Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Moa, 2020. Den sociala vintergågatan : en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
756kB

Abstract

En gågata är en bilfri och ofta central plats i staden och är således sannolikt en bra arena för folkliv och social interaktion. Det finns forskning kring social interaktion och temporär arkitektur, men det saknas relevant forskning kring temporär arkitektur på gågator vintertid. Arbetets syfte är att ge en introduktion till och utforska vilken betydelse temporär arkitektur skulle kunna ha för att främja social interaktion på en gågata på vintern. Uppsatsen är baserad på en tvådelad litteraturstudie som redogör för social interaktion i gågatumiljö samt hur social interaktion påverkas av vintern. Exempel på temporär arkitektur redovisas sedan och diskuteras utifrån kriterier framtagna från litteraturstudien. Social interaktion är ett brett fenomen som kan innebära allt från en känsla av samvaro med andra till möten främlingar emellan. Eftersom människor dras till redan befolkade platser, och social interaktion främjas av social aktivitet, påverkas social interaktion positivt av att människor stannar upp och dröjer sig kvar vid en plats. Obekvämt vinterväder och mörker hindrar de aktiviteter som till stor del ligger till grund för social interaktion. Detta ställer högre krav på en intresseväckande miljö i vintertid. Vintern ställer även krav på skydd mot vädret, en bättre kontakt med husen och dess verksamheter, bekväma sitt- och ståplatser samt belysning. Studien visar att temporär arkitektur kan ha en betydelse i främjandet av variation, intresseväckande miljöer, lekfullhet, multifunktionalitet och flexibilitet på en gågata på vintern. Temporär arkitektur kan sannolikt bidra till att främja social interaktion på en gågata på vintern. Däremot behövs fler undersökningar göras på ämnet, med fler aspekter inkluderade, för att kunna dra generella slutsatser.

,

A pedestrian street is a car-free and often central place in the city, and is therefore likely a good arena for public life and social interaction. The purpose of this thesis is to introduce and explore what significance temporary architecture could have to promote social interaction on a pedestrian street in the winter, as there is a need for research in this area. The thesis is based on a two-part literature study that describes social interaction in a pedestrian environment, and how interactions are affected by winter. Examples of temporary architecture are then reported and discussed, based on criteria developed from the literature study. Social interaction is a broad phenomenon that can mean everything from a feeling of being together with others, to befriending strangers. People are attracted to populated places, and social interaction is promoted by social activity. This means that if people stop to linger in a place, a positive spiral is created, promoting both social activity and social interaction even further. Uncomfortable winter weather and darkness prevent the activity that largely forms the basis of social interaction. This results in higher demands on an interesting environment. Winter also demands protection from the weather, a better contact with buildings and their activities, comfortable seating and standing, and better lighting. This study shows that temporary architecture can matter in promoting variation, interesting environments, playfulness, multifunctionality, flexibility to pedestrian streets in wintertime. As a result, temporary architecture could contribute to promote social interaction on a pedestrian street in the winter. However, more research incorporating other aspects of the subject is needed, in order to be able to draw general conclusions.

Main title:Den sociala vintergågatan
Subtitle:en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.
Authors:Lindström, Moa
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:temporär, arkitektur, social, interaktion, gågata, vinter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2020 10:02
Metadata Last Modified:19 Jun 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics