Home About Browse Search
Svenska


Svedberg, Martin, 2005. Tjäna pengar som gräs?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
187kB

Abstract

The producers of grain in Sweden are facing a rough future. The competition is getting harder all the time, in Sweden, in EU and also from the "world market". The producers have to be more efficient and have to have bigger units. Many producers might have to look for new alternative production opportunities. In this examstudies I have chosen to investigate the production of lawn.
I think lawn could be an alternative to grain production. Production of lawn do not need as big area and it is a more extensive production that gain bigger profit compared to grain. In this study I have investigated how to produce lawn.
Some of my issues where: what kind of machinery do I need, what is the best kind of soil and how to harvest it. I have also made a calculation that includes costs and profits.
For my research I have used two companies (Skånefrö AB and Weibulls AB), different kind of brochures and a year book from Maskinringen. The calculations shows that it can give a lot of money when producing lawn, but the investments to start producing are big. The production is very sensitive for changing in the market, and there is right now no need fore more producers. When starting a lawn production you have to be careful and consider the fast changes in the market.

,

Spannmålsproducenterna i Sverige möter en allt tuffare framtid. Konkurrensen hårdnar hela tiden,
här i Sverige, inom EU och även från andra aktörer på världsmarknaden. Hela tiden ställs det krav på
producenten att både bli effektivare och ha större enheter. Många lantbrukare måste pga
konkurrensen därför börja se sig om efter alternativa produktionsgrenar inom sitt företag.
I detta examensarbete har jag därför valt att undersöka produktion av färdig gräsmatta, då detta
skulle kunna kan vara ett alternativ till spannmålsodling. Gräsmattodling kräver förhållandevis liten
areal och är en mycket mer extensiv odling som ger större intäkter per ha.
Jag har i detta arbete undersökt hur man ska gå till väga för att producera gräsmatta t ex vilka
specialmaskiner som krävs utöver dom man har när man producerar spannmål, vilka jordar som
gräset måste ha för att växa och kunna rullas upp etc. Jag har även gjort en kalkyl på vad det kostar
att producera gräsmatta och vilken eventuell vinst det ger. Som underlag har jag haft två företag
(Skånefrö AB och Weibulls AB), broschyrer och maskinringens årsbok 2004.
Mina kalkyler visade att det är relativt lönsamt att producera gräsmatta, men att stora investeringar
krävs och därav ett stort eget kapital för att kunna komma igång.
Odlingen är väldigt konjunkturkänslig och marknaden ganska mättad vad gäller odlare, därför bör
kalkylerna tolkas med viss försiktighet vad gäller lönsamhet och framtida nystartande av
gräsmattsproduktion.

Main title:Tjäna pengar som gräs?
Authors:Svedberg, Martin
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:67
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gräsmatta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 11:53
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics