Home About Browse Search
Svenska


Södergren, Nina, 2021. Belysning i det urbana landskapet : vilka värden och aspekter inkluderas vid ljussättningen av våra städer?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Artificiell belysning i urbana offentliga miljöer fyller en nödvändig funktion för att människor ska kunna ha ett fungerande vardagsliv. Ljus möjliggör säker och trygg transport mellan olika målpunkter och bidrar till att människor kan ta del av det städer har att erbjuda även efter mörkrets intrång. Artificiellt ljus är ett relativt nytt fenomen men den tekniska utvecklingen inom området har gjort att möjligheterna att ljussätta offentliga miljöer har ökat radikalt. Evidens tyder på att användningen av utomhusbelysning årligen ökar, och de negativa konsekvenser artificiell belysning medför uppmärksammas mer frekvent. Utöver standarder som reglerar mätbara belysningsvärden har den som ljussätter offentliga miljöer stor påverkan på vilka värden eller aspekter som ska inkluderas i slutresultatet.
Den här uppsatsen fokuserar på att undersöka vilka värden och aspekter som inkluderas vid ljussättning av urbana offentliga bilfria utomhus miljöer. Detta undersöks genom en kvalitativ intervjustudie med sex yrkesverksamma ljussättare. En latent tematiskanalys används för att identifiera, definiera och kategorisera de olika värden och aspekter som uppdagades under intervjuerna. Tre huvudteman identifierades, till varje huvudtema knöts tre underteman som förklarar och definierar huvudtemat. Arbetet består även av en teoretisk bakgrund som beskriver det samtida teoretiska forskningsläget inom ämnet. Samtliga värden och aspekter nämnda av deltagarna finns representerade inom litteraturen och litteraturen uppdagar inga ytterligare värden av deltagarna ej nämnda. Arbetet bidrar således med kunskap till framtida ljussättare om vilka värden och aspekter som inkluderas vid ljussättning av urbana offentliga bilfria utomhusmiljöer.

,

Artificial lighting of urban public places allows people to have a functioning everyday life. Nightlight enables safe and secure transport between different destinations and makes it possible to enjoy what cities have to offer even after the break of dawn. Artificial light is a quite new phenomenon, but the technological development within the area has made it possible to create public lighting that responds to almost all human needs. Evidence indicates that the use of outdoor lighting is increasing every year and the negative consequences of artificial lighting are receiving more attention. Besides articulated standards that regulate quantitative aspects of light, the person who illuminates public environments greatly influences which other values or aspects that are to be included in the final design.
This thesis focuses on examining the values and aspects that are included in the lighting of public urban car-free outdoor environments. This is investigated through a qualitative interview study with six professional lighters. A latent thematic analysis is used to identify, define, and categorize different values and aspects that were discovered during the interviews. Three main themes were identified; three sub-themes were linked that explain and define the main theme. This study also includes a theoretical background that describes the contemporary theoretical research situation within the subject. All values and aspects mentioned by the participants are represented in the literature and the literature does not discover any further values not mentioned by the participants. This thesis contributes to knowledge of the values and aspects included in the lighting of urban public car-free outdoor environments addressed to future lighting designers.

Main title:Belysning i det urbana landskapet
Subtitle:vilka värden och aspekter inkluderas vid ljussättningen av våra städer?
Authors:Södergren, Nina
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ljusdesign, belysningsplanering, stadsplanering, landskapsarkitektur, urban miljö, offentlig plats, planering, design, ljus, belysning, värden, aspekter, lighting design, light planning, urban planning, landscape architecture, public place, urban environments, planning, design, lighting, artificial light, values, aspects
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17256
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17256
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2021 11:20
Metadata Last Modified:28 Sep 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics