Home About Browse Search
Svenska


Tiderman Häll, Amanda and Lennefors, Veronica, 2021. Platser planerade för det oplanerade : om att ta det offentliga rummet i anspråk. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Stadsutvecklingen har genomgått flera transformationer under historien. Vår samtida stadsplanering präglas av effektivitet och högt tempo. Detta görs ofta på bekostnad av människans behov av platsskapande, som blir åsidosatta. Under de senaste årtiondena har dock en rörelse vuxit fram som uppmanar planerare att inkludera ett medborgarperspektiv och deltagande. Idag är ämnet mycket omtalat och flera metoder har uppkommit som ska engagera och knyta an invånarna till den planerade platsen.
Genom en fallstudie utförd i Jubileumsparken, Göteborg, har tre metoder identifierats för inkludering och
deltagande. Dessa metoder är open calls, exkludera för att inkludera samt temporära prototyper. För att få
en djupare förståelse för metoderna har en intervju utförts med två personer som varit delaktiga i projektet. En intervju av en extern sociolog har även utförts. Sammanfattningsvis har metoderna varit framgångsrika men vi har upptäckt att begreppet medborgardialog och dess metoder innefattar en hög komplexitet. Nyckeln för att uppnå framgångsrika stadsrum som inkluderar medborgardeltagande kräver lokalkännedom, tillit mellan beslutsfattare och medborgare samt förståelse för platsens identitet.

,

Urban planning has historically had several transformations. Our current urban planning is influenced by efficiency and rapid pace. This is often done at the expense of the people’s need to create their surrounding spaces in the urban context. Though, during the last decades, a movement has grown that encourages planners to include the perspective and participation of citizens. Today these subjects are frequently brought to attention and several methods have been created to engage with and connect to the people using the space in question. Through a case study made in Jubileumsparken, Gothenburg, three methods have been identified for the purpose. The methods are open calls, exclude to include and temporary prototypes. To get a deeper understanding of the methods an interview took place with two people who've been participating in the project. We also had another interview with an external sociologist. In summary the methods used in the project have been successful, though we have discovered the complexity of practicing citizen dialogue and it’s methods. The key to reach a successful urban environment that includes citizen participation requires knowledge of local culture, trust between the administration and citizens as well as an understanding of the place's identity.

Main title:Platser planerade för det oplanerade
Subtitle:om att ta det offentliga rummet i anspråk
Authors:Tiderman Häll, Amanda and Lennefors, Veronica
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:delaktighet, placemaking, platstillhörighet, temporära strukturer, stadsplanering, medborgardialog, offentliga rum, placemaking, place attachment, temporary structures, urban planning, citizen dialogue, participation, public space
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17037
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17037
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2021 11:19
Metadata Last Modified:18 Aug 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics