Home About Browse Search
Svenska


Rutberg, Sofia, 2021. (O)trygghet, mobilitet och strategier : en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

För en miljömässigt och socialt hållbar stadsutveckling är en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik av största vikt. För att både nya och befintliga resenärer ska kunna, och vilja, använda sig av kollektivtrafiken är det viktigt att resenärerna kan känna sig trygga. Detta gäller inte enbart ombord på kollektivtrafiken utan även på kollektivtrafikhållplatsen och på vägen till eller från hållplatsen.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur en specifik plats i Malmö, Hyllie station, och vägen till och från stationen, upplevs ur ett trygghetsperspektiv samt hur detta påverkar kvinnors dagliga mobilitet. Genom att observera stationen, följa med kvinnorna i deras förflyttning från stationen och därefter genomföra uppföljningsintervjuer, ges en djup inblick i hur stationen och vägen till och från stationen upplevs, och hur upplevelsen påverkar kvinnorna.

Studien visar att (o)trygghet är ett komplext fenomen som kräver en holistisk förståelse. Det finns ett flertal aspekter som påverkar den upplevda tryggheten: platsens
specifika karaktärsdrag (bestående av den fysiska och sociala miljön), våra föreställningar om platser, samt sociala kategorier och maktrelationer. Det som hade störst påverkan på den upplevda (o)tryggheten för kvinnorna i studien var dock den sociala miljön, det vill säga sammansättningen av människor på platsen.

Hur upplevelsen påverkar kvinnornas dagliga mobilitet är också komplext. För att hantera känslor av otrygghet använder kvinnorna ett flertal mobilitetsstrategier. Det kan till exempel handla om att välja andra vägar kvällstid, att ständigt vara uppmärksam på sin omgivning eller om att vara i kontakt med vänner/familj över telefon. Dessa strategier påverkar dels kvinnornas förflyttning i sig, men också hur förflyttningen upplevs och känns i kroppen.

,

An accessible and attractive public transport system is of great importance in order to achieve an environmentally and socially sustainable urban development. One important aspect concerning the accessibility of public transport is that public transport users can feel safe, both during the journey, but also on public-transport nodes and on the walk to/from these nodes.

This essay aims to investigate how a specific transport node in Malmö, Hyllie train station, and the journey to and from the station, are experienced from a safety perspective and how the experience affects women's daily mobility. This is done through an in-depth qualitative study with six participating women using observations and interviews as main methods.

The study shows that perceived safety is a complex phenomenon that requires a holistic understanding. The study finds that perceived safety is mainly affected by three components: the specific characteristics of place (composed by the physical and social environment), our notions of place, and finally, by social categories/power relations. Even though all of these components are important, what seemed to be most significant based on the study was the social environment.

Moreover, the study shows that women’s mobility is affected by their own perceived safety in several ways. This becomes visible through the multiple mobility strategies that the women utilize in order to fulfill their desired movement. This in turn affects both the actual movement, and how the movement is experienced.

Main title:(O)trygghet, mobilitet och strategier
Subtitle:en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station
Authors:Rutberg, Sofia
Supervisor:Larsson, Anders and Stjernborg, Vanessa
Examiner:Lindholm, Gunilla and Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, otrygghet, mobilitet, mobilitetsstrategier, kollektivtrafik, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16987
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16987
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2021 08:54
Metadata Last Modified:08 Jul 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics