Home About Browse Search
Svenska


Ris, Harald, 2022. Olika typer av våtmarkers roll i översvämningshantering : och vem bestämmer?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Översvämningar är ett allt mer frekvent förekommande fenomen och riskerna de för med sig
ökar i takt med att mer extremväder förutspås. Detta arbete handlar om några av problemen med
översvämningar och hur våtmarker kan tänkas begränsa de förödande effekterna av dessa. Syftet
med detta arbete är att undersöka olika typer av våtmarker inom ett avrinningsområde och hur
dessa kan bidra med minskad översvämningsrisk. Vidare undersöks även vem som har rådighet
över olika delar av avrinningsområdet ur ett svenskt perspektiv. Detta görs för att framtidens
landskapsplanering och -förvaltning av vatten ska kunna använda dessa multifunktionella miljöer
om det hjälper. En litteraturstudie ligger till grund för arbetet. Den grundar sig i forskning som rör
våtmarker och dess hydrologi, översvämningshantering samt olika typer av våtmarker och
skillnaderna dem emellan beroende på deras placering i ett avrinningsområde. I arbetet presenteras
en modell som sammanställer de olika aktörernas ansvar över ett hypotetiskt svenskt
avrinningsområde för att ge en tydlig bild över hur läget ser ut idag. Denna modell diskuteras
sedan i kombination med litteraturstudien för att presentera vilken typ av våtmark som är den mest
effektiva mot översvämning och vem som har möjligheten att påverka på varje givet ställe. Det
blir tydligt att det ofta är högst platsspecifikt om en våtmark är effektiv eller inte, men att det finns
vissa grundpelare som måste tas i beaktning oavsett de lokala förutsättningarna. Det finns även
brister i vem som är bäst lämpad att behandla frågorna och vattenråd presenteras som en aktör som
borde får mer plats i förvaltningen av vatten.

,

Flooding is becoming an increasingly frequent phenomena and the risks it causes rise with
intensified extreme weather. This paper touches some of the problems regarding flooding and how
wetlands might be effective in decreasing the effects of floods. The aim here is to investigate the
different types of wetlands within a catchment area and how they might reduce the risk of
flooding. Furthermore, who has the authority over the different sections of a catchment area is also
investigated – from a Swedish perspective. This is done with the aim that landscape planning and
management in the future might include the multifunctional wetlands in the work to reduce
flooding. This paper is a comprehensive study on existing research in the area of wetlands and
their hydrology, flood control, types of wetlands and their differences regarding the placement upor
downstream a catchment area. In addition, it provides a model analyzing the potential
authorities involved in the management of a hypothetical Swedish catchment area, and their
jurisdiction to give a clear view over the situation today. Later, this is discussed (in combination
with the comprehensive study) to give a pronounced overview concluding which type of wetland
is the most effective against flooding and who has the authority at any given place. It becomes
clear that the situation often is site-specific, but there are some mainstays that need to be fulfilled
before further investigation can take place. There is also a deficiency regarding who is best suited
to attend the questions, and water councils are presented as a participant that should have a major
role in water management.

Main title:Olika typer av våtmarkers roll i översvämningshantering
Subtitle:och vem bestämmer?
Authors:Ris, Harald
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:våtmark, översvämning, hydrologi, översiktsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19656
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2024 11:37
Metadata Last Modified:24 Jan 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics