Home About Browse Search
Svenska


Berggren, Amy, 2015. Skelettjord - ur trädens synvinkel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I den här studien jämförs skelettjordar från olika platser i Malmö stad. Texten börjar med att presentera olika sätt att bygga skelettjordar på. Den går igenom Stockholmsmodellen, Cornellmodellen och pimpstensskelettjord. Dessa, och även andra varianter, finns på olika platser i Malmö. Platserna presenteras en och en, och växtbäddarna skissas och mäts upp. Då kan växtbäddsvolymen och det faktiska rotutrymmet räknas ut. Med det värdet så visas hur mycket som rötterna faktiskt kan nyttja jorden, och inte enbart hur stort skelettjorden är byggt. Träden på platserna inventeras och skador och vitalitet dokumenteras.

Efter att platserna har presenterats med de olika skelettjordstyperna så jämförs det faktiska rotutrymmet. Här visas eventuella samband mellan tillväxt, vitalitet och rotutrymme och slutsatser dras ur denna information. Slutligen jämförs resultatet från detta år (2015) med ett inventeringsresultat från år 2013.

De slutsatser som dras av denna studie är att med en växtbädd med mycket jord i trädgropen, och med växter som underlag istället för hårdgjord yta, så ökar tillväxten mest och träden får bäst förutsättningar för fortsatt hög vitalitet.

,

This study compares different structural soils in the city of Malmö. The text begins by presenting some different ways to construct skeletal soils. It goes through the Stockholm model, the Cornell model and skeletal soils with pumice. The sites are presented one by one, and the planting beds with sketches and measurements. Plant bed volume and the actual root space is calculated. With this value it shows how much the roots can actually utilize the earth, and not just how large the skeletal soil is built. The trees on the sites are inventoried and injuries and vitality is documented. After that the sites have been presented with the various skeletal soils as compared to the actual root space. Below are the possible links between growth, vitality and root space and the conclusions drawn from this information. And finally compares the results from this year (2015) with an inventory results from 2013. The conclusions drawn from this study is that with a plant bed with plenty of soil in the tree pit, and with plants as a basis instead of a hard surface, have the most growth and the trees get the best prospects for continued high vitality.

Main title:Skelettjord - ur trädens synvinkel
Authors:Berggren, Amy
Supervisor:Andreasson, Frida and Fransson, Ann-Mari
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skelettjord, trädinventering, structural soil, Malmö stad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5172
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5172
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Feb 2016 11:20
Metadata Last Modified:25 Feb 2016 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics