Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Emma, 2016. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Denna kandidatuppsats är en studie av UNHCR:s (The United Nations High
Commissioner for Refugees) riktlinjer för planering och uppbyggnad av
flyktingläger, flyktingars möjlighet till att skapa sig ett hem samt fenomenet
urbanisering i flyktingläger. Litteraturstudier samt en intervju har gjorts för
att försöka besvara hur UNHCR:s riktlinjer svarar mot flyktingars behov av
en boplats, hur de skulle kunna utvecklas och vilka värden som finns i
urbana miljöer. Syftet med studien har varit att förstå hur urbaniseringen av
flyktingläger tar form, varför den sker och att utmana bilden av en boplats.
Resultatet av litteraturstudierna visar att det pågår en
urbaniseringsprocess i flyktingläger samt att den är ett resultat av
flyktingarnas behov av ett hem. Resultaten visar också att riktlinjerna för
planering och uppbyggnad av flyktingläger behöver förbättras och det riktas
stark kritik från forskare och experter. Riktlinjerna behöver inkludera vikten
av att bygga och planera efter platsspecifika egenskaper så väl som efter
flyktingars kulturella och sociala behov. Beräkningarna gällande
flyktinglägrets area behöver också förbättras för att bättre hantera utveckling
och tillväxt som en följd av urbaniseringen av flyktingläger.
UNHCR kritiserar uppbyggnaden av flyktingläger som en
lösning på flyktingsituationen samtidigt som mer än hälften av världens
flyktingar söker sig till städer och urbana miljöer. Trots att majoriteten av
flyktingar väljer att bosätta sig i urbana miljöer fortsätter flyktingläger att
byggas. De byggs i brist på alternativ och i brist på lösningar av de fortsatt
utdragna flyktingsituationerna. Resultat visar att de urbana värden som
flyktingar söker i sin tillflyktsort berör olika möjligheter. Som exempelvis
möjligheten att känna tillhörighet, att kunna påverka sin egen miljö, att
kunna röra sig fritt och möjligheten till självförsörjning. En huvudsaklig
slutsats blir att landskapsarkitektens och den urbana planerarens kunskaper
kan vara essentiella i tillhandahållandet av dessa värden.

,

The focus of this thesis is the study of UNHCR guidelines for planning and
building refugee camps, the refugee prospect of making a home and the
phenomenon urbanization of refugee camps. Through literature studies as
well as an interview an attempt has been made to answer questions
concerning the guidelines response to refugees need of a home, how the
guidelines could be developed and values found in urban environments. The
purpose of the study has been to understand the urbanization of refugee
camps, its social and spatial expressions as well as reasons for occurring. A
second purpose has been to challenge the image of a settlement.
Results from the study showed the existence of an urbanizing
process in refugee camps as well as the process being a result of refugees’
need of a home. Results also showed the need of improving UNHCR
guidelines and them being under strong criticism. The guidelines need to
adapt to place specificity, refugees cultural and social needs as well as
development and growth as a consequence of the urbanization of refugee
camps.
UNHCR are criticizing the building of refugee camps as a
solution to the refugee situation; at the same time more than half of the
world’s refugees seek refuge in urban environments. Despite a majority of
refugees settling in urban environments refugee camps are still being built.
The planning of refugee camps continues in lack of alternatives as well as
solutions to the continuously protracted refugee situations. Results show
that urban values are defined as different possibilities. These possibilities
include influencing your own environment, belonging, moving freely and
the possibility of self-reliance. A main conclusion is that the knowledge of
landscape architects and urban planners may become essential in providing
these values.

Main title:Urbanisering av flyktingläger
Subtitle:att skapa ett hem
Authors:Henriksson, Emma
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:UNHCR, urbana värden, emergency Handbook, fysisk planering, identitet, Zaatari, Azraq
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6144
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Agricultural engineering
Agricultural structures
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2017 11:10
Metadata Last Modified:16 Jan 2017 11:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics