Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Frida, 2021. Social hållbarhet som mål i stadsutvecklingen : medborgardeltagande roll i att uppnå det. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
492kB

Abstract

Jag ämnar med denna uppsatsen att vidga min egen förståelse om vad social hållbarhet är samt vilka svårigheter och utmaningar som finns i samband med att använda social hållbarhet som mål inom hållbar stadsutveckling. Uppsatsen kommer inledningsvis ge en kortfattad redogörelse för begreppet hållbar utveckling och de nyanser som utmärker begreppet. Därefter kommer begreppet social hållbarhet att tas upp, samt olika tolkningar och förhållningsätt till begreppet lyftas. Vidare, med kunskap om dessa begrepp samt deras begräsningar, kommer begreppet social hållbarhet som mål inom stadsutveckling att granskas, varefter uppsatsen främst kommer begränsa sig till hur begreppet används inom stadsplanering i städer, samt hur det identifieras inom stadsutvecklingen. Därefter kommer begreppet medborgardialog att lyftas, med exempel på hur det kan främja parametrar för social hållbarhet, samt medförda risker. Utöver detta tillkommer bidrag från hur två svenska arkitektbyråer arbetar med medborgardialoger och uppföljning av socialt hållbarhetsmål. Slutligen, efter ovannämnda begrepp har lyfts och nyanserats tillräckligt för diskussionsändamål kommer social hållbarhet som mål inom stadsutvecklingen diskuteras, samt kopplas till vilken mån medborgardialogen kan främja det.

,

With this thesis, I intend to broaden my own understanding of what social sustainability is and what challenges exist in relation to using social sustainability as a goal in sustainable urban development .The thesis will initially give a brief account of the concept of sustainable development and the nuances that characterize the concept. Thereafter, the concept of social sustainability will be addressed, and various interpretations and approaches to the concept will be raised. Furthermore, with knowledge of these concepts and their limitations, the concept of social sustainability as a goal in urban development will be examined, after which the thesis will mainly be limited to how the concept is used in urban planning in cities and identified in urban development. Thereafter, the concept of citizen dialogue will be raised, with examples of how it can promote parameters for social sustainability, as well as the risks involved. In addition, there are contributions from two Swedish architectural firms, giving examples of how one can work with citizen dialogues and follow-up on social sustainability goals. Finally, after the above-mentioned concepts have been raised and nuanced sufficiently for discussion purposes, social sustainability as a goal of urban development will be discussed, and linked to the extent to which the citizens' dialogue can promote it.

Main title:Social hållbarhet som mål i stadsutvecklingen
Subtitle:medborgardeltagande roll i att uppnå det
Authors:Nilsson, Frida
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:social hållbarhet, medborgardialog, hållbar utveckling, stadsutveckling, urban development, social ecuity, social sustainability, meborgardelaktighet, boendedelaktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17391
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17391
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Nov 2021 09:10
Metadata Last Modified:30 Nov 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics