Home About Browse Search
Svenska


Lingvall, Andreas, 2015. Inventering och analys av trädbestånd i arboretet Valls Hage. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Arboretet Valls Hage är ett skogsbotaniskt arboretum med fokus på ett inhemskt växtmaterial i större bestånd.Det finns ingen liknande motsvarighet i landet vilket gör att arboretets framtida utveckling är en betydelsefull fråga. Valls Hage
ligger i Gävle och arboretet påbörjades anläggas under mitten av 1950-talet.
Arbetet pågick under ledning av länsjägmästare Ragnar Bovallius med stöd från bland annat docent Tore Arnborg, docent Nils Hylander och docent Bengt Pettersson. Samtliga av landets trädarter finns representerade på området och arboretet innefattar cirka 200 olika taxa av lignoser som hämtats från många delar av landet. Det har inte gjort någon större förnyelse av arboretet på över 40 år och en oro för arboretets framtid har uttryckts i flera olika sammanhang.
Efter en period av eftersatt skötsel har ett utvecklingsarbete av nuvarande
förvaltare, Gävle kommun påbörjats. Ett flertal åtgärder har åstadkommits men
det kvarstår bland annat att utforma en skötsel- och utvecklingsplan för arboretet.
Arbetet syftar till att vara en del i ett grundarbete för ett fortsatt utvecklingsarbete av området. Arbetet besvarar frågeställningar med en utvecklad inventeringsmodell som!är tänkt att användas i ett framtida och
komplett inventeringsarbete över arboretets planterade trädbestånd.
Resultatet av inventeringsarbetet av utvalda trädbestånd visar på att en
föryngring av växtligheten är nödvändig. Inventeringen visar även på att många
unika individer har försvunnit från ytan. Framförallt är det de pionjära arterna
av det planterade materialet som tagit skada i konkurrensen från den naturliga
vegetationen. Ett fortsatt skötselarbete vid arboretet är en nödvändighet för att säkerhetsställa statusen hos den befintliga vegetationen.

Main title:Inventering och analys av trädbestånd i arboretet Valls Hage
Authors:Lingvall, Andreas
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:arboretum, inventering, inhemskt växtmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5023
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5023
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:15 Dec 2015 15:05
Metadata Last Modified:15 Dec 2015 15:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics