Home About Browse Search
Svenska


Linde, Magnus, 2004. Strategisk marknadsföring av produkter av rapsolja. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
311kB

Abstract

The background to this study is to find alternative ways of size rationalization. My vision is to
take the basic conditions and make the best and most profitable of them. I have chosen press
of rape oil because it's interesting and the investment to get started is relative small. The
opportunity to use outmoded and unrational buildings which often are found at many farms to
something that gives money instead of costs money is also an argument. The press of rape oil
can also be a way to increase the turnover or to increase employment in the company. The
pressing can also be an alternative to increase the worth of the rape that the company
produces.
The purpose is to give support for decisions about products and markets for rape oil in
different shapes. I have also evaluated the properties of the rape oil and made a review of fats
and how those influence us, something that is interesting because it can be used as argument
to sell. The fact that rape oil contents 6 % less of saturated fat than olive oil and considerable
more omega 3 is also something to use as sell argument.
I have also looked at products which can be made of rape oil and how the economy turns out
for those. Those products are oil for consumption, and to animal feed, RME, chainsaw oil, oil
for concrete shapes, oil for cleaning in asphalt construction and the reminder product,
rapeseed cookie for animal feed.
The conclusion is that a lot of products are possible to produce profitability.

,

Bakgrunden till mitt arbete är att finna alternativa vägar till att storleksrationalisera och istället utifrån de förutsättningar man har och göra det lönsammaste av dem. Mitt val har fallit på pressning av rapsolja, för att produkten är intressant och investeringen till att börja göra det är relativt liten. Även möjligheten till att kunna utnyttja orationella och omoderna lokaler som ofta finns på gårdar till något inkomstbringande istället för något kostnadskrävande har varit ett argument. Pressningen är sådeles ett alternativ för att öka värdet på rapsen som produceras i företaget.
Syftet är att ge underlag för beslut om produkter och marknad för rapsolja i olika former.
Jag har också utvärderat rapsoljans egenskaper och gjort en genomgång av fetter och hur dessa påverkar oss, något som är intressant då detta kan användas som försäljningsargument. Det faktum att rapsolja innehåller 6 % mindre mättat fett än olivolja och avsevärt mycket mera Omega 3 är något som definitivt är att ta fasta på.
Jag har även gjort en genom genomgång av vilka produkter som oljan kan vidareförädlas till och hur ekonomin ser ut för dessa. Produkterna i fråga har varit olja för konsumtion, till foder, RME, sågkedjeolja, dammbindning av grusvägar, formsläppolja, olja för rengöring i asfaltanläggningar samt biprodukten, presskaka till kor.
Slutsatsen är att det är möjligt att med god ekonomi producera en mängd produkter baserade på rapsolja.

Main title:Strategisk marknadsföring av produkter av rapsolja
Authors:Linde, Magnus
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:35
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lönsam produktion, oljeväxter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7464
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 07:18
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 07:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics