Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jesper, 2006. Vattens påverkan på betongdammar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
840kB

Abstract

Detta är ett 10 poängs arbete på C-nivå inom ämnet teknologi. Arbetet är skrivet inom institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Syftet med arbetet är att undersöka vilka skador som kan uppkomma på betongdammar när vatten och betong står i kontakt med varandra.

Målet med arbetet är att uppmärksamma betong som material vid anläggning av trädgårdsdammar.

Arbetet inleds med en litteraturstudie där betong som material beskrivs, dess uppbyggnad och sammansättning av vatten, cement, ballast och tillsatsmedel. Därefter beskrivs de för betong vanligaste skadorna vilka är frostskador, armeringskorrosion (rostsprängning), kemiska angrepp och sulfat angrepp.

Därefter genomförs tre intervjuer med personer som projekterar och sköter betongdammar i offentlig miljö för att undersöka deras erfarenhet av betongdammar. Faktorer som togs upp är olika dammtyper, erfarenhet av vattenpåverkan på betong, vattenkvalitet, saltning i närheten av dammen, betongsort eventuella tillsatsmedel och vattencementtal, efterbehandlig av betongen efter gjutning samt ytbehandling på härdad betong.

Okulärbesiktningar genomfördes på fem dammar med olika användning och åldrar med avseende att undersöka eventuella skador samt troliga orsaker till skadornas uppkomst. Resultatet av okulärbesiktningarna grundar sig på följande faktorer: Dammens läge i omgivningen, dammtyp och användning, ungefärlig ålder, typ av skador samt trolig orsak.

Resultatet av litteraturstudien, intervjuer och okulärbesiktningarna har sammanställts i en analys, och därefter följer diskussion och slutsats.

Main title:Vattens påverkan på betongdammar
Authors:Johansson, Jesper
Supervisor:Persson, Jesper
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vatten, betong
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7752
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7752
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 08:28
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 08:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics