Home About Browse Search
Svenska


Hermander, Matilda, 2022. Kvaliteter för högstadieskolgårdar : exemplet Strandängsskolan i Båstad. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
36MB

Abstract

The role of the school grounds is to support students’ health and development. Most of the research on school grounds focuses on pre- and primary school, while less is known about school grounds for adolescents. Without this knowledge, there is a risk that the perspectives of secondary school students get overlooked, or that the design solely is based on vague assumptions about their preferences. Strandängsskolan in Båstad is about to renew their school grounds, and one aim with the renewal process is to improve the outdoor environment for the secondary school students.

The purpose of this study was to gather knowledge about school ground design for secondary school students, and to provide material that can inspire the progress of the secondary students’ outdoor environment at Strandängsskolan. The aim was to examine how school grounds better can be adapted to secondary students’ perspectives related to size, content and design. Through literature studies, reference studies and interviews, design principles have been produced that describe significant qualities for secondary school grounds.

The result showed that school ground size, content and design in different ways can affect physical activity, nature contact and social life. For the school grounds to be adapted to secondary school students’ perspective, it should contain the following qualities: sufficient size, variation, multifunction and integrated surfaces. It is important to take part of secondary school students’ perspectives in order to counteract that the design is based on vague assumptions. The study showed that school grounds are appreciated by secondary school students, but if they are less suited to the students’ perspectives it can result in students staying indoors during the breaks. Gained knowledge about the students perspectives can contribute to that the school grounds in a better way can support secondary school students’ health and development.

,

Skolgården har i uppgift att stötta elevernas hälsa och utveckling. Stor del av forskningen om skolgårdar riktar in sig mot yngre åldrar, och det finns relativt lite kunskap om hur skolgårdar kan anpassas för äldre elever. Utan denna kunskap föreligger en risk att högstadieelevernas perspektiv förbises när skolgårdar gestaltas, eller att utformningen baseras på lösa antaganden om elevernas preferenser. Strandängsskolan i Båstad, som ska förnya sin skolgård, har som mål att förbättra högstadieelevernas skolgårdsmiljö.

Arbetets mål har varit att sammanställa kunskap om utformning av skolgårdar för högstadieelever, samt att bidra med ett underlag som kan inspirera utvecklingen av högstadieelevernas utemiljö på Strandängsskolan. Detta har gjorts i syfte att undersöka hur en skolgård bättre kan anpassas efter högstadieelevers perspektiv sett till yta, innehåll och design. Genom litteraturstudier, referensstudier och intervjuer med elever på Strandängsskolan har gestaltningsprinciper tagits fram, som beskriver betydelsefulla kvaliteter för högstadieskolgårdar.

Resultatet visade att skolgårdens yta, innehåll och design på olika sätt kan främja fysisk aktivitet, naturkontakt och socialt liv. För att skolgården ska anpassas efter högstadieelevernas perspektiv behöver den ha kvaliteter som skolgårdsutformning baseras på gissningar. Arbetet visade att skolgårdar har stor betydelse även för högstadieelever, men att en skolgård som är illa anpassad efter deras perspektiv kan göra att eleverna undviker att vara utomhus. Mer kunskap om elevernas perspektiv kan leda till att skolgårdarna bättre kan stötta högstadieelevers hälsa och utveckling kan sammanfattas på följande sätt: tillräcklig yta, variation, multifunktion och sammansatta ytor. Det är av största vikt att ta del av högstadieelevers perspektiv för att motverka att skolgårdsutformning baseras på gissningar. Arbetet visade att skolgårdar har stor betydelse även för högstadieelever, men att en skolgård som är illa anpassad efter deras perspektiv kan göra att eleverna undviker att vara utomhus. Mer kunskap om elevernas perspektiv kan leda till att skolgårdarna bättre kan stötta högstadieelevers hälsa och utveckling.

Main title:Kvaliteter för högstadieskolgårdar
Subtitle:exemplet Strandängsskolan i Båstad
Authors:Hermander, Matilda
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Peterson, Anna and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:högstadieskolgårdar, barns perspektiv, skolgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18014
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18014
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2022 08:15
Metadata Last Modified:13 Jul 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics