Home About Browse Search
Svenska


Lundholm, Ellinor, 2019. Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik : en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag är det krav på samverkan mellan aktörer på olika förvaltningsnivåer (nationell, regional och lokal nivå) inom planering och utveckling av kollektivtrafik i Sverige. De aktörer som arbetar inom området för kollektivtrafik är ofta medvetna om vikten av samverkan men forskning har visat att aktörer ändå upplever det svårt att samverka i praktiken. Det krävs förståelse för vad det beror på att samverkan är svårt och vilka utmaningar som ligger i arbetsformen för att i framtiden kunna förbättra arbetssätt utifrån helhetsperspektiv för hållbar utveckling. Undersökningens syfte blev därmed att förstå samverkan inom ramen för en utvecklad regional tågtrafik. Anledningen till att undersökningen avgränsades till regional tågtrafik är att järnvägssystemet har en inneboende komplexitet som kräver att aktörer på olika förvaltningsnivåer samverkar. Undersökningen tittar på möjligheter och problem med samverkan i två olika exempel, järnvägssträckningar, som utgår ifrån Nässjö. Dessa exempel är framtagna tillsammans med Nässjö kommun. Dessutom undersöks olika aktörers uppfattningar om samverkan och jämförs med teorier inom ämnet.

Det har utförts sju semi-strukturerade intervjuer med kommuner, regioner (länstrafikbolag) och Trafikverket i Region Jönköpings län, Region Halland och Region Kalmar län. Det har också utförts kompletterande dokumentstudier. Resultatet visar att det finns både möjligheter och problem med de båda exemplen där det bland annat läggs resurser på ökat resande, satsas på infrastrukturutbyggnad och godsfrågor som drivs av aktörer underifrån. Problemen är kopplade till långa processer, ekonomiska förutsättningar och bristande samhällsekonomisk lönsamhet. Olika aktörers uppfattningar om samverkan och faktorer för en framgångsrik sådan tenderar att likna varandra och så även teorier om samverkan.

,

In planning and development of public transport in Sweden today there is requirements for collaboration between actors on different levels of public administration (national, regional and local level). Actors involved in planning and development of public transport are often aware of the importance of collaboration but research show that actors experience difficulties with collaboration in practice. Understanding of what the difficulties with collaboration depends on is needed and what the challenges are in the governance, to improve working from a holistic perspective on sustainable development in the future. The purpose of this study is therefore to understand collaboration in the framework development of regional train travel. The reason why the study focuses on regional train travel is that railway systems are complex and requires actors on different levels of public administration to collaborate. The study examines the opportunities and problems with collaboration in two different examples, railway lines, that proceeds from Nässjö. These examples has been elaborated together with the municipality of Nässjö. The comprehension of collaboration among different actors is also examined and compared with theories.

This study is based on seven semi-structured interviews with municipalities, regions (public transport operators) and Trafikverket (Swedish Transport Administration) in Region Jönköping County, Region Halland County and Region Kalmar County. Additional document studies were also carried out in the study. The results show that there are both opportunities and problems in the two examples, for instance increased travel,investments in infrastructure and in matters of freight transport. The problems are connected to long processes, economic issues and lack of profitability in national economy. The comprehension of collaboration among different actors and factors for such to be successful tend to resemble each other and the theories of collaboration.

Main title:Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik
Subtitle:en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan
Authors:Lundholm, Ellinor
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Bucht, Eivor
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:samverkan, regional tågtrafik, järnväg, flernivåförvaltning, flernivåstyrning, aktörer, kollektivtrafik, planering, utveckling, landsbygd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11004
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11004
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2019 11:56
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics