Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Freddy, 2008. Är GPS-styrning lönsamt. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
927kB

Abstract

GPS is perhaps the future in agriculture. The next years will show it but the precision becomes only better and better and the number of users becomes only more and more. This work shows experiences from today's users and how the profitability can be improved on a farm with normal plant cultivation. The aim is to show how big the actual advantage can be to have a GPS and how good precision there is with the equipment. John Deere and Trimble are the big producers of GPS equipment to the agriculture. They are two American companies and both are represented on the Swedish market. Both companies offer several alternatives regarding precision and control alternatives in the tractor. For example RTK-solutions, as simplified, with base-stations can be what ensure that there is a prolonged precision. The interviews in the paper tell clearly about the users' experiences from GPS. Often, they mean, that it slimmed-down the overlap and that is a thing that they intended most for in the beginning when they got the equipment and that they now see so many other advantages. The most valuable advantage with GPS is often the benefits for the staff. Many users will probably never again buy a tractor without auto control in the future. Experiments that were implemented the autumn 2007 shows that the precision is incredible, down to a few centimeters. Gradually as the products ascends in pinch this equipment gets to become even more interesting. All interval users say that they never again want to buy a tractor or other machine without GPS. Gradually as the number of sold GPS-equipment becomes more, perhaps the price also will fall.

,

GPS är kanske lantbrukets framtid. Framtiden kommer att visa det men noggrannheten blir
bara bättre och bättre samt användarna blir bara fler och fler. Detta arbetet visar erfarenheter
från dagens användare samt hur lönsamheten kan förbättras på en gård med normal växtföljd.
Syftet är att visa hur stor nytta man faktiskt kan ha av GPS och hur bra noggrannhet där är
med utrustningen.
John Deere och Trimble är de stora tillverkarna av GPS-utrustning till lantbruket. Det är två
amerikanska företag och bägge är representerade på den svenska marknaden. Båda företagen
erbjuder flera alternativ vad gäller noggrannhet och styrningsalternativ i traktorn. T ex RTKlösningar
som man förenklat kan säga är basstationer vilka ser till att man har en långvarig
noggrannhet.
De intervjuer som finns med i arbetet berättar tydligt om användarnas erfarenheter om GPS.
Många gånger menar de att det minskade överlappet är en sak som de tänkte mest på i början
man skaffade utrustningen och att man nu ser så många andra fördelar. De fördelarna man nu
tänker på kan vara minst lika värdefulla inte minst för personalen. Många användare kommer
förmodligen aldrig köpa en traktor utan autostyrning i framtiden.
Försök som genomfördes hösten 2007 visar att noggrannheten är oerhörd. Att kunna köra med
en precision på bara några centimeter är fascinerande. Det är också intressant att se under
vilka förhållanden man har störst nytta av GPS och autostyrning.
Efterhand som insatsvarorna stiger i pris kommer denna utrustning bara bli mer eftertraktad.
Alla användare säger att de inte vill vara utan den och det kommer de nog inte behöva vara.
Efterhand som användarna blir fler kommer kanske priserna också att falla.

Main title:Är GPS-styrning lönsamt
Authors:Bengtsson, Freddy
Supervisor:Servin, Dave
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:GPS, autostyrning, Trimble, John Deere, RTK, sf1, sf2, GPS-styrning, precisionsodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9009
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9009
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 12:40
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 12:40

Repository Staff Only: item control page