Home About Browse Search
Svenska


Cederholm, Agnes, 2024. Naturbaserade åtgärder vid återöppnande av vattendrag : gestaltningsförslag till restaurering av Munka-Ljungby-bäcken med tjockskalig målarmussla, Unio Crassus, som målart. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Sammanfattning Abstract Att gynna biologisk mångfald är något som landskapare redan idag försöker att bidra med i sina gestaltningar av grönområden, men Homo sapiens står dock fortfarande främst som målart för utformningen av dessa. Gestaltning av grönområden behöver såklart se till att vår arts praktiska behov tillfredsställs, som tillgängliga gång- och cykelbanor, bänkar och lekmiljöer för barn. Dock hade vi genom ett fokusskifte från den mänskliga föreställningen om estetik och behov kunnat bidra med något mer. Hur skulle gestaltning av grönområden påverkas om vår uppfattning av vad som estetiskt tilltalar människan, ersatts av en rödlistad arts behov? Detta examensarbete utforskar möjligheten och resultatet av att ha Tjockskalig målarmussla, en rödlistad arts habitat som utgångspunkt i en gestaltning i och kring Munka-Ljungby-bäcken. Vidare undersöks hur biologisk mångfald på platsen kan förbättras samt vilka möjligheter till vattenrening och fördröjning som uppstår vid habitatrestaureringen. Även gestaltningens påverkan på de rekreativa värdena har undersökts. Gestaltningen grundar sig i en litteraturstudie och analys av platsens förutsättningar. Resultatet av gestaltningen blir återskapandet av en bäck som inom projektområdet varit kulverterad, samt omkringliggande ytor. Området går ifrån att bestå av en stor öppen gräsyta och en gång- och cykelbana varifrån man inte kan tro att det rinner en bäck i närheten av en - till att bli en musselvattenpark med varierande växtlighet och en snirklande bäck som har syns från flera delar av gång- och cykelbanan.

,

Enhancement of biodiversity is already something that landscapers today are trying to contribute with in their designs of open green spaces. Homo sapiens are however, still the primary species of focus in these designs. The design of open green spaces ought to fulfill our practical needs such as accessible walk and bikeways, benches and play areas for children. How would the design of these spaces look if we shifted our design focus away from our belief regarding human aesthetics, to the needs of an endangered species? This project investigates the possibility and result of having Unio crassus, a thick shelled river mussel and an endangered species habitat, as the focus point for the design of and space around a section of the MunkaLjungby-stream. Furthermore, the project investigates the enhancements of biodiversity in the project area as well as the opportunities for water purification and prolonging that can emerge from the habitat restoration. The possibilities for positive effects on recreational values are as well examined. The design is based on a literature study and an analysis of the site’s present condition. The design results in a restoration of a section of a stream that currently runs in a pipe and its surrounding green space. The project area begins at an existing large open grass lawn with a walk and bikeway, from where one would not naturally suspect a stream nearby, to then become a freshwater mussel park with varying vegetation and a meandering stream which can be seen from varying parts of the walk and bikeway.

Main title:Naturbaserade åtgärder vid återöppnande av vattendrag
Subtitle:gestaltningsförslag till restaurering av Munka-Ljungby-bäcken med tjockskalig målarmussla, Unio Crassus, som målart
Authors:Cederholm, Agnes
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Buffam, Ishi
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturbaserade åtgärder, restaurering av vattendrag, Unio crassus, målart, habitatrestaurering, gestaltning, biologisk mångfald, vattenrening
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19946
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2024 07:20
Metadata Last Modified:09 May 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics