Home About Browse Search
Svenska


Sturesson, Kristian and Tesch, Henrik, 2007. Studier av svaga och kraftiga höstrapsbestånd i Skåne 2006-2007. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
741kB

Abstract

Under hösten 2006 och våren 2007 följdes 20 st höstrapsfält. Bestånden studerades och graderades för att ge ett underlag till en inbördes jämförelse. Odlingsinsatserna har också analyserats och ett flertal intressanta resultat kan påvisas. Övervintringen har en fundamental betydelse i svensk höstrapsodling, dagens sortmaterial är dock mycket vinterhärdigt och i kombination med att höstarna blivit allt längre och varmare på senare tid ökar flexibiliteten vid val av tidpunkt för jordbearbetning och etablering. Daggradsberäkningar är en värdefull informationskälla som tas fram ur klimatdata. Med hjälp av daggradsberäkningar vet vi ungefär när ett bestånd ställer om till att bilda stjälk som skjuter på höjden. Detta inträffar vid ca 500 daggrader och accelererar vid höga kvävegivor. Stjälksträckningen bidrar till att tillväxtpunkten lämnar den skyddande miljön som råder i marknivån och risken ökar att plantan fryser ihjäl under vinter och vår. Pålrotens tillväxt i längd och bredd sker proportionellt och storleken ökar ju fler daggrader som uppnås. Däremot har inte kvävegivans storlek påverkat rottillväxten. Höstraps kan etableras på ett flertal sätt. Studien visar att bestånd som etablerats med såmaskin har tenderat till att vara mer homogena än bestånd etablerade enligt den så kallade Vemmerlövsmetoden. Studien visar att plantor med minst 8 cm pålrot, 8 mm rothalsdiameter och 8 blad övervintrar bättre än klena bestånd. Grov rothals eller många blad har avsevärt förbättrat övervintringen. Nästan samtliga fält passerade 500 daggrader hösten 2006. I samband med detta har noterats en avsevärd stjälksträckning.

,

The wintering has had a fundamental importance in Swedish winter oilseed rape
cultivation. The present varieties are however winter hardy and in combination with
autumns becoming longer and warmer, it increases the flexibility in time for tillage and
planting.
Twenty winter oilseed rape fields were studied in autumn 2006 and spring 2007. The
plant stand characters were measured to compare the fields and the cultivation technique
used and several interesting conclusions were drawn.
Day Degree calculation has shown that the plant starts bolting at about 500 DD (base 5
°C) increasing with increased nitrogen access. When the stalk grows, the growing point
leaves the protective ground level conditions and the risk of plant death due to cold
climate during winter and spring increases. We also found that there is a relation
between root width and length. The root becomes larger with an increasing DD.
However we also found that higher than recommended nitrogen fertilisation did not
increase root growth. Tillage and seeding of winter oilseed rape can be done in many
ways. Our results showed that plant stands were more homogenous when planted with
seeders compared with the method so called “Vemmerlövsmetoden” where the seeds are
spread with a spreader and worked in with a cultivator.
A plant stand that is not to dense enables the plants to form a thick rootneck of at least 8
mm and at least 8 leaves whit less winter reduction in plant number, giving a good start
the next spring with many side branches leading to high yield.

Main title:Studier av svaga och kraftiga höstrapsbestånd i Skåne 2006-2007
Authors:Sturesson, Kristian and Tesch, Henrik
Supervisor:Gunnarsson, Albin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:52
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:höstraps, övervintring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 11:44
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 11:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics