Home About Browse Search
Svenska


Rönnertz, Susann, 2013. Hybridskulpturer : gestaltningar med ljus och växter i offentlig miljö . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Arbetet handlar om hur växter och ljus kan förenas till en helhet i permanenta konstnärliga gestaltningar – hybridskulpturer – i offentlig miljö. Konceptet med växter och ljus där alla beståndsdelar samverkar och bildar en helhet, en slags levande organism, utvecklas i två gestaltningsuppdrag: Genius Loci vid Kv Caroli i Malmö och Insight Out på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Frågeställningarna tar upp platsens betydelse, ståndort och växtval, vilka andra komponenter som krävs förutom växter och ljus, vilken hänsyn som måste tas till uppdragsgivarna och till användarna, vilka teoretiska och praktiska utmaningar man ställs inför samt hur man med både växter och ljus kan förstärka dynamiken i gestaltningarna. Syftet är att ge en så heltäckande bild som möjligt av designprocessen kring Genius Loci samt delar av det praktiska arbetet med det pågående genomförandet av verket. Förslaget till min första hybridskulptur Insight Out behandlas också men i mer begränsad omfattning. I designprocessen har jag använt mig av modellen analys – koncept – gestaltning som metod och verktyg. Olika platser behöver olika gestaltningar även om grundkonceptet är samma. I Malmö blir resultatet en rund form, ett focus, med torktåliga växter och höga ljusstänglar och i Göteborg en avlång slingrande form med lägre ljusstänglar i en upphöjd växtbädd och skuggtåliga växter. Möjligheterna att vidareutveckla detta koncept på nya platser och i olika sammanhang med andra förutsättningar att ta hänsyn till vad gäller ståndort och annat verkar vara oändliga.
Avslutningsvis vill jag nämna att det blir invigning av Genius Loci, vid Kv Caroli i Malmö blir den 13 juni 2013.

,

The work is about how plants and lights can be united into a whole in permanent artistic depictions - hybrid sculptures - in public places. The concept of plants and light where all the components interact and form a whole, a kind of living organism developed in two design tasks: Genius Loci at Kv Caroli in Malmö and Insight Out at Sahlgrenska Sjukhuset in Gothenburg. These questions raise the importance of place, habitat and choice of plants, what other components are required in addition to plants and light, what considerations must be made to clients and users, the theoretical and practical challenges they face and how the plants and lighting can enhance the dynamics in the design area. The aim is to provide as comprehensive a picture as possible of the design process around the Genius Loci, and parts of the practical work of the ongoing implementation of the work. The proposal for my first hybrid sculpture Insight Out is also treated but in a more limited form. In the design process, I have used the model analysis - concept - design as a method and tool. Different places have different configurations, although the basic concept is the same. In Malmö, the result is a round shape, a focus, with drought-resistant plants and high lightstalks and Gothenburg an elongated serpentine shape with lower lightstalks in a raised bed and shade tolerant plants. Opportunities to further develop this concept in new places and in different contexts with different conditions to consider in terms of habitat and other things seem to be endless. Finally I will mention that there will be the inauguration of Genius Loci, at Kv Caroli in Malmö the 13th June 2013.

Main title:Hybridskulpturer
Subtitle:gestaltningar med ljus och växter i offentlig miljö
Authors:Rönnertz, Susann
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Thorpert, Petra
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Hybridskulptur, gestaltning med ljus och växter, offentlig miljö, ljuskonstverk, Genius Loci, Kv Caroli, Eryngium yuccifolium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2539
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2539
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2013 14:07
Metadata Last Modified:05 Jul 2013 14:07

Repository Staff Only: item control page