Home About Browse Search
Svenska


Palmqvist, Julia, 2020. Häst inom kommunal skötsel : en möjlig väg till hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Arbetets slutsats är att användning av häst inom kommunal skötsel är ett hållbart alternativ ur social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöfrågor blir allt viktigare inom kommunal skötsel där det även finns utrymme för förbättring. Det används idag flertalet maskiner som drivs på bränsle som skulle kunna bytas ut mot miljövänligare alternativ. En tänkbar väg till en mer hållbar kommunal skötsel kan vara att byta ut bränsledrivna maskiner mot en ren hästkraft. Arbetet bygger på tre delar, en litteraturstudie inom hållbarhet och hur arbetshästen har använts förr och hur den används inom skötsel idag. Andra delen är en enkätundersökning som skickats ut till 100 kommuner i Sverige varav 66 svarade, detta för att ta reda på om de använder häst och hur den används inom respektive kommun. Sista delen är en kvalitativ intervju med Täby Kommun som arbetar kontinuerligt med hästentreprenörer inom olika projekt. Resultatet av arbetet har visat på att häst använts i liten skala i Sveriges kommuner men där den används är det mycket uppskattat. Det finns en stor potential för hästen men okunskap och ointresse hos förvaltningar och kommunalpolitiker är en stoppkloss. Resultatet visar även att hästen bidrar till hållbarhet samt att hästen inom skötseln ger kommunen en stor mängd mervärden.

,

The study concluded that using horses in municipal management is a sustainable alternative from social, cultural, ecological and economic sustainability. Environmental issues are becoming increasingly important in municipal management where there is also room for improvement. Today, most machines are used on fuel that could be replaced by more environmentally friendly alternatives. One possible route to a more sustainable municipal maintenance could be to replace fuel powered machines with pure horsepower. The work is based on three parts, a literature study on sustainability and how the workhorse has been used before and how it is used in management today. The second part is a survey that was sent out to 100 municipalities in Sweden to find out if they use horses and how they are used in each municipality. The last part is a qualitative interview with the municipality of Täby, which works continuously with horse contractors in various projects. The result of the study has shown that horses has been used on a small scale in the municipalities of Sweden, but where it is used, it is very much appreciated. There is a great potential for the use of horses, but unawareness and disinterest in administrations and municipal politicians are preventing the development. The result also shows that the horse contributes to sustainability and a large amount of added value.

Main title:Häst inom kommunal skötsel
Subtitle:en möjlig väg till hållbar stadsutveckling
Authors:Palmqvist, Julia
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:municipal maintenance, sustainable urban development, arbetshäst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15539
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15539
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2020 08:10
Metadata Last Modified:16 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics