Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Pia, 2015. Doftande trädgårdar för synskadade. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ända sedan antikens Grekland har det varit känt att växternas dofter har en
lugnande inverkan på människan. Även en så enkel åtgärd som att se grönska
runt omkring oss i vår vardag minskar stressnivån och höjer vårt välmående.
Men en synskadad person kan inte se grönskan runt omkring oss och kan
således inte i samma utsträckning ta del av det välmående vi upplever. Det här
arbetet syftar till att sammanställa teorier som underlättar för synskadade att
uppleva en grön miljö, med fokus på doft.
Växtligheten ska vara doftande men för att förhöja upplevelsen av trädgården
bör även taktila växter och växter som prasslar i vinden användas. Färgstarka
växter kan med fördel blandas med de doftande för att förhöja det visuella
intrycket och för att inte skapa en doftchock.
Utöver att välja rätt växter till rätt plats och dessutom välja doftande växter
tillkommer en del aspekter när det gäller platsens fysiska egenskaper för att
underlätta för de synskadade. Gångarnas uppbyggnad är viktig och bör vara
tydlig och enkel att följa samt anpassad för synskadade med ledsyn likväl som
de som helt saknar synförmåga.
En person med stort socialt umgänge har bättre hälsa än en person som är
isolerad och många synskadade upplever ett social utanförskap på grund av sitt
handikapp. Detta i kombination med att de inte får den stressänkande dosen av
grönska som vi seende får varje dag skapar ett behov av grönytor designade för
synskadade där de både kan umgås och ta del av grönskan på sitt eget vis.
Trädgårdarna bör därför utformas så att det finns plats för socialt umgänge,
men även för avskildhet för den som vill det.

,

Since ancient Greece it has been known that the fragrance from flowers has a
calming effect on humans. Even such a simple thing as to see the verdure
around us everyday reduces our stress level and enhances our well-being. But a
visually impaired person can not see the verdure around him and can therefore
not enhance the well-being in the same extent. The purpose of this essay is to
put together theories that support the experience of the verdure for visually
impaired people, focusing on fragrance.
The vegetation should be fragrant but to enhance the experience of the garden
there should also be tactile plants and plants that rustle in the wind. Colourful
plants may with advantage be used among the fragrant plants to enhance the
visual experience as well as prevent a chock of fragrance.
Beside choosing the right plant for the right place and choosing plants for their
fragrance there are a few aspects to mind when it comes to the physiography of
the site to facilitate for visually impaired people. The structure of the paths is
important and should be simple and straight and suit people with low vision as
well as those without vision.
A person with a lot of social activities has less tendency to feel psychically ill
than an isolated person and a lot of visually impaired people experience that
they are alone. This, in combination with the fact that they do not get the
impact from the verdure around them every day, makes a demand for green
spaces designed specially for visually impaired people where they both can
socialize and experience the nature in their own way. The gardens should
therefore be designed in a way so that there is place for social activity, but also
places for privacy for those who want that.

Main title:Doftande trädgårdar för synskadade
Authors:Larsson, Pia
Supervisor:Pálsdóttir, Anna María
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:synskadad, trädgård för synskadad, doft, doftande trädgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4763
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4763
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2015 15:30
Metadata Last Modified:26 Aug 2015 15:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics