Home About Browse Search
Svenska


Strömqvist, Lina, 2023. Ungdomsråd: inflytande eller ”youth-washing”? : en studie om ungdomsrådens möjligheter att göra ungdomars röster hörda och delaktiga i en hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns ett stort behov av att göra ungdomar delaktiga i kommunernas utveckling. Offentliga rum är sällan anpassade efter ungdomars behov, trots att de har en viktig roll för ungdomars utveckling. Ungdomar är dessutom experter på att vara ungdomar och är, tillsammans med barn, den generation som längst kommer leva med konsekvenserna av besluten vi tar idag. Utöver positiva effekter för våra livsmiljöer, kan ungdomsdeltagande leda till att ungdomar känner sig
som en del av samhället, lär sig hur det demokratiska systemet fungerar och utvecklar ett intresse för samhällsutveckling. Den stora frågan är hur ungdomsdeltagandet ska utformas. I den här studien har jag undersökt fenomenet ungdomsråd, vilket är ett opolitiskt
inflytandeforum för ungdomar att lyfta sina åsikter och idéer i sin hemkommun. Syftet med studien är att förstå ungdomsrådens roll i att göra ungdomars röster hörda och bidra till en hållbar stadsutveckling. Studien är utformad som en fallstudie och resultatet baseras på
intervjuer med ungdomar och politiker i Helsingborgs stad och Ängelholms kommun. Slutsatserna är att ungdomsråden har brister och begränsade möjligheter till inflytande, men att
de ändå upplevs som meningsfulla av både ungdomar och politiker. Det är också viktigt att se att ett meningsfullt deltagande har ett egenvärde även när möjligheterna till inflytande är små. Avslutningsvis har ungdomsråden idag en liten roll i den hållbara stadsutvecklingen, men det
finns potential att få en mer betydande sådan.

,

There is a great need to involve young people in urban development. Public spaces are rarely adapted to youth's needs, even though they play an important role in young people's development. Young people are experts at being young, and, along with children, are the generation that will experience the consequences of the decisions we make today to the largest extent. In addition to youth participation having positive effects on our physical environment, it can lead to young people gaining a sense of belonging, learning how the democratic system works and developing an interest in community development. One question remains: how should youth participation be designed? In this study, I have investigated youth councils, which are non-political forums for youth participation in local decision-making. The purpose of this study is to understand the role of youth councils in making young people's voices heard and contributing to sustainable urban development. The study is designed as a case study and the
results are based on interviews with young people and politicians in Helsingborg and Ängelholm. Findings show that even though youth councils are flawed and have limited
opportunities for higher levels of participation, they are still perceived as a meaningful form of participation by both young people and politicians. It is therefore important to see that meaningful participation has intrinsic value even if the possibilities for true impacts on example
physical environment and public policy are small. Today, youth councils play a small role in sustainable urban development but have the potential to play a more significant role

Main title:Ungdomsråd: inflytande eller ”youth-washing”?
Subtitle:en studie om ungdomsrådens möjligheter att göra ungdomars röster hörda och delaktiga i en hållbar stadsutveckling
Authors:Strömqvist, Lina
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Jansson, Märit and Andreasson, Dennis
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM012 Sustainable Urban Management - Master's Programme, 120.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ungdomsråd, ungdomsdeltagande, meningsfullhet, inflytande, samhällsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19595
Language:Swedish
Deposited On:28 Nov 2023 06:58
Metadata Last Modified:01 Dec 2023 15:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics