Home About Browse Search
Svenska


Åström, Linnéa, 2017. Hur gröna tak och gatuträd påverkar luftkvalitet i staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Syftet med examensarbetet har varit att studera om gröna tak och gatuträd kan påverka luftkvaliteten i urbana miljöer.
Resultatet från litteraturstudien visar ett samband mellan luftkvalitet och vegetation, där både gatuträd och gröna tak i urbana miljöer ingår. I gaturum är trafiken en stor utsläppskälla och bidragande faktor till ökade koncentrationer av luftföroreningar. Det är främst kvävedioxid, partiklar och marknära ozon som resulterar i skadliga nivåer. Vegetation i stadsmiljö kan ha både positiv och negativ inverkan på luftkvalitet. Fördelen med att införa mer grönt i urbana miljöer är dess egenskaper som gör att partiklar deponerar på vegetationsytan. När partiklar deponerar på vegetationen minskar partikelhalten i atmosfären. Nackdelen är när träd i gaturum begränsar vinden genom att vara ett hinder för luftflödet. Det är problematiskt att plantera träd i urbana miljöer där det redan är trånga och hårdgjorda utrymmen. Tak utgör upp mot halva stadens hårdgjorda ytor, ett alternativ är att anlägga gröna tak för att få in mer grönt i staden. Gröna tak hindrar inte luftflödet och bidrar till ökad deposition av luftföroreningar i urbana miljöer.
Slutligen krävs planering redan vid projektering för att undvika höga koncentrationer av partiklar i gaturum. Gröna tak kan anläggas i syftet att öka depositionsytor i staden och bidra med luftflöde i gaturum. Intensiva gröna tak anläggs med fördel nära en stark källa medan extensiva gröna tak anläggs i syftet att minska bakgrundsluften av partiklar.

Main title:Hur gröna tak och gatuträd påverkar luftkvalitet i staden
Authors:Åström, Linnéa
Supervisor:Emilsson, Tobias
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:luftföroreningar, luftkvalitet, vegetation, gröna tak, deposition, spridning, luftflöde, partiklar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9147
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9147
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Dec 2017 08:46
Metadata Last Modified:04 Dec 2017 08:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics