Home About Browse Search
Svenska


Kronqvist, Tove, 2013. Utegym i staden : attraktiva för alla. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Allt fler är överviktiga i Sverige idag och det bara ökar. Övervikt kan leda till många livshotande sjukdomar. Många har blivit allt mer stillasittande och varannan bilresa är kortare än fem kilometer. Att träna ute får människan att känna sig piggare, lugnare och mindre stressad. Samtidigt ska träning utomhus vara formad för alla olika målgrupper, vilket ett utegym kan uppfylla. Det här arbetet kommer därför att handla om hur man kan göra ett utegym attraktivt för att alla ska kunna och vilja träna på det. Jag kommer att ta upp vad som påverkar mest hur en plats kan upplevas, för att en utövare ska vilja komma tillbaka flera gånger. Dem aspekterna som arbetet fokuseras på är trygghet, tillgänglighet och säkerhet. Hur de tre aspekterna förhåller sig till att platser upplevs olika beroende på hur platsen och dess omgivning ser ut.

I arbetet ingår även en tre intervjuer med människor som själva har varit med och tagit fram platser med utegym. De har fått ge sina åsikter och kunskaper om vad som är bäst att tänka på i planeringen. En fallstudie på fyra av de utegymmen i Malmö avslutar sedan arbetet, där utegymmen har studerats utifrån de tre aspekterna, för att därefter ge åtgärdsförslag för att förbättra dem. Av all insamlad information från både litteraturen, intervjuerna och fallstudien, har därefter en motionsstråkskarta arbetats fram, för att visa vilka vägar som är tryggast, säkrast och tillgängligast att ta sig till alla uteymmen i Malmö. Uppsatsen har lett till slutsatsen att faller någon av de tre aspekterna bort från en plats med ett utegym, försvinner även attraktionsvärdet för många målgrupper. Alla aspekterna tillför lika mycket för att ett utegym ska kunna vara användbart.

Main title:Utegym i staden
Subtitle:attraktiva för alla
Authors:Kronqvist, Tove
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:utegym, staden, trygghet, säkerhet, tillgänglighet, trivsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2296
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2296
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2013 11:56
Metadata Last Modified:07 May 2013 11:56

Repository Staff Only: item control page