Home About Browse Search
Svenska


Ghoreishi, Armin, 2023. Förutsättningar för samverkan : lärdomar om samverkansprocesser i fallet CTC. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Svenska kommuner har rekommenderats att använda samverkan som arbetsmetod för att främja den sociala hållbarheten. Syftet med studien är att diskutera teorier och fall av samverkan för att skapa bättre förståelse för samverkansförutsättningar genom att diskutera Huxham och Vangens teorier i relation till CTC:s samverkansprocess för område 11. Metoderna som använts i studien är en
litteraturstudie, intervjuer och en dokumentstudie Resultatet tyder på att områdesteamet drivs av ett
moraliskt imperativ att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor och att samverkan är en förutsättning
för att lyckas. Vidare pekar resultatet på att aktörer involverade i samverkansprocesser måste ha en
gemensam målbild, rätt inställning, god kommunikation, vara lokalt förankrade, finna gemensamma intressen och ha en naturlig koppling till andra verksamheter samt kunna samverka med politiker. Det måste även finnas rätt administrativa förutsättningar, beslutsfattande som varierar på makro- och mirkonivå samt ett resursutbyte grundat på kapacitet och vilja.

,

Swedish municipalities have been advised to use collaboration as a working method to benefit social
sustainability. The purpose of this study is to discuss theories and cases of collaboration to create a
better understanding of collaboration processes by discussing Huxham and Vangen's theories in relation to CTC's collaboration process for district 11. The methods used are a literature study, interviews and a document study The result indicates that the area team is driven by a moral
imperative to improve the growing up conditions of children and young people and that collaboration is a prerequisite for success. Furthermore, the results indicate that actors involved in collaboration processes must have common goals, the right attitude, communicate well, be locally rooted, find common interests and have a natural connection with other businesses and be able to collaborate with
politicians. There must also be the right administrative conditions, a decision-making that varies at macro and micro level, and a resource exchange based on capacity and willingness.

Main title:Förutsättningar för samverkan
Subtitle:lärdomar om samverkansprocesser i fallet CTC
Authors:Ghoreishi, Armin
Supervisor:Alfengård, Matilda
Examiner:Peterson, Anna and Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:samverkan, Huxham, Vangen, sociala innovationer, New public Governance, Communities that care, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20008
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20008
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2024 07:01
Metadata Last Modified:14 Jun 2024 14:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics