Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Malin, 2017. Ny form för återlämnade gravar : gravkvarter med inspiration från havet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta kandidatarbete lyfter fram en aktuell problematik med återlämnade gravplatser och försöker hitta designlösningar för att göra denna typ av gravområden mer samman-hängande och därmed mer attraktiva för såväl nya gravrätts-innehavare och som besökare. Många av Sveriges kyrko-gårdar besitter idag stor problematik där återlämnade gravar gör sig påtagliga. Det behövs nya idéer och förslag från trädgårds- och landskapsingenjörer på hållbara lösningar och ny formgivning.
Efter att kontaktat Landskrona kyrkogårdsförvaltning, konsenterades att kvarter 65 var ett lämpligt område att utgå ifrån vid nydesign som studieobjekt, då det i dagsläget innehåller allt fler återlämnade gravar och har därför en ödslig karaktär. Från kyrkogårdsförvaltningens sida fanns det önskemål om att kvarteret skulle få inslag av mjuka former där de aktiva och upplåtna gravplatserna delar plats med de nya urngrav- samt askgravplatser. Den centrala frågeställningen och syfte blev därmed: att omgestalta ett befintligt gravkvarter med många återlämnade gravar, att skapa en ny design som fungerar tillsammans med kvar-varande gravar. Och hur kvarteret kan göras mer samman-hängande och attraktiv för framtida gravrättsinnehavare och besökare till kyrkogården samtidigt som det blir mer skötseleffektivt.
Efter två semi-strukturerade intervjuer samt en promenad-intervju ute på Landskronas kyrkogårdsförvaltning med kyrkogårds chefen Leif Alfredsson, kyrkogårdförmanen Sten Frederiksen och trädgårdsmästaren Lars Wall kunde platsen analyseras.
Platsanalysen grundar sig även på Inger Berglunds (1994) bok Kyrkogårdens meditativa rum där Berglund skriver om De tio råden till arkitekten. De tio råden är skapade för gestaltning av minnes- samt asklundar där det meditativa rummet är en viktig del i gestaltningen. I detta kandi-datarbete tillämpas de tio råden för kvarter 65 i syfte att nå den meditativa känslan på platsen. Råden har varit ett stöd från första platsanalysen genom hela gestaltnings processen och har påverkat mitt sätt att analysera och skapa en medi-tativ plats, inte bara för kyrkogårdar utan även för andra miljöer som parker och privata trädgårdar. De tio råden utgör därmed en stor del av kandidatarbetet.
För att få förståelse för de delar av kyrkogårdarnas gröna formgivning som idag kan ses som fyrkantigt, gjordes en litteratursökning av kyrkogårdens historiska utveckling. Bucht (1992) skriver i boken Kyrkogårdens gröna kulturarv om Sveriges kyrkogårds historia. Med den har förståelsen för formgivningen och de bakomliggande tankarna blivit större. Även förståelse för Landskronas kyrkogårds form-givning har ökat då en studie över området gjorts.
Största utmaningen med kandidatarbetet har varit att ta hänsyn till de aktiva/upplåtna gravplatserna i kvarter 65. Att hitta en lösning för kvarterets aktiva och upplåtna gravar tillsammans med de nya urngrav- samt askgravplatserna och att skapa en form så att gravarna blir mer sammanhängande och attraktiva för framtida gravrättsinnehavare och besökare till kyrkogården.
Med hjälp från De tio råden till arkitekten och med inspiration från havet har ett gestaltningsförslag tagits fram.
Den nya lösningen och gestaltningsförslaget kan användas av andra kyrkogårdsförvaltningar med samma problematik.

Main title:Ny form för återlämnade gravar
Subtitle:gravkvarter med inspiration från havet
Authors:Svensson, Malin
Supervisor:Båtshake, Helene
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:återlämnade gravar, kyrkogårdar, meditativa rum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6300
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6300
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Apr 2017 11:17
Metadata Last Modified:10 Apr 2017 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics