Home About Browse Search
Svenska


Lindblad, Hanna, 2016. Det lilla trädgårdsrummet : en studie med konceptlösningar i hur upplevelsevärdet kan ökas i trädgårdar med begränsad yta. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Sedan 1980-talet har antalet människor som flyttar till större städer ökat kraftigt vilket lett till stadsförtätning. Detta har i sin tur lett till att boendeytan, och grönytan, per person minskat vilket på sikt kan medföra både klimat och hälsoproblem i städerna. I tätorter och städer består nästan hälften av grönstrukturen av privata trädgårdar till småhus och radhus. I städernas centrala delar är tomterna ofta mycket små och trädgårdarna är ofta inte större än 50 kvm. En viktig aspekt i koppling till detta, är att det finns en ökad trend för tomtägare att stensätta stora delar av sin trädgård, vilket gör att mycket av den grönytepotential som finns i de privata trädgårdarna går förlorad. Det är således viktigt att ta vara på de privata trädgårdarna, öka växtligheten samt göra de trivsamma för brukare.
Då många idag väljer att endast stensätta sin trädgård eller ha en liten gräsmatta har jag i detta arbete undersökt hur ett litet trädgårdsrum kan utnyttjas och användas för att skapa fler upplevelsevärden i trädgården. Rumslighet har varit ett stort fokus och är tätt sammankopplat till upplevelse och intryck.
Undersökningen om upplevelsevärden har sammanställts i olika konceptförslag för den lilla trädgården och som således är resultatet av olika teorier och uppbyggnaden av trädgården som ett rum. I resultatet har jag kommit fram till att storleken på en trädgård inte behöver begränsa upplevelsen eller rumskänslan och det finns oändliga möjligheter att utforma även ett litet trädgårdsrum. De olika konceptförslagen kan appliceras i olika trädgårdar med anpassning och är tänkta att fungera som underlag och inspiration till tomtägare i tätbebyggelse där ytan är begränsad.

,

The number of people moving to larger cities have increased radically since the 1980s, which has led to city densification. This development has led to reduced livingspace and greenspace per person and at the same time increased the emissions, which eventually can lead to climate- and healthproblems in the cities. In urban areas and cities, almost half of the green structure consists of private gardens of small houses and chainhouses. The building plots are often very small and the gardens seldom larger than 50 sq.m. in the central areas of cities. An important aspect according to this is the increasing trend where plotowners are paving large parts of their gardens. A great potential of the green space is thereby lost in the private gardens. It is thud important to make use of the private gardens, increase the vegetation and make them pleasant for users.
As many people today choose to just pave their gardens or have a small lawn, I have in this work chosen to analyze how a small garden space can be utilized and used to create a greater value of experience for users in gardens. Spatiality has been in focus, it is closely connected to how users experience the garden and the impression of the space surrounding.
This study of experience values has been compiled in a variety of concept proposals for the small garden and thus are the result of different theories about the construction of a garden as a room. The result of my studie is that the size of a garden does not have to limit the experience or the feeling of spatiality and there are endless possibilities to shape even a small gardenspace. The different conceptual ideas can be applied in various gardens with adjustments and they are meant to serve as support and inspiration for homeowners in urban areas where the spaceis limited.

Main title:Det lilla trädgårdsrummet
Subtitle:en studie med konceptlösningar i hur upplevelsevärdet kan ökas i trädgårdar med begränsad yta
Authors:Lindblad, Hanna
Supervisor:Andersson, Julia
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädgårdsrum, konceptförslag, rumslighet, upplevelsevärde, liten trädgård, designförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6054
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:04 Nov 2016 13:50
Metadata Last Modified:04 Nov 2016 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics