Home About Browse Search
Svenska


Bienitzer, Per-Niclas, 2004. Ekonomin under omläggningsåren vid övergång till kravgodkänd produktion. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
69kB

Abstract

The purpose of these theses is to show the financial economical situation during the change from conventional dairy production to ecological production. The thesis is accomplished by collecting information from literature and interviews where needed.

The target group of these theses is dairy producers who will transform their production from conventional dairy production to certified ecological dairy production. The theses emphasise on the economic situation during the adjustment years. For this I have studied a presently producing dairy farm. I compare the present day conditions and compare them with the requirements needed to meet certified ecological standard. The focus is on cost of forage and the driving distances are studied since this farm is using a contractor.

The cow barn used, as example is three years old and has the best conditions to be approved to KRAV without any reconstruction work. Today only hay production is carried out and the hay is not certified according to the standards set by KRAV. To achieve a sufficient weed control program a good rotation of crops are essential. The farm also needs a high level of own produced crop.

The requirement for connecting to KRAV is today (2004) that the farm has been run by KRAV's regulations for two years prior to first delivery of ecological KRAV milk. The connecting to the KRAV organisation gives the farmer an increased income of 50 öre/ delivered litre milk.

With this work I have been able to show that the economic situation for the studied farm changes from 1 075 000SEK, before connecting to KRAV, to 511 000 SEK during the two transition years. This is due to lower milk production and decreased number of animals, which in turn is due to adjustment to the rules and regulations of KRAV. My conclusion is that if the farm can survive the economic decrease that is a fact during the transition years the farm will be able to survive.

,

Mål och syfte med arbetet är att belysa den ekonomiska situationen, när man väljer att från konventionell mjölkproduktion övergå till Kravgodkänd mjölkproduktion.
Hur är de ekonomiska konsekvenserna under karenstiden när det inte levereras Kravmjölk, med en merintäkt och att djuren skall äta godkänt foder, med en eventuell merkostnad som följd.
Arbetet har genomförts genom insamlande av information från litteratur och vid behov även intervjuer.
Jag har valt en befintlig gård som exempel där jag jämför de nuvarande förutsättningarna, med vad som kommer att krävas som Kravansluten. Arbetet riktar sig till de mjölkproducenter som har för avsikt att på ett överskådligt sätt ta del av de ekonomiska konsekvenserna av ovan nämnda omläggning och då fokuserat på omläggningsåren.
Inriktningen är, foderkostnader, omläggning av växtföljd och en enklare sammanställning av körslor och dess tillhörande kostnader. Detta med anledning av att den gård som är tagen som exempel ej själv utför maskinarbeten. Exempelladugården är tre år gammal och har de bästa förutsättningar att bli Kravansluten utan några ombyggnader. Idag bedrivs enbart vallodling och detta fungerar inte som Kravansluten, därför att en god växtföljd är en förutsättning för ogräsbekämpning och en hög självförsörjandegrad på eget foder.
Förutsättningen för att bli Kravansluten är idag (år2004) att gården drivs enligt KRAV´s regler under två år (karensår). Efter dessa två år är man ansluten och får leverera ekologisk Kravmjölk och det innebär en merintäkt om 50öre/liter mjölk (år 2004).
I detta examensarbete har jag kunnat påvisa att den gårdsspecifika ekonomiska situation före omläggningen är 1 075 366 kr och under omläggningen 511 517 kr. Detta beror på att mjölkproduktionen hos djuren sjunker till låga 7500 ECM och att djurantalet har minskat till 69DE. Detta beror i sin tur på en anpassning till KRAVS regler med bland annat betesdrift samt god växtföljd med Kravgodkänt utsäde. Om gården kan överleva ekonomiskt under omläggningsåren talar allt för att en lyckad framtid då KRAV-anslutningen innebär ökad ekonomisk ersättning för gårdens produkter.

Main title:Ekonomin under omläggningsåren vid övergång till kravgodkänd produktion
Authors:Bienitzer, Per-Niclas
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:24
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekologiskt jordbruk, krav, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7536
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7536
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 09:30
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 09:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics