different
locations, the vegetation looks different in the respective planting beds. There are
both drier, wetter and fluctuating beds. The vegetation contributes both with ecosystem services, as well as aesthetic value for the urban environment, which includes
the entrance area. We want to highlight these values in the entrance area, which
means that plant selection and placement have a large focus in this work.

Main title:En entrégestaltning med dagvattenlösningar samt vegetationsval
Subtitle:ett samarbete mellan en landskapsingenjör och en trädgårdsingenjör
Authors:Jacobsson, Johanna and Olsson, Emma
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC, LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltning, regnbädd, dagvattenhantering, dagvattenlösninga, dagvattenberäkningar, vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19544
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19544
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2023 11:47
Metadata Last Modified:10 Oct 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics